Ajankohtaista

2 yliassistentin ja 2 assistentin virkaa (yhteiskuntat. tdk.)

Alkamisaika: maanantai 27. lokakuuta 2003, 00.00

Päättymisaika: torstai 06. marraskuuta 2003, 00.00

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON
Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

julistetaan haettavaksi

1.Assistentin virka A19, jonka ala on sosiaalityö (nro 11222) 1.1.2004 alkavaksi 3-vuotiskaudeksi.
2.Yliassistentin määräaikainen virkasuhde A21, jonka ala on filosofia (nro 11129), ajaksi 1.1.2004 – 31.7.2007.
3.Yliassistentin määräaikainen virkasuhde A21, jonka ala on yhteiskuntapolitiikka (nro 11132), ajaksi 1.1.2004 – 31.7.2005.
4.Assistentin määräaikainen virkasuhde A19, jonka ala on valtio-oppi (nro 10134), ajaksi 1.1. -31.7.2004.

Määräaikaisuuden perusteena kohdissa 2-4) on sijaisuus.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään ase-tuksessa 309/1993.

Tiedustelut: hallintopäällikkö Paavo Kuusimäki, puh. (014) 260 2803, email: Paavo.Kuusimaki@jyu.fi

Ilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 6.11.2003 klo 16.15.


Jyväskylässä 23. päivänä lokakuuta 2003Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Tekijä

Leena Hänninen
jutaojan@cc.jyu.fi
260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: