Ajankohtaista

Vuoden 2017 väitökset

97 kohdetta vastaa hakuasi.

22.06.2017
Tiedote Väitös: 26.6.2017: Uutta teoriaa kielten oppimisesta (Karimi-Aghdam)
MA Saeed Karímí-Aghdam-Ordakloun soveltavan kielitieteen väitöskirjan ”Developing a Metatheoretical Framework for Second Language Development: A Cultural-Historical Theory and Dynamic Systems Theory Perspective” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori James P. Lantolf (Pennsylvania State University) ja kustoksena professori Hannele Dufva (Jyväskylän yliopisto). Väitös käydään etäyhteyden välityksellä.
20.06.2017
Tiedote Väitös: 30.6.2017: Tunnekyvykkyys on irtisanojan tärkein ominaisuus (Martelius-Louniala)
KTL Tiina Martelius-Lounialan johtamisen väitöskirjan ”Siinä pitää olla vähä teflonii. Tunnekokemuksia johtajana irtisanomistilanteessa” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Arja Ropo (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Anna-Maija Lämsä (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen.
19.06.2017
Tiedote Väitös: 22.6.2017: Soinnuista välittyy muutakin kuin iloinen duuri ja surullinen molli (Lahdelma)
Imre Lahdelman musiikkitieteen väitöskirjan ”At the Interface Between Sensation and Emotion: Perceived Qualities of Single Chords” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Elvira Brattico (Aarhus University) ja kustoksena professori Jaakko Erkkilä (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
14.06.2017
Tiedote Väitös: 16.6.2017: Parvoviruksen aiheuttamat autoimmuunisairaudet voidaan torjua tulevaisuudessa (Puttaraksa)
MS. Kanoktip Puttaraksan solu- ja molekyylibiologian väitöskirjan ”Pathogenic mechanisms of how human parvovirus break self-tolerance” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Doctor Nancy C.Horton (Arizonan yliopisto, Yhdysvallat) ja kustoksena dosentti Leona Gilbert (Jyväskylän yliopisto).
14.06.2017
Tiedote Väitös: 16.6.2017: Tiedonlouhinta paljastaa uutta tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä (Saarela)
MSc Mirka Saarelan tietotekniikan väitöskirjan ”Automatic Knowledge Discovery from Sparse and Large-Scale Educational Data - Case Finland” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Professor Rolf Vegar Olsen (Oslon yliopisto, Norja) ja kustoksena professori Tommi Kärkkäinen (Jyväskylän yliopisto).
14.06.2017
Tiedote Väitös: 17.6.2017: Hepatiitti E on tulevaisuuden työkalu rintasyövän hoidossa (Stark)
FM Marie Starkin solu ja molekyylibiologian väitöskirjan ”Recombinant Nanocapsids for Targeted Theranostic Delivery” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori John Johnson Jr. (Scripps Research Institut, California) ja kustoksena dosentti Varpu Marjomäki (Jyväskylän yliopisto).
13.06.2017
Tiedote Väitös: 19.6.2017: Uudet menetelmät mahdollistavat nopean ja laadukkaan päätöksenteon (Chugh)
MSc Tinkle Chughin tietotekniikan väitöskirjan ”Handling expensive multiobjective optimization problems with evolutionary algorithms” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate Professor Dr. Michael T.M. Emmerich (Leiden University, Alankomaat) ja kustoksena professori Kaisa Miettinen (Jyväskylän yliopisto).
13.06.2017
Tiedote Väitös: 22.6.2017: Urheilutekstiileiden hopeananohiukkasissa piilee ympäristövaara (Rajala)
FM Juho Rajalan ympäristötieteen väitöskirjan ”Behaviour of sediment-associated silver nanoparticles and their toxicity to Lumbriculus variegatus” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate Professor Henriette Selck (Roskilde University) ja kustoksena professori Jussi Kukkonen (Jyväskylän yliopisto).
12.06.2017
Tiedote Väitös: 16.6.2017: Toiminnallisia ohutkalvoja voidaan kasvattaa jopa huoneenlämmössä (Napari)
FM Mari Naparin fysiikan väitöskirjan ”Low-temperature thermal and plasma-enhanced atomic layer deposition of metal oxide thin films” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Christophe Detavernier (Ghent University, Belgium) ja kustoksena professori Timo Sajavaara (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
12.06.2017
Tiedote Väitös: 16.6.2017: Maahanmuuttokeskustelu heijastuu monikulttuuristen perheiden omiin puheisiin (Nissi)
Kaisa Nissin etnologian väitöskirjan "Uskonnot, kulttuurit ja perhe. Etnologinen tutkimus monikulttuuristen liittojen kerronnoista Suomessa" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä akatemiatutkija YTT Anna Rastas (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Laura Stark (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
12.06.2017
Tiedote Väitös: 16.6.2017: Hyvinvointi ja jaksaminen työssä rakentuvat yhteisin voimin (Eriksson)
PsL Tuula Erikssonin kasvatustieteen väitöskirjan ”Ikääntyvät ja työhyvinvointi. 45-64-vuotiaiden työssäjaksamiskokemuksia” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä emeritaprofessori Marjatta Vanhalakka-Ruoho (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena lehtori Sauli Puukari (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
12.06.2017
Tiedote Väitös: 17.6.2017 Nuori, jos haluat tietää, kuka olet, aseta konkreettisia tavoitteita (Marttinen)
PsM Elina Marttisen psykologian väitöskirjan ”Deciding on the direction of career and life: Personal goals, identity development, and well-being during the transition to adulthood” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Wim Beyers (Gent University) ja kustoksena professori Katariina Salmela-Aro (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.
09.06.2017
Tiedote Väitös: 16.6.2017: Uudet loislajit selittävät kalan lihan epätavallista ulkomuotoa (Ahonen)
FM Hanna Ahosen akvaattisten tieteiden väitöskirjan ”Spore-forming parasites infecting muscles of freshwater fishes - ecology and epidemiology” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Perttu Koski (Evira) ja kustoksena professori Jouni Taskinen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen.
09.06.2017
Tiedote Väitös: 20.5.2017: Kielelliset vaikeudet voidaan tunnistaa jo varhaislapsuudessa (Määttä)
Sira Määtän psykologian väitöskirjan ”Developmental pathways of language development: A longitudinal predictive study from prelinguistic stage to outcome at school entry" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Leslie Rescorla (Bryn Mawr College) ja kustoksena dosentti Tuija Aro (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.
09.06.2017
Tiedote Väitös: 16.6.2017 Lahjakkuus ei kuulu koulun tasa-arvokeskusteluun (Siekkinen)
Kirsi Siekkisen kasvatustieteen väitöskirjan ”Koulutuksen tasa-arvon diskurssit ja toimijat peruskoulun tuntijakouudistuksessa” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Piia Seppänen (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Juha Hakala (Jyväskylän yliopisto).
09.06.2017
Tiedote Väitös: 17.6.2017: Saamelainen nykyrunous päivittää saamelaiskuvastoa (Ahvenjärvi)
Kaisa Ahvenjärven kirjallisuuden väitöskirjan ”Päivitettyä perinnettä. Saamelaisen nykyrunouden saamelaiskuvastoja” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Vuokko Hirvonen (Saamelainen korkeakoulu, Norja) ja dosentti Olli Löytty (Turun yliopisto). Kustoksena professori Sanna Karkulehto (Jyväskylän yliopisto).
08.06.2017
Tiedote Väitös: 1.6.2017: Silmänliiketutkimus paljastaa miten taidemaalauksia katsellaan (Ylitalo)
FM Anna-Kaisa Ylitalon tilastotieteen väitöskirjan ”Statistical inference for eye movement sequences using spatial and spatio-temporal point processes” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Peter J. Diggle (Lancaster University) ja kustoksena akatemiatutkija Matti Vihola (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanniksi.
08.06.2017
Tiedote Väitös: 6.6.2017: Kuntoilijan kannattaa jakaa voima- ja kestävyysharjoittelu eri päiville (Eklund)
LitM Daniela Eklundin valmennus- ja testausopin väitöskirjan ”Different-day and same-session combined strength and endurance training: Adaptations in neuromuscular and cardiorespiratory performance, body composition, metabolic health and wellbeing in men and women” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjä professori Dusan Hamar (Comenius University, Slovakia) ja kustoksena professori Keijo Häkkinen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.
08.06.2017
Tiedote Väitös: 2.6.2017: Potilaan ääni ei tule kuuluviin diabeteksen omahoidossa (Järvinen)
TtM Sari Järvisen terveyskasvatuksen väitöskirjan ”Ohjauksen kirjaaminen: tyypin 2 diabetespotilaiden omahoito ja osaaminen potilasasiakirjoissa” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Helvi Kyngäs (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Tarja Kettunen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen.
08.06.2017
Tiedote Väitös: 7.6.2017: Sosiaalinen media asettaa organisaation kriisiviestinnän uusien haasteiden eteen (Zhang)
KTM Boyang Zhangin yhteisöviestinnän väitöskirjan ”Understanding evolvíng organisational issues in social media” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate professor Chiara Valentini (Aarhusin yliopisto, Tanska) ja kustoksena professori Marita Vos (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
08.06.2017
Tiedote Väitös: 10.6.2017: Pohjoismainen työelämän laatu Euroopan parasta – mutta kuinka kauan? (Mustosmäki)
YTM, KTM Armi Mustosmäen yhteiskuntapolitiikan väitöskirjan ”How Bright Are the Nordic Lights? Job Quality Trends ín Nordíc Countries in a Comparative perspectíve” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä VTT, TkT, dosentti Tuomo Alasoini (Tekes) ja kustoksena dosentti Timo Anttila (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
08.06.2017
Tiedote Väitös: 12.6.2017: Ekomerkitty lento kuljettaa perille vihreämmin siivin (Baumeister)
M.Sc. Stefan Baumeisterin ympäristöjohtamisen väitöskirjan ”An Eco-label for the Airline Industry - Instrument for Behavioral Change?” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori KTT Lasi Linnanen (LUT) ja kustoksena professori Hanna-Leena Pesonen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.
07.06.2017
Tiedote Väitös: 10.6.2017 Ympäristö vaikuttaa geenejä enemmän myyrien ominaisuuksiin (Schroderus)
MMM ja ELL Eero Schroderuksen ekologian ja evoluutiobiologian väitöskirjan ”Life-history trade-offs in a small mammal - quantitative genetic approach” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Asko Mäki-Tanila (Helsingin yliopisto) ja kustoksena dosentti Tapio Mappes (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomeksi.
07.06.2017
Tiedote Väitös: 10.6.2017 Kuvan materiaalisuus on ratkeamaton ongelma (Tanhuanpää)
FM Ari Tanhuanpään taidehistorian väitöskirjan "Huoli kuvasta - merkitys, mieli, materiaalisuus" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Riikka Stewen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Annika Waenerberg (Jyväskylän yliopisto).
02.06.2017
Tiedote Väitös: 27.5.2017 Puheen sujuvuus ei aina kerro kielitaidon tasosta (Olkkonen)
FM Sanna Olkkosen soveltavan kielitieteen väitöskirjan "Second and foreign language fluency from cognitive perspective" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä associate professor Patrick Snellings (University of Amsterdam) ja kustoksena FT Lea Nieminen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanniksi.
26.05.2017
Tiedote Väitös: 30.5.2017 Mysata, spelata ja plugata – kaksikieliset nuoret yhdistelevät sujuvasti suomea ja ruotsia (Kolu)
FL Jaana Kolun ruotsin kielen väitöskirjan "Me ollaan mukana tässä exsperimentissä" Lingvistiska resurser och språkpraktiker i tvåspråkiga ungdomssamtal i Haparanda, Stockholm och Helsingfors tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Jarmo Lainio (Tukholman yliopisto) ja kustoksena Åsa Palviainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on ruotsinkielinen.
18.05.2017
Tiedote Väitös: 20.5.2017: Kalevalan Aino — oman aikansa downshiftaaja (Piilola)
FM Tiina Piilolan kirjallisuuden väitöskirjan "Kalevalan naiset ja tiedon yöpuoli — Lönnrotin jalanjäljissä kohti Kalevalan naisten tarinoita" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä FT Eva Maria Korsisaari (Helsingin yliopisto) ja emeritusprofessori Seppo Knuuttila (Itä-Suomen yliopisto) sekä kustoksena professori Sanna Karkulehto (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen.
09.05.2017
Tiedote Väitös: 19.5.2017: Uusia yhteyksiä peliteorian ja matemaattisen analyysin välille (Ruosteenoja)
FM Eero Ruosteenojan matematiikan väitöskirjan ”Regularity properties of tug-of-war games and normalized equations” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Alessio Porretta (Università di Roma Tor Vergata) ja kustoksena dosentti Mikko Parviainen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.
27.04.2017
Tiedote Väitös: 25.3.2017 Kerro se pelinarratiivein (Äyrämö)
FM Sanna-Mari Äyrämön digitaalisen kulttuurin väitöskirjan ”In Order to Enable Meaningful Playing: How to Support Player's Learning through Digital Game Narrative Design” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate Professor Petri Lankoski (Södertörns Högskola) ja kustoksena professori Raine Koskimaa (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
24.04.2017
Tiedote Väitös: 29.4.2017 Yhteenkuuluvuuden tunne saa nuoret jatkamaan soittoharrastusta (Tikka)
FM Soile Tikan musiikkikasvatuksen väitöskirjan "Soitonopettajan rooli oppimismotivaation vahvistajana musiikin taiteen perusopetuksessa. Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus viulunsoitonopetuksessa Keski-Pohjanmaalla" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä MusT Tapani Heikinheimo (Metropolia ammattikorkeakoulu) ja kustoksena professori Jukka Louhivuori (Jyväskylän yliopisto).