Ajankohtaista

Erityispedagogiikan assistentin mvs. (kasvatust. tdk.)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON
kasvatustieteiden tiedekunnan erityispedagogiikan laitoksella

julistetaan haettavaksi

Assistentin määräaikainen virkasuhde A20, jonka ala on erityispedagogiikka, ajaksi 1.1.2004 – 14.10.2004 (nro 10152).

Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään asetuksessa 309/1993.

Tiedustelut: hallintopäällikkö Sakari Liimatainen, puh. (014) 260 1603 ja erityispedagogiikan laitoksen johtaja Markku Sassi, puh. (014) 260 1743.

Ilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 19.11.2003 klo 16.15.


Jyväskylässä 30. päivänä lokakuuta 2003Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Tekijä

Leena Hänninen
jutaojan@cc.jyu.fi
260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: