Ajankohtaista

Kaikki tiedotteet

30.01.2015
Tiedote Väitös: 7.2. Sivistys oli avainkäsite 1800-luvun Yhdysvalloissa (Pennanen)
FM Henna-Riikka Pennasen yleisen historian väitöskirjan ”Material, Mental, and Moral Progress: American conceptions of civilization in late 19th century studies on "things Chinese and Japanese" tarkastustilaisuus 7.2.2015. Vastaväittäjänä dosentti Seija Jalagin (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Pasi Ihalainen (Jyväskylän yliopisto).
28.01.2015
Tiedote Heikki Lyytinen Unesco-professoriksi
 
28.01.2015
Tiedote Politiikan puolustaja emeritoitui – tutkimus jatkuu
Jyväskylän yliopiston valtio-opin professori Kari Palonen (s. 1947) emeritoitui vuoden vaihteessa, mutta tutkimus ja kansainvälinen yhteistyö jatkuvat. Hänet nimitettiin Jyväskylän yliopistoon valtio-opin professoriksi vuonna 1993. Sitä ennen hän oli toiminut saman oppiaineen apulaisprofessorina vuodesta1983, viranhoitajana vuodesta 1978.
28.01.2015
Tiedote Jyväskylä Game Lab kutsuu opiskelijoita ja yrityksiä: Hae mukaan pelikehitysprojektiin!
Opiskelijoiksi haku on kaikille avoin. Myös Jyväskylässä pelialan yritykset voivat saada apua kehitystyöhön.
28.01.2015
Tiedote Väitös: 30.1. Stressaako ilmastonmuutos myyriä? (Sipari)
FM Saana Siparin ekologian ja evoluutiobiologian väitöskirjan ”Overwintering strategies of a boreal small mammal in a changing climate” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Rudy Boonstra (University of Toronto) ja kustoksena professori Hannu Ylönen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
27.01.2015
Tiedote Kauppalaisseuralta merkittäviä lahjoituksia yliopistolle
Jyväskylän kauppalaisseuran säätiön vuosittaiset stipendit luovutettiin tiistaina 27.1.2015. Jaettu summa nousi kaikkiaan liki 260 000 euroon, josta suurin osa kohdennettiin Jyväskylän yliopistolle. Kauppalaisseuran säätiö myönsi yliopiston pääomittamiseen merkittävän summan, 215 000 euroa. Myönnetty summa on kohdennettu kauppatieteelliselle koulutusalalle.
23.01.2015
Tiedote Väitös: 31.1. Verkkoaineistot ennustavat musiikin ilmaisemia tunnetiloja (Saari)
FM, MA Pasi Saaren musiikkitieteen väitöskirjan ”Music Mood Annotation Using Semantic Computing and Machine Learning” (Musiikin ilmaisemien tunnetilojen mallinnus käyttäen semanttisen laskennan ja koneoppimisen menetelmiä) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Björn W. Schuller (University of Passau, Saksa) ja kustoksena professori Petri Toiviainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanniksi.
23.01.2015
Tiedote Lukiolaiset kilpailivat fysiikassa, kemiassa, matematiikassa ja tietotekniikassa
Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja informaatioteknologian tiedekunta järjestivät torstaina 22.1.2015 Keski-Suomen ja maakunnan lähikuntien lukiolaisille tarkoitetut fysiikan, kemian, matematiikan ja tietotekniikan kilpailut. Kilpailuihin osallistui yhteensä 58 opiskelijaa 11 lukiosta. Osallistuneista tyttöjä oli yhteensä 20 (34 %). Fysiikan ja tietotekniikan kilpailijat olivat kaikki poikia.
22.01.2015
Tiedote Yli viisikymppisten arki paremmin huomioon palveluntarjonnassa
Monitieteisen DIGI 50+ hankkeen tavoitteena on auttaa elinkeinoelämää hyödyntämään paremmin myöhäiskeski-ikäisten, noin 50–65-vuotiaiden kuluttajien potentiaalia asiakkaina digitalisoituvissa palveluympäristöissä. Tutkimushanke yhdistää sosiologian, markkinoinnin, elämänkaaripsykologian, tietotekniikan ja palvelumuotoilun osaamista. Hanketta johdetaan yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta (sosiologia) ja mukana ovat myös Kauppakorkeakoulu (markkinointi), terveystieteiden laitos (Gerontologian tutkimuskeskus) ja Agora Center.
21.01.2015
Tiedote Tietotekniikan laitos mukaan ihosyövän aikaiseen havaitsemiseen liittyvän teknologian kehittämiseen
Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella on kolmen vuoden ajan tehty yhteistyötä Helsingin yliopistollinen keskussairaalan (HYKS), Päijät-Hämeen keskussairaalan ja VTT:n kanssa ihosyövän varhaisen vaiheen tunnistamisessa. Nyt keksinnöstä on tehty patenttihakemus ja kaupallistamisselvitys, joka johti yhteistyöhön Revenio Group Oyj:n kanssa. Yritys on ostanut hyödyntämisoikeudet Jyväskylän yliopistolta.
21.01.2015
Tiedote Liikunnanedistämistoimet ihmisille sopiviksi
Liikunta kansalaisten elämänkulussa – Kirjoituksia liikkumisesta ja liikunnanedistämisestä -teos julkistetaan 22.1.2015 sarjassa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja, numero 296, sivuja 196. Jyväskylä 2014, ISSN 0357-2498, ISBN (nid.) 978-951-790-373-8. Sitä saa LIKES-tutkimuskeskuksesta, tilaukset@likes.fi.
19.01.2015
Tiedote Väitös: 24.1. Ekosysteemien turvaamisessa suojelutarve haastaa menetelmät (Kareksela)
FM Santtu Karekselan ekologian ja evoluutiobiologian väitöskirjan ”Ecosystem rescue – when protection is not enough” (Ekosysteemien turvaaminen – kun suojelualueet eivät enää riitä) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä toimii professori Katherine Willis (University of Oxford, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Janne Kotiaho (JY). Tilaisuus on englanninkielinen.
15.01.2015
Tiedote Jukka Viitasalosta liikuntatieteellisen tiedekunnan Vuoden 2015 alumni
 
14.01.2015
Tiedote Väitös: 15.1. Osallistava taide tuo ongelmiin konkreettisia ratkaisuja (Yang)
TaM, FM Jing Yangin taidehistorian väitöskirjan “Benefit-oriented Socially Engaged Art: Two cases of Social Work Experiment” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Qingsheng Zhu (Pekingin yliopisto) ja kustoksena professori Annika Waenerberg (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
13.01.2015
Tiedote Väitös: 24.1. Liikunta pienten lasten sosioemotionaalisten taitojen oppimisympäristönä (Takala)
LitL Katri Takalan liikuntakasvatuksen väitöskirjan ”3−4-vuotiaiden päiväkotilasten sosioemotionaalisten taitojen ilmeneminen ja arviointi liikunnassa” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Lasse Lipponen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jarmo Liukkonen (Jyväskylän yliopisto).
13.01.2015
Tiedote Jyväskylän yliopiston tutkija suosittelee matkapuhelimilla tehtäviä väestöhälytyksiä yhtenäistettäviksi koko EU:n alueella
Jyväskylän yliopiston tutkija Jaana Kuula suosittelee matkapuhelimilla tehtävien väestöhälytysten yhtenäistämistä koko Euroopan alueella. Kuula esiintyi kutsuttuna asiantuntijana EU:n uuden puheenjohtajamaan Latvian ensimmäisessä puheenjohtajuuskauden tilaisuudessa, jonka aiheena on väestönsuojelu ja erityisryhmien tarpeiden huomioiminen kriisien aikana.
12.01.2015
Tiedote Väitös: 17.1. Kokemuksia avoimen dialogin -mallin toteutuksesta Norjassa (Holmesland)
Cand. Polit. Anne-Lise Holmeslandin psykologian väitöskirjan ”Professionals' experiences with Open Dialogues with young people's social networks – Identity, role and teamwork, A qualitative study” (Ammattilaisten kokemuksia Avoimen Dialogin mallista nuorten sosiaalisissa verkostoissa – Identiteetti, rooli ja tiimityö. Laadullinen tutkimus) tarkastustilaisuus 17.1.2015.
12.01.2015
Tiedote Kirjallisuuden opetus karikolla?
Vaikka suomalaislapset ovat menestyneet 2000-luvun lukutaitotutkimuksissa, kirjallisuuden opetusta olisi syytä kehittää oppilaskeskeisemmäksi. Tämä käy ilmi Johanna ja Petri Kainulaisen tutkimuksessa, jonka tuloksia on julkaistu osana Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkijoiden artikkelikokoelmaa Lastenkirja. Nyt (2014).
12.01.2015
Tiedote Tohtorintutkintojen määrä ylitti jälleen asetetut tavoitteet
 
08.01.2015
Tiedote Kaupallistamissopimus: CAP Data Technologies Oy suuntaa kyberturvallisuuteen lokitietoanalyysin asiantuntijana
CAP Data Technologies Oy ja Jyväskylän yliopisto allekirjoittivat kaupallistamissopimuksen 7.1.2015.