Sarita Friman-Korpela graduated from University of Jyväskylä, Department of Philosophy and Social sciences/political science, in 2001. Her M.A. thesis (2001) dealt with the history and present-day rhetorical struggles on human rights. The leading idea of the thesis was the analyse of rhetoric of exclusion and inclusion in politics of human rights. Sarita Friman-Korpela is currently working as Secretary General in Advisory Board on Romani Affairs within Ministry of Social Affairs and Health. Her study deals with the case of Finnish Roma and the difficulties of a cultural minority in parliamentary democracy. Sarita Friman-Korpela continues in her study to examine a politics of human rights, minorities and Finnish Roma, in particular, in the context of parliamentary democracy and rhetorical repertoire.

Articles

- Universaalien ihmisoikeuksien tuolla puolen -artikkeli. Vai pelkkää retoriikkaa 7 - Tila ja identiteetti (toim.) Turunen & Pöllänen. Jyväskylän yliopisto, Filosofian ja yhteiskuntatieteiden laitos. Julkaisu 77, Jyväskylä 2002.

Articles other than scientific publications during 2000-2004:

- The Church and the Roma. Publications of the Finnish Evangelical Lutheran 2/2005. Finnish Evangelical Lutheran Church: Helsinki. (Romanit ja Kirkko. Suomen ev.lut.kirkon julkaisuja 2005:2. Kirkkohallitus: Helsinki.)
- "Euroopan romanifoorumi 1-2" -articles, Elämä ja Valo romanilähetyslehti 3/2004, 4/2004
- "Ihmisoikeudet kuuluvat turvapaikkakeskusteluun"-article, Elämä ja Valo romanilähetyslehti 2/2004
- Naalal aro Tsiviba - Aspects for the employment of the Roma" -article (toim. Kyösti Florin ja Kirsi Koivunen), European Social Fund, Jyväskylän aikusopiston julkaisuja, Kopijyvä Jyväskylä 2003
- "Varhaiskasvatus myötätuulessa" -artikkeli, Latso Diives 2/2003, Romaniväestön koulutusyksikön tiedotuslehti
- "Erilaiset näkökulmat avartavat maailmankuvaa" -artikkeli Pedaforum 2002 9:1