Ajankohtaista

06

30.06.2004
Tiedote Suunnittelijan määräaikainen virkasuhde (Yhteiskuntat. tdk.)
Virtuaaliopetuksen suunnittelijan A22 määräaikainen virkasuhde
29.06.2004
Tiedote Keskisuomalaiset ICT-toimijat yhteistyöhön uusien EU-maiden kanssa
Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen Liitto, Jykes Oy ja Jyväskylän Teknologiakeskus Oy saivat päätökseen yhteisen verkostoitumisprojektin.
28.06.2004
Tapahtuma Väitös: VÄITÖS: FM Kirsi Manninen
Alkamisaika: perjantai 23. heinäkuuta 2004, 12.00
Päättymisaika: perjantai 23. heinäkuuta 2004, 23.59
Paikka: FYS1, Ylistö
28.06.2004
Tapahtuma Väitös: VÄITÖS: THM Päivi Lampinen
Alkamisaika: perjantai 27. elokuuta 2004, 12.00
Päättymisaika: perjantai 27. elokuuta 2004, 23.59
Paikka: S212, Seminarium
24.06.2004
Tiedote suunnittelijan virkasuhde/YTK
ilmoitus
24.06.2004
Tiedote suunniittelijan virkasuhde/ITK /tietotekniikan l.
ilmoitus
23.06.2004
Tiedote Väitös: Sosiaalityöntekijöillä tietoa ekososiaalisesti kestävistä elinympäristöistä (Närhi)
YTM Kati Närhen sosiaalityön väitöskirjan ”The eco-social approach in social work and the challenges to the expertise of social work” (Ekososiaalinen viitekehys ja haasteet sosiaalityön asiantuntijuudelle) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä YTT Irene Roivainen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Mikko Mäntysaari.
23.06.2004
Tiedote Kansainvälinen käyttäytymisekologian kongressi Jyväskylässä
Kansainvälinen käyttäytymisekologian kongressi kokoaa Jyväskylään yli 900 monitieteisesti eläinten käyttäytymistä tutkivaa asiantuntijaa ympäri maailman. Kongressi on järjestävän yhdistyksen, International Society for Behavioral Ecology (ISBE), kymmenes juhlakongressi.
23.06.2004
Tiedote Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja JY:n yhteistyö laajenee
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on perustanut toimipaikan Jyväskylään. Jyväskylän toimipaikkaan tulee lähivuosina arviolta 10 - 15 henkeä. Aluksi kasvu tapahtuu tutkimuslaitoksen omien voimavarojen siirroilla. Tutkimukseen liittyvä kokeellinen toiminta jää edelleen Laukaaseen.
22.06.2004
Tiedote Lasten erot lukutaidossa pienenevät ensimmäisinä kouluvuosina - laskutaidossa erot kasvavat
Ennen koulua ilmenneet erot lasten lukutaidossa tasoittuvat ensimmäisen kouluvuoden aikana, käy ilmi Koulutaitojen ja motivaation kehitys -tutkimuksesta. Kouluun heikommilla valmiuksilla tulleet lapset saavuttavat taitavammat lukijat nopeasti.
22.06.2004
Tiedote Syyllistävä ja ristiriitainen vanhemmuus haitaksi lasten oppimiselle
Syyllistävä kasvatustapa on haitallista lapsen oppimiselle, selviää Koulutaitojen ja motivaation kehitys –tutkimuksen tuloksista. Kaisa Aunolan ja Jari-Erik Nurmen tekemässä tutkimuksessa erilaisista perheympäristöistä tulevien lasten oppimistulokset ensimmäisten kouluvuosien aikana poikkesivat toisistaan.
21.06.2004
Tiedote Väitös: Cembalonsoitto ei vaadi voimaa vaan nopeita sormia (Mäkinen)
MuM Eeva Mäkisen musiikkitieteen väitöskirjan ”Pianisti cembalistina. Cembalotekniikka cembalonsoittoa aloittavan pianistin ongelmana.” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä rehtori, MuT Pekka Vapaavuori (Sibelius-Akatemia) ja kustoksena professori Matti Vainio.
21.06.2004
Tapahtuma Naistutkimuspäivät 2004. Teorian tekoja. Feministisen ajattelun voima. - Women's studies conference 2004. Theory Acts. The Power of Feminist Thought.
Alkamisaika: perjantai 19. marraskuuta 2004, 00.00
Päättymisaika: lauantai 20. marraskuuta 2004, 23.59
Paikka: Agora
18.06.2004
Tiedote 2 suunnittelijan mvs. (koulutuksen arviointisihteeristö)
1.Suunnittelijan määräaikainen virkasuhde A24 2.Suunnittelijan määräaikainen virkasuhde A22
18.06.2004
Tiedote Väitös: Internetpalveluiden laatua voidaan parantaa jakamalla käyttäjät palveluluokkiin (Kaario)
Kimmo Kaario on tutkinut väitöskirjatyössään palvelun laatua (Quality of Service, QoS) tietoliikenneverkoissa. Hän esittelee työssään matemaattisia malleja ja algoritmeja, joiden avulla Internetin palveluiden laatua voidaan parantaa. Menetelmät liittyvät verkon resurssien jakamiseen erilaisia laatuvaatimuksia edellyttävien asiakkaiden kesken.
18.06.2004
Tapahtuma Haapamäen elokuvakurssi opettajaopiskelijoille
Alkamisaika: perjantai 02. heinäkuuta 2004, 08.00
Päättymisaika: sunnuntai 04. heinäkuuta 2004, 23.59
Paikka: Haapamäki
18.06.2004
Tiedote Liikuntapsykologian ja liikuntapedagogiikan lehtorien mvs:t (Liikunta)
1. Lehtorin määräaikainen virkasuhde A21, jonka ala on liikuntapsykologia 2. Lehtorin määräaikainen virkasuhde A21, jonka ala on liikuntapedagogiikka
18.06.2004
Tiedote Avoin yliopisto tiedottaa
 
17.06.2004
Tiedote Sähköjyvä 23
 
17.06.2004
Tiedote 3 kpl projektisuunnittelijan mvs. (Chydenius-instituutti)
3 kappaletta projektisuunnittelijan määräaikaista virkasuhdetta A18
17.06.2004
Tiedote Väitös: Kymmenesosa nuorista käyttää alkoholia viikoittain (Sirola)
Kirsi Sirola tutki nuorisokulttuuria ja alkoholinkäytön ehkäisyyn liittyvää terveyden edistämistä nuorten itsensä, heidän vanhempiensa, opettajien ja kouluterveydenhoitajien kuvaamina.
17.06.2004
Tiedote Osastosihteerin mvs. (Täydennyskoulutuskeskus)
Osastosihteerin määräaikainen virkasuhde A18
17.06.2004
Tapahtuma Kulttuuri-identiteetti, narratiivisuus, visuaalisuus – konferenssi
Alkamisaika: perjantai 03. syyskuuta 2004, 10.00
Päättymisaika: lauantai 04. syyskuuta 2004, 23.59
Paikka: A-rakennus, salit 103 ja 104, Seminaarinmäki
17.06.2004
Tiedote Tietojärjestelmätieteen lehtorin virka (Informaatioteknologian tdk.)
Lehtorin virka A24, jonka ala on tietojärjestelmätiede
16.06.2004
Tiedote Uusi kansainvälinen kesäkoulu Jyväskylässä
- Ensimmäinen kansainvälinen ‟ihmistieteiden” kesäkoulu, Jyväskylä International Summer School in Human Sciences, on sujunut hyvin, kertoo opintoneuvoja Taru-Mari Talaslahti yliopiston kansainvälisistä palveluista. Kesäkoulun neljälle kurssille on osallistunut 35 opiskelijaa, joista 22 ulkomaisia. Ulkomaisista opiskelijoista suurin osa on Euroopasta, kaukaisin opiskelija tulee Japanista saakka, Talaslahti kuvaa.
15.06.2004
Tiedote Osaava yrittäjyysyhteiskunta vai taantuva hyvinvointivaltio?
Eduskunnan valitsemat Valtiontilintarkastajat ovat tilanneet Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnalta tutkimuksen ”Yrittäjyys ja perheyrittäjyys Seniori-Suomessa 2010–luvulla”. Tutkimuksessa kartoitettiin yrittäjyyden ja perheyrittäjyyden tulevaisuuden näkymiä suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle.
15.06.2004
Tiedote Väitös: Perimällä jä ympäristötekijöillä tärkeä merkitys lasten aggressiivisuudessa (Vierikko)
Lasten käyttäytymistä selittävät sekä geneettiset että ympäristötekijät. Osa ympäristötekijöistä on yhteisiä, saman perheen lasten jakamia kokemuksia esimerkiksi kasvuympäristöstä, kasvatuksesta tai perheestä. Osa ympäristötekijöistä on kullekin lapselle yksilöllisiä kokemuksia ympäristöstä, kuten suhteet kavereihin tai vanhempiin.
15.06.2004
Tiedote Kiihdytinlaboratorion ja ESA:n sopimus
Euroopan avaruusjärjestö ESA:n ja JY:n fysiikan laitoksen välillä on juuri allekirjoitettu nelivuotinen sopimus, jossa kiihdytinlaboratorio varaa hiukkassuihkuaikaa ESA:n ja sen yhteistyökumppaneiden vuosittaiseen käyttöön.
15.06.2004
Tiedote Slovakian suurlähettilään vierailu yliopistossa
 
15.06.2004
Tiedote Kiihdytinlaboratorio 10 vuotta Jyväskylässä
Juhlasymposium pe 18.6. klo 9-12.30, Agora, Auditorio 3 Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorio (JYFL) juhlistaa tutkimustoimintansa 10-vuotistaivalta ja syklotronifysiikan 30-vuotistaivalta Suomessa Juhlasymposiumin muodossa perjantaina kesäkuun 18. pnä 2004 Agorassa.