Ajankohtaista

Vuoden 2017 väitökset

112 kohdetta vastaa hakuasi.

09.06.2017
Tiedote Väitös: 17.6.2017: Saamelainen nykyrunous päivittää saamelaiskuvastoa (Ahvenjärvi)
Kaisa Ahvenjärven kirjallisuuden väitöskirjan ”Päivitettyä perinnettä. Saamelaisen nykyrunouden saamelaiskuvastoja” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Vuokko Hirvonen (Saamelainen korkeakoulu, Norja) ja dosentti Olli Löytty (Turun yliopisto). Kustoksena professori Sanna Karkulehto (Jyväskylän yliopisto).
08.06.2017
Tiedote Väitös: 1.6.2017: Silmänliiketutkimus paljastaa miten taidemaalauksia katsellaan (Ylitalo)
FM Anna-Kaisa Ylitalon tilastotieteen väitöskirjan ”Statistical inference for eye movement sequences using spatial and spatio-temporal point processes” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Peter J. Diggle (Lancaster University) ja kustoksena akatemiatutkija Matti Vihola (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanniksi.
08.06.2017
Tiedote Väitös: 6.6.2017: Kuntoilijan kannattaa jakaa voima- ja kestävyysharjoittelu eri päiville (Eklund)
LitM Daniela Eklundin valmennus- ja testausopin väitöskirjan ”Different-day and same-session combined strength and endurance training: Adaptations in neuromuscular and cardiorespiratory performance, body composition, metabolic health and wellbeing in men and women” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjä professori Dusan Hamar (Comenius University, Slovakia) ja kustoksena professori Keijo Häkkinen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.
08.06.2017
Tiedote Väitös: 2.6.2017: Potilaan ääni ei tule kuuluviin diabeteksen omahoidossa (Järvinen)
TtM Sari Järvisen terveyskasvatuksen väitöskirjan ”Ohjauksen kirjaaminen: tyypin 2 diabetespotilaiden omahoito ja osaaminen potilasasiakirjoissa” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Helvi Kyngäs (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Tarja Kettunen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen.
08.06.2017
Tiedote Väitös: 7.6.2017: Sosiaalinen media asettaa organisaation kriisiviestinnän uusien haasteiden eteen (Zhang)
KTM Boyang Zhangin yhteisöviestinnän väitöskirjan ”Understanding evolvíng organisational issues in social media” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate professor Chiara Valentini (Aarhusin yliopisto, Tanska) ja kustoksena professori Marita Vos (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
08.06.2017
Tiedote Väitös: 10.6.2017: Pohjoismainen työelämän laatu Euroopan parasta – mutta kuinka kauan? (Mustosmäki)
YTM, KTM Armi Mustosmäen yhteiskuntapolitiikan väitöskirjan ”How Bright Are the Nordic Lights? Job Quality Trends ín Nordíc Countries in a Comparative perspectíve” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä VTT, TkT, dosentti Tuomo Alasoini (Tekes) ja kustoksena dosentti Timo Anttila (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
08.06.2017
Tiedote Väitös: 12.6.2017: Ekomerkitty lento kuljettaa perille vihreämmin siivin (Baumeister)
M.Sc. Stefan Baumeisterin ympäristöjohtamisen väitöskirjan ”An Eco-label for the Airline Industry - Instrument for Behavioral Change?” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori KTT Lasi Linnanen (LUT) ja kustoksena professori Hanna-Leena Pesonen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.
07.06.2017
Tiedote Väitös: 10.6.2017 Ympäristö vaikuttaa geenejä enemmän myyrien ominaisuuksiin (Schroderus)
MMM ja ELL Eero Schroderuksen ekologian ja evoluutiobiologian väitöskirjan ”Life-history trade-offs in a small mammal - quantitative genetic approach” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Asko Mäki-Tanila (Helsingin yliopisto) ja kustoksena dosentti Tapio Mappes (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomeksi.
07.06.2017
Tiedote Väitös: 10.6.2017 Kuvan materiaalisuus on ratkeamaton ongelma (Tanhuanpää)
FM Ari Tanhuanpään taidehistorian väitöskirjan "Huoli kuvasta - merkitys, mieli, materiaalisuus" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Riikka Stewen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Annika Waenerberg (Jyväskylän yliopisto).
02.06.2017
Tiedote Väitös: 27.5.2017 Puheen sujuvuus ei aina kerro kielitaidon tasosta (Olkkonen)
FM Sanna Olkkosen soveltavan kielitieteen väitöskirjan "Second and foreign language fluency from cognitive perspective" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä associate professor Patrick Snellings (University of Amsterdam) ja kustoksena FT Lea Nieminen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanniksi.
26.05.2017
Tiedote Väitös: 30.5.2017 Mysata, spelata ja plugata – kaksikieliset nuoret yhdistelevät sujuvasti suomea ja ruotsia (Kolu)
FL Jaana Kolun ruotsin kielen väitöskirjan "Me ollaan mukana tässä exsperimentissä" Lingvistiska resurser och språkpraktiker i tvåspråkiga ungdomssamtal i Haparanda, Stockholm och Helsingfors tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Jarmo Lainio (Tukholman yliopisto) ja kustoksena Åsa Palviainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on ruotsinkielinen.
18.05.2017
Tiedote Väitös: 20.5.2017: Kalevalan Aino — oman aikansa downshiftaaja (Piilola)
FM Tiina Piilolan kirjallisuuden väitöskirjan "Kalevalan naiset ja tiedon yöpuoli — Lönnrotin jalanjäljissä kohti Kalevalan naisten tarinoita" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä FT Eva Maria Korsisaari (Helsingin yliopisto) ja emeritusprofessori Seppo Knuuttila (Itä-Suomen yliopisto) sekä kustoksena professori Sanna Karkulehto (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen.
09.05.2017
Tiedote Väitös: 19.5.2017: Uusia yhteyksiä peliteorian ja matemaattisen analyysin välille (Ruosteenoja)
FM Eero Ruosteenojan matematiikan väitöskirjan ”Regularity properties of tug-of-war games and normalized equations” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Alessio Porretta (Università di Roma Tor Vergata) ja kustoksena dosentti Mikko Parviainen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.
27.04.2017
Tiedote Väitös: 25.3.2017 Kerro se pelinarratiivein (Äyrämö)
FM Sanna-Mari Äyrämön digitaalisen kulttuurin väitöskirjan ”In Order to Enable Meaningful Playing: How to Support Player's Learning through Digital Game Narrative Design” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate Professor Petri Lankoski (Södertörns Högskola) ja kustoksena professori Raine Koskimaa (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
24.04.2017
Tiedote Väitös: 29.4.2017 Yhteenkuuluvuuden tunne saa nuoret jatkamaan soittoharrastusta (Tikka)
FM Soile Tikan musiikkikasvatuksen väitöskirjan "Soitonopettajan rooli oppimismotivaation vahvistajana musiikin taiteen perusopetuksessa. Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus viulunsoitonopetuksessa Keski-Pohjanmaalla" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä MusT Tapani Heikinheimo (Metropolia ammattikorkeakoulu) ja kustoksena professori Jukka Louhivuori (Jyväskylän yliopisto).
24.04.2017
Tiedote Väitös: 4.5.2017 Perustajayrittäjyys muuttuu yhteiskunnan mukana (Möttönen)
FL Tuomas Möttösen taloushistorian väitöskirjan ”Kasvun tekijät: Tutkimus Suomen teollistumisen ajan perustajayrittäjistä 1870-1990" (Growth makers: The founder entrepreneurs in Finland from 1870 to 1990) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Hannele Seeck (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Petri Karonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
20.04.2017
Tiedote Väitös: 28.4.2017 Humusjärvet luultua tuottavampia (Vesterinen)
FM Jussi Vesterisen akvaattisten tieteiden väitöskirjan ”Littoral energy pathways in highly humic boreal lakes” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Michael L. Pace (Virginian yliopisto, Yhdysvallat) ja kustoksena professori Roger Jones (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.
20.04.2017
Tiedote Väitös: 29.4.2017 Suomalaisten kotiseutumuseoiden digitointimahdollisuudet (Laine-Zamojska)
MA Magdalena Laine-Zamojskan museologian väitöskirjan "The Role of Small, Local History Museums in Creating Digital Heritage: the Finnish Case" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti, FT Sulevi Riukulehto (Helsingin yliopisto/Ruralia-instituutti) ja kustoksena professori Janne Vilkuna (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen.
12.04.2017
Tiedote Väitös: 22.4.2017 Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden ammatillinen suomen kielen taito kehittyy työyhteisön tuella (Virtanen)
FM Aija Virtasen suomen kielen väitöskirjan "Toimijuutta toisella kielellä. Kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen kehittyminen työharjoittelussa" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjinä yliopistonlehtori, dosentti Johanna Vaattovaara (Helsingin yliopisto) ja apulaisprofessori, FT Lena Näre (Helsingin yliopisto), kustoksena professori Minna Suni.
12.04.2017
Tiedote Väitös: 5.5.2017 Sobolev-funktion jatkaminen tasoon (Zhang)
Yi Zhangin matematiikan väitöskirjan ”Planar Sobolev extension domains” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Ritva Hurri-Syrjänen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Pekka Koskela (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanniksi.
10.04.2017
Tiedote Väitös: 21.4.2017 Hiihtelevistä tyttösistä urheilusankareiksi – median muuttuva naisurheilijakuva (Kaivosaari)
LitM Annu Kaivosaaren liikunnan yhteiskuntatieteiden väitöskirjan ”Lempeä Lydia - voimakas Björgen - Naishiihtäjien representoinnin muutokset UrheiIulehden teksteissä vuosina 1905-2010” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Juha Herkman (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Hannu Itkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on suomenkielinen.
06.04.2017
Tiedote Väitös: 8.4.2017 Suomen venäläisvähemmistön syrjinnän takana stereotypiat (Nshom)
MA Elvis Nshom Ngwayuhin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjan ”Perceived threat and prejudice towards immigrants and Russian minorities living in Finland” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Dale Hample (University of Maryland) ja kustoksena professori Stephen Croucher (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanniksi.
03.04.2017
Tiedote Väitös: 7.4.2017 Supernovaräjähdyksestä paenneet hiukkaset kertovat tähden kuolemasta (Almosly)
FM Wafa Almoslyn fysiikan väitöskirjan ”Theoretical study of supernova neutrino and antineutrino scattering off the stable cadrium and lead isotopes” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Natalie Jachowicz (Ghent University, Belgium) ja kustoksena professori Jouni Suhonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
28.03.2017
Tiedote Väitös: 7.4.2017 Lämmönsietokyky ei takaa kalatautibakteerille menestystä (Ashrafi)
FM Roghaieh Ashrafin ekologian ja evoluutiobiologian väitöskirjan ”Exploring potential evolutionary responses to increasing temperature in an environmental opportunistic pathogen” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Anna-Liisa Laine (Helsingin yliopisto) ja kustoksena dosentti Tarmo Ketola (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
27.03.2017
Tiedote Väitös: 31.3.2017 Instituutiot ja kulttuurierot vaikuttavat myös vaihtotase-epätasapainojen taustalla (Nieminen)
KTM Mika Niemisen taloustieteen väitöskirjan ”Essays on Current Account Imbalances" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Univ.-Prof. Dr. Ansgar Belke (University of Duisburg-Essen, Saksa) ja kustoksena professori Kari Heimonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.
24.03.2017
Tiedote Väitös: 29.3.2017 Miltä näyttää ajaton? Teknologiakokemuksen visuaalinen ulottuvuus (Silvennoinen)
TaM Johanna Silvennoisen kognitiotieteen väitöskirjan ”Apperceiving Visual Elements in Human-technology Interaction Design” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Paul Hekkert (Delft University of Technology, Alankomaat) ja kustoksena Pertti Saariluoma (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.
23.03.2017
Tiedote Väitös: 24.3.2017 Mittareita yhteiskunnallisen yrittäjyyden arviointiin (Kannampuzha)
KTM Merie Kannampuzhan yrittäjyyden väitöskirjan ”Understanding and measuring social entrepreneurship” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Simon Teasdale (Glasgow Caledonian University, Yhdistynyt kuningaskunta) ja kustoksena tutkijatohtori Mari Suoranta (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on Englanti.
23.03.2017
Tiedote Väitös: 29.3.2017 Luottamusta on mahdollista tukea ja johtaa (Hakanen)
KTM Mila Hakasen johtamisen väitöskirjan ”The development and management of interpersonal trust in a business network in health, exercise and wellbeing markets" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Vesa Harmaakorpi (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja kustoksena professori Tuomo Takala (Jyväskylän yliopisto).
20.03.2017
Tiedote Väitös: 24.3.2017 Säännöllinen harjoittelu on tärkeää olkapääleikkauksesta toipuvilla (Piitulainen)
TtM Kirsi Piitulaisen fysioterapian väitöskirjan ”Effectiveness of 12 months’ intensive shoulder strength training on disability, health-related quality of life and shoulder function after rotator cuff repair” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä ylilääkäri, LKT, dosentti Esa-Pekka Takala (Työterveyslaitos, Helsinki) ja kustoksena professori Arja Häkkinen (Jyväskylän yliopisto).
16.03.2017
Tiedote Väitös: 24.3.2017: Kemian kehitys oppiaineena itsenäisessä Suomessa (Vaskuri)
FL Juhani Vaskurin kemian opetuksen väitöskirjan ”Oppiennätyksistä opetussuunnitelman perusteisiin - lukion kemian kansallisen opetussuunnitelman kehittyminen Suomessa vuosina 1918-2016” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Jari Lavonen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jan Lundell (Jyväskylän yliopisto).