etusivu tutkimusryhmä opetus julkaisut opinnäytetyöt valokuvat linkitMatti Nieminen,
YTM, tutkija
Jyväskylän yliopisto,
yhteiskuntatieteiden ja
filosofian laitos
Sosiologia
PL 35, 40351 Jyväskylä
puh. 014-602837
maniemin@cc.jyu.fi
Omia linkkejä:
:: European Centre for Nature Conversation
:: Charlton Athletic FC
:: Tutkimushankkeet

Kansalaiskuvat luonnonsuojelupolitiikassa
Tutkimuksessa analysoidaan konkreettisiin luonnonsuojeluhankkeisiin, lainsäädäntöön ja käsitteisiin pohjautuen diskursiivisia käytäntöjä, joilla kansalaisten ja luonnon sekä kansalaisten ja instituutioiden - erityisesti ympäristöhallinnon - suhdetta on määritetty suomalaisessa luonnonsuojelupolitiikassa.


:: Julkaisut

Julkunen, Markku & Nieminen, Matti (1993): Rantojensuojeluohjelman ja rantayleiskaavoituksen vaikutus maaseudun elinvoimaisuuteen. Keski-Suomen lääninhallitus, ympäristöosaston julkaisuja 6. Jyväskylä.

Julkunen, Markku & Nieminen, Matti (1994): Ympäristönsuojelun ja talonpoikaisuuden törmäävät intressit - Hallinnon ja kansalaisen vastakkaisuus rantojensuojelussa. Teoksessa Valtio, hyvinvointi, kunta, kansalaiset - Artikkeleita suomalaisesta keskustelusta ja keskisuomalaisesta todellisuudesta. Keski-Suomen lääninhallituksen vuosijulkaisu 1994. 38-42.

Nieminen, Matti (1994): Rantojensuojeluohjelma - kilpailevia tulkintoja ja vertautumatonta rationaalisuutta. Jyväskylän yliopisto, sosiologian laitoksen julkaisuja 59. Jyväskylä.

Nieminen, Matti (1996): "Taas ovat Helsingin herrat turhaan päätään vaivanneet" - Valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman vastaanotto Keski-Suomen läänin kunnissa. Hallinnon tutkimus 15 (1). 50-63.

Nieminen, Matti (1996): Komentomallista kohtuuttomuutta vai legitiimiä luonnonsuojelua? Keskisuomalaiset kunnat valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman tulkitsijoina. Teoksessa Esa Konttinen & Tapio Litmanen (toim.): Ekokuntia ja ökykuntia. Jyväskylä. 15-47.

Nieminen, Matti (1996): Mikä maa, mikä luonto? Sosiologinen näkökulma maanomistajien ja ympäristöhallinnon kiistaan rantojensuojelusta. Sosiologia 33 (4). 285-298.

Nieminen, Matti (1997): Kunta, kuntalainen ja valtio rakennuslain uudistuksessa. Yhteiskuntasuunnittelu 35 (2). 13-31.

Nieminen, Matti & Saaristo Kimmo (1998): Suomalaisen luonnon lait. Alue ja Ympäristö 27 (2). 72-89.

Nieminen, Matti (1999): What Land, What Nature, What Threat? The Controversy Over Finnish Shorelines. Teoksessa E. Konttinen; T. Litmanen; M. Nieminen & M. Ylönen. All Shades of Green. The Environmentalization of Finnish Society. University of Jyväskylä. SoPhi. 180-196.

Nieminen, Matti (1999): Bystanders, Bureaucrats, and Local Bigwigs. Discourses of Democracy and Environmental Values in Finnish Parlamentary Debate on Land-Use Legislation Reform. Teoksessa E. Konttinen; T. Litmanen; M. Nieminen & M. Ylönen. All Shades of Green. The Environmentalization of Finnish Society. University of Jyväskylä. SoPhi. 129-149.

Nieminen, Matti; Konttinen, E; Litmanen, T & Ylönen, M: (1999). Introduction. Teoksessa: E. Konttinen; T. Litmanen; M. Nieminen & M. Ylönen (1999). All Shades of Green. The Environmentalization of Finnish Society. University of Jyväskylä. SoPhi.

Nieminen, Matti (2001): Socio-Cultural Dimensions of Conservation Conflicts. European Nature. Issue No. 6.

Nieminen, Matti (2003): Globaalin ja paikallisen kohtaaminen luonnonsuojelussa. Teoksessa L. Suopajärvi & J. Valkonen (toim.): Pohjoinen luontosuhde. Elämäntapa ja luonnon politisoituminen. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B 43. Rovaniemi. 145-162.


alkuun:: Minna Heikka
:: Maarit Heinonen
:: Martti Kaunismaa
:: Ilkka Kauppinen
:: Esa Konttinen
:: Tapio Litmanen
:: Matti Nieminen
:: Terttu Nupponen
:: Aino Palmroth
:: Jukka Peltokoski
:: Miikka Pyykkönen
:: Marja Ylönen