Ajankohtaista

Tietojärjestelmälmätieteen yliassistentin virka (Informaatioteknologian tdk.)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON
Informaatioteknologian tiedekunnan tietojenkäsittelytieteiden laitoksella

julistetaan haettavaksi

Yliassistentin virka A22, jonka ala on tietojärjestelmätiede, erityisesti elektroninen liiketoiminta (nro 13460) 1.3.2004 alkavaksi ja 31.12.2008 päättyväksi toimikaudeksi.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä on säädetään asetuksessa 309/1993.

Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää virkaan kuuluvia tehtäviä ja kelpoisuusvaatimuksia sekä hakemista koskevat tiedot, on saatavissa maksutta tiedekunnan kansliasta, puh. (014) 260 4620 tai yliopiston kirjaamosta puh. (014) 260 1024. Virantäyttösuunnitelma on nähtävissä myös tiedekunnan www-sivulla http://www.it.jyu.fi/virat.

Tiedustelut dekaani, professori Heikki Saastamoinen, puh. (014) 260 4317 tai professori Jukka Heikkilä, puh. (014) 260 3240.

Ilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 19.11.2003 klo 16.15.


Jyväskylässä 30. päivänä lokakuuta 2003Hallintojohtaja Erkki Tuunanen


Tekijä

Leena Hänninen
jutaojan@cc.jyu.fi
260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: