Ajankohtaista

Jouni Puumalaisen Studia generalia -luento

Alkamisaika: keskiviikko 29. lokakuuta 2003, 18.00

Päättymisaika: keskiviikko 29. lokakuuta 2003, 00.00

EUROOPAN VAMMAISTEN VUOSI 2003
Studia generalia -luentosarja
ihmisoikeuksista, syrjimättömyydestä ja osallisuudesta
ke 29.10. klo 18 Paulaharjun salissa, Villa Rana

Jouni Puumalainen:
OTTAAKO TYÖELÄMÄ VASTAAN? VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTYMINEN SUOMESSA

Periaatteessa työelämän on otettava vammainen henkilö vastaan. Suomen lainsäädäntö ja EU-direktiivit kieltävät vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjimisen niin työelämässä kuin sinne pyrittäessäkin. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen Kuntoutussäätiössä toimivan tutkijan Jouni Puumalaisen mukaan.
- Eri arvioiden mukaan 70-75 prosenttia vammaisista henkilöistä on työelämän ulkopuolella. Tilanne tosin vaihtelee eri vammaisryhmittäin. Esimerkiksi pyörätuolin käyttäjistä vain muutama prosentti on työelämässä mukana, kun taas näkövammaisista 43 prosenttia on työssä, hän toteaa.

Yritystä on, mutta miksi tulos ei näy?

Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymisen tukeminen on nykyisin varsin monipuolista toimintaa. Työvoimatoimistojen oman keinovalikoiman lisäksi Puumalaisen mukaan muita toimintamuotoja ovat esimerkiksi mahdollisuus eläkkeen lepäämään jättämiseen, mielenterveyskuntoutujien klubitalojen siirtymäohjelmat, vammaisjärjestöjen työllistämishankkeet, tuettu työllistyminen sekä kuntouttava työtoiminta. Lisäksi hän mainitsee jo 10 vuotta toimineen vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä edistävän Vates-säätiön.
- Yksi uusi mahdollisuus on työvoimapalvelulaki, joka on vuoden 2003 alusta alkaen antanut työvoimatoimistoille oikeuden ostaa työvalmentajan palveluita työllistymisyksiköiltä. Työvalmentajajärjestelmän kehittäminen ja laajentaminen onkin yksi tulevaisuuden tärkeitä tapoja kehittää vammaisten ja vajaakuntoisten työelämään pääsyä, Puumalainen kertoo.

Runsaasta yrittämisestä huolimatta ei vammaisten ja vajaakuntoisten työllistyminen näytä kohentuvan. Puumalaisen mukaan keskeinen ongelma on työelämän ja työnantajien ennakkoluuloiset asenteet.
- Vammaisen palkkaamisen kynnys tuntuu edelleenkin olevan liian korkea. Toisaalta on kuitenkin osoitettu, että ennakkoluulot katoavat nopeasti, kun vammainen henkilö on tullut työpaikalle. Lisäksi vammaiset ovat yleensä osoittautuneet luotettaviksi ja työstään innostuneiksi työntekijöiksi, hän sanoo.
Puumalainen myös miettii, olisiko mahdollista, etteivät työnantajat ole tietoisia heille tarjotusta porkkanasta eli mahdollisuudesta saada tietyin ehdoin tukea vammaisen tai vajaakuntoisen työllistämiseksi.

Työantajan näkökulmasta yhtenä vammaisen tai vajaakuntoisen palkkaamisen jarruna saattaa olla viimeisimmän työnantajan eläkevastuu.
- Eläkevastuun muuttaminen kollektiiviseksi kannustaisi varmasti työnantajia palkkaamaan lisää vammaisia ja vajaakuntoisia työntekijöitä. Vammaisten yrittäjien kannalta puolestaan verohuojennukset ovat tärkeitä kannustimia. Tarvittaisiin siis myös lainsäädännöllisiä toimenpiteitä eikä pelkästään asenteiden muuttamista, Puumalainen pohdiskelee.

Tulevaisuuden mahdollisuuksia

Yhtenä uutena avauksena voidaan pitää yhteistyösopimusta vajaakuntoisten työllistämiseksi Finnish Business and Society –verkoston ja Vammaisfoorumin välillä.
- Sopimuksen mukaan Vammaisfoorumin työllisyysryhmä valitsee henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita opiskeluun liittyvästä tai työllistymiseen liittyvästä harjoittelusta verkostoon kuuluvissa yrityksissä, Puumalainen kertoo.

Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä ovat myös tulossa helpottamaan sosiaaliset yritykset.
- Mikäli lakiehdotus menee läpi, voidaan ensi vuoden alusta perustaa liiketaloudelliselta perustalta toimivia yrityksiä, joiden henkilöstöstä 30 % on oltava vammaisia, vajaakuntoisia tai pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä, Puumalainen havainnollistaa.

Lähitulevaisuudessa myös suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Puumalaisen mukaan tästä aiheutuvaan työvoimapulaan tarvitaan varmasti myös vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työpanosta.

Kerromme mielellämme lisää:
tutkija Jouni Puumalainen, Kuntoutussäätiö, puh: (09)-77401 746 tai 040- 510 8941, jouni.puumalainen@kuntoutussaatio.fi
tiedottaja Tarja Timonen, puh: (014)-260 1043, tiedotus@jyu.fi

Tekijä

Orvokki Honkonen
jutaojan@cc.jyu.fi
260 1015
viestintä
kuuluu seuraaviin kategorioihin: