Ajankohtaista

Yliopistonopettajan mvs (Chydenius-Instituutti)

Kokkolassa sijaitseva Chydenius-instituutti – Kokkolan yliopistokeskus on Jyväskylän yliopiston erillislaitos. Toiminnallisesti se on Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen yhteinen yksikkö. Alueellisena ja valtakunnallisena koulutuksen järjestäjänä ja osaamiskeskuksena instituutti on kehittynyt voimakkaasti. Vuoden 2004 alusta alkaen instituutti toimii Kokkolan yliopistokeskuksena. Henkilökunnan vahvuus on noin 90. Instituutilla on toimipaikat Kokkolan lisäksi Pietarsaaressa ja Kaustisella.

Haettavaksi julistetaan

Yliopistonopettajan määräaikainen virkasuhde A20, jonka ala on sosiaalityö, ajalle 1.8.2004 - 1.7.2007. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Tehtäviin sisältyy avoimessa yliopistossa järjestettävän sosiaalityön opetuksen päävastuullisena opettajana toimiminen sekä sosiaalityön koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyviä tehtäviä.

Virkasuhteen menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat tehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä opetustaito ja käytännöllinen perehtyneisyys sosiaalityöhön. Jatkotutkintona suoritettu soveltuva lisen-siaatin tai tohtorin tutkinto sekä kokemus opetustehtävistä ja koulutuksen suunnittelusta katsotaan eduksi. Yliopistonopettajalta vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Määräaikaisuuden perusteena on sosiaalityön koulutuksen kehittämishanke.

Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkasuhteeseen kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta sekä virkasuhteen hakemisesta ja nimittämisestä.

Hakemukseen tulee liittää Jyväskylän yliopiston hallituksen periaatepäätöksen mukainen opetusansioiden portfolio, jonka malli on maksutta tilat-tavissa yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Hakuilmoitus ja virantäyttösuunnitelma on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Tiedustelut: erikoissuunnittelija Teija Rosenqvist, puh. (06) 8294 283 ja johtaja Mikko Viitasalo, puh. (06) 8294 201 ja 040-5431 647.

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimi-tetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarikatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 9.6.2004 klo 16.15.Jyväskylässä 18. päivänä toukokuuta 2004

Hallintojohtaja Erkki Tuunanen


Lisätietoja:
Virantäyttösuunnitelma:

Yliopistonopettajan (A20, alana sosiaalityö) määräaikainen virkasuhde ajalle 1.8.2004-31.7.2007

Tehtäviin sisältyy avoimessa yliopistossa järjestettävän sosiaalityön opetuksen päävastuullisena opettajana toimiminen sekä sosiaalityön koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyviä tehtäviä. Avoimen yliopiston vastuulla on järjestää pohjaopinnot, jotka suoritettuaan opiskelija voi pyrkiä vuonna 2006 Chydenius-instituutissa alkavaan sosiaalityön maisterikoulutukseen. Sosiaalityön oppiaineessa tämä tarkoittaa approbatur- ja cum laude approbatur –opintojen järjestämistä avoimena yliopisto-opetuksena. Suunnitteilla on aloittaa käynnissä olevien cum laude –opintojen lisäksi approbatur-opetus syksyllä 2004 sekä Kokkolassa että Ylivieskassa riittävän laajan potentiaalisen hakijajoukon saamiseksi maisterikoulutukseen. Sosiaalityön oppiaineeseen tarvitaan näin ollen toinen yliopistonopettaja, jonka tehtävänä olisi toimia ko. oppiaineen päävastuullisena opettajana sekä osallistua maisteriohjelman valmisteluun.

Lisäksi JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on opetusluvan saamisen ehtona esittänyt toisen sosiaalityön opettajan palkkausta Chydenius-instituuttiin. Palkkaukseen on Chydenius-instituutissa edellytykset määräaikaisena hankkeena kolmen lukuvuoden ajalle 1.8.2004-31.7.2007: approbatur-opetus järjestetään lukuvuonna 2004-2005 ja cum laude –opinnot lukuvuosina 2005-2007. Chydenius-instituutti on hakenut rahoitusta opettajan palkkausta varten yhdessä Oulun eteläisen instituutin kanssa ko. alueen kolmelta seutukunnalta, jotka ovat sitoutuneet maksamaan noin puolet opettajan palkkauskustannuksista ko. ajalle. Loput kustannetaan avoimen yliopiston toimintamenomäärärahalla, opintomaksutuloilla ja muulla alueen rahoituksella. Yliopistonopettajalla tulee olemaan opetusta sekä approbatur- että cum laude –tasoilla ja opetus on tarkoitus järjestää pääosin näiden kahden Chydenius-instituutin opettajan voimin.

Virkasuhteen menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat tehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä opetustaito sekä käytännöllinen perehtyneisyys sosiaalityöhön. Jatkotutkintona suoritettu soveltuva lisensiaatin tai tohtorin tutkinto sekä kokemus opetustehtävistä ja koulutuksen suunnittelusta katsotaan eduksi. Yliopistonopettajalta vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Tehtävässä noudatetaan kokonaistyöaikaa ja vuotuinen työaika on 1600 tuntia.
Yliopistonopettajan valintaan osallistuu myös yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sosiaalityön yksikön edustaja.

Lisätietoja antavat erikoissuunnittelija Teija Rosenqvist, p. 06-8294 283 ja johtaja Mikko Viitasalo, p. 06-8294 201, 040-5431 647.

Hakemukseen tulee liittää Jyväskylän yliopiston hallituksen periaatepäätöksen mukainen opetusansioiden portfolio, jonka on tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarikatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 9.6.2004 klo 16.15.

Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön mukaan Chydenius-instituutin – Kokkolan yliopistokeskuksen johtokunta nimittää yliopistonopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: