etusivu tutkimusryhmä opetus julkaisut opinnäytetyöt valokuvat linkitTapio Litmanen,
YTT, yliassistentti
Jyväskylän yliopisto,
yhteiskuntatieteiden ja
filosofian laitos
Sosiologia
PL 35, 40351 Jyväskylä
puh. 014 - 2602937
tlitmane@dodo.jyu.fi
Tapio Litmanen työskentelee sosiologian yliassistenttina. Ympäristösosiologiassa hän on paneutunut erityisesti yhteiskunnallisiin liikkeisiin sekä riskien ja teknologian sosiaalisiin ulottuvuuksiin. Hänen väitöksensä käsittelee kansainvälistä ydinteknologian vastaista protestia.
:: julkaisut
:: kirja-arvostelut
:: opinnäytteet
:: lehti- ja mielipidekirjoitukset
:: Julkaisemattomat tutkimusraportit & muut julkaisut


:: Tutkimushankkeet

Suomen rauhanliikkeen nykytila
Tutkimuksessa etsitään nykymuotoista rauhanliikettä. Ensimmäisessä vaiheessa on selvitetty Suomen rauhanliikkeen 1990-luvun kehitystä ja rakenteellista muuttumista. Toisessa vaiheessa edetään aktivistihaastattelujen pohjalta erittelemään rauhanliikkeen nykyistä toimintaa, tarvetta ja sisältöä. Keskeisenä ajatuksena päästä ylitse vanhentuneiden käsitysten ja tavoittaa nykyaktivistien tapa hahmottaa rauhanliike, joka toimii kokonaan toisenlaisessa suurvalta ja kansainvälispoliittisessa tilanteessa kuin aikaisempien vuosikymmenten rauhanliike.

Hyväksyttävyys ja vuorovaikutus teknologiahankkeiden haasteena - vertailututkimus bio- ja ydinteknologiasta
Hankkeen tutkimustehtävänä on analysoida merkittävien teknologiahankkeiden yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Tutkimuksessa vertaillaan bio- ja ydinvoimateknologian kohtaamia hyväksyttävyysongelmia, niiden samankaltaisuuksia ja eroavuuksia. Jyväskylän yliopiston sosiologian ja Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksen yhteishankkeessa on kolme osaprojektia, joista jokaisessa tähdätään väitöskirjaan. Hankkeen käytännön edistämisestä vastaa Jyväskylässä tutkija, YTM, Ilkka Kauppinen. Väitöskirjojen ohjauksesta vastaavat professori Ilkka Ruostetsaari (TaY/Poliitikan tutkimuksen laitos) ja yliassistentti Tapio Litmanen.

Suomen jäteneuvojat. Uuden ympäristöprofession synty
Vuoden 1999 lopussa kerättiin kyselyaineisto, jonka tuloksia on esitelty eri yhteyksissä. Tavoitteena on laajentaa tutkimusta käsittelemään Suomen jätehuollon kokonaisjärjestelmän muutoksia. Taustalla on voimakas jätehuoltojärjestelmän rakenteellinen ja sisällöllinen uudistaminen sekä jätehuoltolakiin sisältyvät merkittävät ympäristönsuojelulliset tavoitteet jätteiden määrän vähentämiseksi. Tutkimus tehdään yhteistyössä jäteneuvojien ja Suomen jätelaitosyhdistyksen kanssa.

Sosiologiset riskiteoriat
Tapio Litmanen osallistuu yhdessä Kuopion yliopiston tutkija Jaakko Kuustosen kanssa Säteilyturvakeskuksen toimittaman oppikirjan yhden luvun kirjoittamiseen. Luvussa käsitellään sosiologisia riskiteorioita ja matkapuhelinten sähkömagneettisten kenttien riskien hahmottamista.


alkuun

:: Julkaisut

  1991
 • Suunnittelua, muutoksia, ajautumista. Lyhytkurssin suunnittelun ja toteutuksen ongelmat ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Kiviniemi, Kari, Laitinen, Antti & Litmanen, Tapio. Jyväskylän yliopisto. (1991). Kasvatustietei-den tutkimuslaitoksen julkaisusarja A. Tutkimuk-sia 39. Jyväskylä. (238 s.)
  1993
 • Kerättiin voimarippeet yhteen ja pistettiin tuulemaan. Teoksessa Ruuttula-Vasari, Anne (toim.). Sievistä sommaan näkköön.(1993) Sievin kunta, Sievin Seurakunta, Sievi-seura ry, Ylivieska. s. 336-344. (Referee: Oulun yliopisto, Historian laitos, Anne Ruut-tula-Vasari, Antti Vasari.)
  1994
 • Sievin Suojelijat ydinjätteitä vastaan. Teoksessa Lehtinen, Ari & Ran-nik-ko, Pertti (toim.). Pasilasta Vuotokselle. Ympäristökamppailujen uusi aalto. (1994) Gaudeamus, Tampere, s. 238-256.
 • Mitä annettavaa systeemiteorialla on ympäristöongelmien tarkasteluun? Litmanen, Tapio, Lahdenmäki, Päivi, Lahtinen, Sanna, Laine, Aki & Ylönen, Marja. Puheenvuoroja ja katsauksia. Janus 3/1994, s. 66-69.
  1996
 • Ympäristökamppailun sosiaalinen rakentuminen. Ydinjätekamppailut Eurajoella, Kuhmossa ja Äänekoskella. Sosiologia vol 33, 4/1996, s. 299-311.
 • Environmental conflict as a social construction: Nuclear waste conflicts in Finland. Society and Natural Resources, 9, pp. 523-535. [MUOKATTU SUOMENKIELISESTÄ ARTIKKELISTA Numero 5/1996].
 • Cultural approach to the perception of risk. Analyzing concern about siting of a high-level nuclear waste facility in Finland. Proceedings of the International Topical Meeting on Nuclear and Hazardous Waste Management. Spectrum '96. August 18-23, 1996, Seattle, Washington, pp. 1591-1596.
 • Kuinka ydinvoimasta tuli globaali ongelma? Alue ja Ympäristö 1/1996, vol 25, s. 18-36.
 • Tieteen mystifioinnista arkipäiväiseen työkumppanuuteen. Opinnäytetyön ohjaus yhteiskuntatieteellisessä tutkimusprojektissa. Teoksessa Laatua opinnäytetyön ohjaukseen teokseen. Aittola, Helena & Hakala, Juha (toim.) Chydenius-instituutti, 1996, s. 55-61.
 • Ydinjätteet - Kiitos, ei tänne! Paikkakuntalaisten suhtautuminen ydinjätteisiin Äänekoskella, Eurajoella ja Kuhmossa. Teoksessa Ekokuntia ja Ökuntia. Tutkimuksia ympäristönhallinnan paikallisesta eriaikaisuudesta. Esa Konttinen ja Tapio Litmanen (toim.). - Jyväskylä: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 1996. - 279 s. - (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen julkaisuja, SoPhi; 6), s. 148-190.
 • Ympäristönhallinnan paikallinen eriaikaisuus. Esa Konttinen & Tapio Litmanen . Teoksessa Ekokuntia ja Ökuntia. Tutkimuksia ympäristönhallinnan paikallisesta eriaikaisuudesta. Esa Konttinen ja Tapio Litmanen (toim.). - Jyväskylä: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 1996. - 279 s. - (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen julkaisuja, SoPhi; 6), s. 2-14.
 • Haasteita hallinnolle. Esa Konttinen, Tapio Litmanen. Teoksessa Ekokuntia ja Ökuntia. Tutkimuksia ympäristönhallinnan paikallisesta eriaikaisuudesta. Esa Konttinen ja Tapio Litmanen (toim.). - Jyväskylä: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 1996. - 279 s. - (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen julkaisuja, SoPhi; 6), s. 255-279.
 • Ekokuntia ja Ökuntia. Tutkimuksia ympäristönhallinnan paikallisesta eriaikaisuudesta. / Esa Konttinen ja Tapio Litmanen (toim.). - Jyväskylä: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 1996. - 279 s. - (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen julkaisuja, SoPhi; 6).
  1997
 • The Social Shaping of Radwaste Management. The Cases of Finland and Sweden. Lidskog, Rolf & Litmanen, Tapio. Current Sociology: Trend Report on "Technological Disasters and Community Transformation" Vol. 45, No. 3, 1997, p. 59-79.
 • Ydinjätehuollon ympäristövaikutusten arviointi ja sosiopoliittiset kysymykset. Harmaajärvi, Irmeli, Tolsa, Heimo, Vuori, Seppo ja Litmanen, Tapio. VTT Tiedotteita 1855, Espoo. 116 s. + liitt. 36 s.
 • Paikkakuntalaisten asennoituminen runsasaktiivisiin ydinjätteisiin Kuhmossa, Äänekoskella ja Eurajoella. Teoksessa Harmaajärvi, I., Tolsa, H. Vuori, S. & Litmanen, T. Ydinjätehuollon ympäristövaikutusten arviointi ja sosiopoliittiset kysymykset. Valtion teknillinen tutkimuskeskus tiedotteita 1855. Espoo: VTT, s. 51-106.
 • Publicly Administrated Nuclear Waste Management Research Programme 1994-1996. Final Report. K. Rasilainen, L. Koskinen, A. Lehtilä, A. Poteri, V. Suolanen, T. Vieno and S. Vuori (VTT Energy). U. Vuorinen, T. Carlsson, A. Muurinen, M. Olin, P. Simbierowics and M. Valkiainen, (VTT Chemical Technology). P. Pitkänen, J. Korkealaakso, A. Melamed, A. Niemi, V. Pirhonen, J. Pöllä, and I. Harmaajärvi. (VTT Communities and Infrastructure). P. Vuorela, L. Ahonen, R. Blomqvist (Geological Survey of Finland, Nuclear Waste Disposal Research). T. Jaakkola, P. Hölttä, M. Siitari-Kauppi, H. Ervanne, and J. Suksi. (University of Helsinki, Laboratory of Radiochemistry). H. Niini, M. Peltoniemi, E. Laine, N. Marcos, and J. Mursu (Helsinki University of Technology, Laboratory of Engineering Geology and Geophysics. T. Litmanen (University of Jyväskylä, Department of Social Sciences and Philosophy, Sociology). Ministry of Trade and Industry. Finland. Studies and Reports 22/1997.
alkuun
  1998
 • Ydinjätehuollon ympäristövaikutukset. Kysely Eurajoen, Äänekosken ja Kuhmon asukkaille 1996. Irmeli Harmaajärvi, Tapio Litmanen ja Martti Kaunismaa. VTT, Tutkimusraportti 434, Espoo - 137 s.
 • Kansainvälinen ydinvoiman vastainen liike ja sen suhde ydinaseiden vastaiseen liikkeeseen. Teoksessa Uudet ja vanhat liikkeet. Kaj Ilmonen ja Martti Siisiäinen (toim.). Vastapaino, Tampere, s. 281-306.
 • International Anti-nuclear Movements in Finland, France and the United States. The Canadian Journal of Peace Studies Vol. 30, No. 4, November 1998, s. 1-19. [MUOKATTU SUOMENKIELISESTÄ ARTIKKELISTA numero 19/1998].
  1999
 • Cultural approach to the perception of risk. Analyzing concern about siting of a high-level nuclear waste facility in Finland. Waste Management & Research. Vol. 16., s. 1-8. [MUOKATTU KONGRESSIJULKAISUSTA numero 6/1996]
 • Ydinjäte käsissämme. Suomen ydinjätehuolto ja suomalainen yhteiskunta. Tapio Litmanen, Pekka Hokkkanen & Matti Kojo (toim.). SoPhi, Jyväskylä. 303 s.
 • Yhteiskuntatieteet ydinjäteongelmaa ratkomassa. Pekka Hokkanen, Matti Kojo & Tapio Litmanen. Teoksessa Ydinjäte käsissämme. Suomen ydinjätehuolto ja suomalainen yhteiskunta. Tapio Litmanen, Pekka Hokkkanen & Matti Kojo (toim.). SoPhi, Jyväskylä, s. 7-12.
 • Tunteilevat vastustajat ja järkeilevät kannattajat. Ydinjätekiistan sosiaalisten kategorisointien purkaminen. Teoksessa Ydinjäte käsissämme. Suomen ydinjätehuolto ja suomalainen yhteiskunta. Tapio Litmanen, Pekka Hokkkanen & Matti Kojo (toim.). SoPhi, Jyväskylä, s. 65-85.
 • Maamerkeistä karttaa piirtämään. Ydinjätehuolto huomenna? Teoksessa Ydinjäte käsissämme. Suomen ydinjätehuolto ja suomalainen yhteiskunta. Tapio Litmanen, Pekka Hokkkanen & Matti Kojo (toim.). SoPhi, Jyväskylä, s. 285-301.
 • Ydinjäte yhteiskuntatieteilijäin silmin. Tutkimuksia käytetyn ydinpolttoaineen sosiopoliittisista kysymyksistä. Tapio Litmanen & Martti Kaunismaa. Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja 64/1999. 177 s.
 • All shades of green. The environmentalization of Finnish society. Esa Konttinen, Tapio Litmanen, Matti Nieminen & Marja Ylönen. SoPhi, Jyväskylä. 196 s.
 • Introduction. Matti Nieminen, Esa Konttinen, Tapio Litmanen & Marja Ylönen. Teoksessa All shades of green. The environmentalization of Finnish society. Esa Konttinen, Tapio Litmanen, Matti Nieminen & Marja Ylönen. SoPhi, Jyväskylä, s. 7-19.
 • From the golden age to the valley of despair. How did the nuclear waste became a problem? Teoksessa All shades of green. The environmentalization of Finnish society. Esa Konttinen, Tapio Litmanen, Matti Nieminen & Marja Ylönen. SoPhi, Jyväskylä, s. 111-128. [MUOKATTU SUOMENKIELISESTÄ JULKAISUSTA numero 8/1996]
  2000
 • Julkishallinnon ydinjätetutkimusohjelma (JYT 2001) 1997-2001. Puoliväliraportti. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 11/2000. Seppo Vuori (toim.). K. Rasilainen, A. Poteri & S. Vuori (VTT Energia); M. Valkiainen, T. Carlsson & U. Vuorinen. (VTT Kemiantekniikka); P. Pitkänen, J. Korkialaakso, A. Niemi & I. Harmaajärvi (VTT Yhdyskuntatekniikka); P. Vuorela, L. Ahonen, R. Blomqvist, J. Kaija & T. Ruskeeniemi (Geologian tutkimuskeskus); T. Jaakkola, P. Hölttä, M. Siitari-Kauppi, H. Ervanne & J. Suksi (Helsingin yliopisto, Kemian laitos) ; M. Peltoniemi, H. Niini, E. Laine & N. Marcos (Teknillinen korkeakoulu, Insinöörigeologian ja geofysiikan laboratorio); M. Mikkola & A. Lempinen (Teknillinen korkeakoulu, Mekaniikan laboratorio); T. Litmanen (Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos); P. Hokkanen, M. Kojo & P. Suominen (Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos); V. Karhu (Tampereen yliopisto, Kunnallistieteiden laitos); P. Raittila (Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos, Journalistiikan tutkimusyksikkö); H. Kankaanpää (BNL Information). 159 s.
  2001
 • The Struggle Over Risk. The Spatial, Temporal, and Cultural Dimensions of Protest against Nuclear Technology. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, No. 177. University of Jyväskylä. Doctoral Thesis.
 • Yhteiskuntatiede Suomen ydinjätehuollossa. Asiantuntijanäkemyksiä tutkimuksesta ja tutkimuksen hallinnoinnista. Heikka, Minna, Litmanen, Tapio & Kaunismaa, Martti. Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja no. 68. 103 s.
  2002
 • Ydinjäteihme suomalaisittain. Raittila, Pentti, Hokkanen, Pekka, Kojo, Matti & Litmanen, Tapio (toim.). Tampere University Press.
 • Tieteen poliittinen vaikuttavuus. Asiantuntijanäkemyksiä yhteiskuntatieteen roolista ydinjätehuollossa. Tapio Litmanen & Minna Heikka. Teoksessa Ydinjäteihme suomalaisittain. Raittila, Pentti, Hokkanen, Pekka, Kojo, Matti & Litmanen, Tapio. Tampere University Press.
 • Ydinjätehuollon hyväksyttävyys. Aika voitonmaljoille vai uudelle taistolle? Teoksessa Ydinjäteihme suomalaisittain. Raittila, Pentti, Hokkanen, Pekka, Kojo, Matti & Litmanen, Tapio. Tampere University Press.
alkuun

:: Kirja-arvostelut

Yhteiskunnalliset liikkeet tiedon tuottajina. Kirja-arviointi teoksesta "Eyer-man, Ron & Jamison, Andrew: Social Movements. A Cognitive Approach. The Pennsylvania State Univer-si-ty Press, Padstow, Cornwall, 1991. 184 s". Sosiologia (1993), Vol. 30, No. 4.
Kirja-arviointi teoksesta "Blowers, Andrew; Lowry, David ja Solo-mon, Bar-ry, D. (1991): The International Politics of Nuclear waste. Macmillan Academic and Professional, Hong Kong, 326 s." Politiikka 1/1994.
Selkoa riskikeskusteluun. Kirja-arviointi kirjasta Kamppinen, Matti, Raivola, Petri, Jokinen, Pekka ja Karlsson, Hasse. Riskit yhteiskunnassa. Maallikot ja asiantuntijat päätösten tekijöinä. Gaudeamus, Tampere. Sosiologia2/1996.


:: Opinnäytteet

Kansalaisaloite ympäristökamppailuna. Sievin, Nivalan ja Reisjärven suojelijoiden tarkastelua 1980-luvun ympäristökamppailuna ja kansalaistoimintana. Jyväskylän yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma.

Kallion uumenissa, satojen metrien syvyydessä. Paikalliset ydinjätekonfliktit Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Sosiologian lisensiaattityö, 2.9.1994.

The Struggle Over Risk. The Spatial, Temporal, and Cultural Dimensions of Protest against Nuclear Technology. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, No. 177. University of Jyväskylä. Doctoral Thesis. 7.4.2001.


:: Lehti- ja mielipidekirjoitukset

Piirisihteerit kansalaisyhteiskunnan tukena. Luonnonsuojelija 6/1993.
Riskillä on monia puolia. Kommentti kansanedustaja M. Tiurille Puheenvuoropalstalla. Keskisuomalainen 20.12.1993.
Onko Kivetty-liike tarpeellinen? Puheenvuoropalsta. Keskisuomalainen 30.6.1994.
Ydinjäte on poliittinen haaste. Vieraskynä-palsta. Helsingin Sanomat 21.8.1994.
Ulrich Beck vieraili Jyväskylässä. Teknologia kehittyy ilman poliittisia päätöksiä. Ulrich Beckin haastattelu Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenleh-des-sä Luon-non-suoje-li-ja.
Myös kuntalaisten näkemys on tärkeä. Ytimekäs, Teollisuuden Voima Oy:n yhtiölehti 6/1995, 12-13.
Kunnan kanta ratkaisee: Ydinjätteen loppusijoituksessa kuunneltava kansalaisia. ALARA 1/1996. 12-14. Säteilyturvakeskuksen tiedotuslehti.


:: Julkaisemattomat tutkimusraportit & muut julkaisut

Litmanen, T. 1989. Suomen luonnonsuojeluliitto, kansalaistoiminta ja ympäristökamppailut. Selvitys 1980-luvun kansalaistoiminnasta ympäristönsuojelun alalla Suomessa. Jyväskylän yliopisto. Sosiologian laitos. Valtionhallinnon harjoittelun harjoitteluraportti. (Julkaisematon moniste, saatavana sosiologian laitokselta).

Litmanen, Tapio. 1993. Laitoksesta elämään. Peruskartoitus Oulun läänin yksityisistä palvelukodeista. Palvelukodit Toivolanranta Ky & Ylivieskan Palvelukoti Ky. (Saatavana ti-lauksesta ko. palvelukodeista, 60 s.).

Jokivuori,Pertti & Litmanen, Tapio. 1993. Oluen kotivalmistus. (1. painos ja 2. painos). Kirjayhtymä Oy. Vaasa. (98 s.)

Jokivuori,Pertti & Litmanen, Tapio. 1994. Oluen kotivalmistus. Kirjayhty-mä Oy. Vaasa. Kolmas uudistettu painos. Kirjayhtymä, Vaasa. (116 s.)alkuun:: Minna Heikka
:: Maarit Heinonen
:: Martti Kaunismaa
:: Ilkka Kauppinen
:: Esa Konttinen
:: Tapio Litmanen
:: Matti Nieminen
:: Terttu Nupponen
:: Aino Palmroth
:: Jukka Peltokoski
:: Miikka Pyykkönen
:: Marja Ylönen