Ajankohtaista

Kiihdytinlaboratorion ja ESA:n sopimus

JY:N KIIHDYTINLABORATORION JA EUROOPAN AVARUUSJÄRJESTÖN ESA:N SOPIMUS

JY:n kiihdytinlaboratorion syklotronin hiukkassuihkuja käytetään mallintamaan avaruuden hiukkassäteilyä testattaessa satelliiteissa käytettäviä sähköisiä komponentteja.

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n ja JY:n fysiikan laitoksen välillä on juuri allekirjoitettu nelivuotinen sopimus, jossa kiihdytinlaboratorio varaa hiukkassuihkuaikaa ESA:n ja sen yhteistyökumppaneiden vuosittaiseen käyttöön. Sen alkuvaiheeseen on varattu rahoitusta laboratoriossa sijaitsevan säteilytysaseman päivittämiseksi. ESA on
tarjoutunut rahoittamaan myös hiukkaskiihdyttimen perusparannusprojektia, jonka avulla ylitetään kiihdyttimellä gigaelektronivoltin energiaraja. Lisäksi rahoituksella rakennetaan aseman yhteyteen erillinen testiasema protoneille, joiden maksimienergia on 60 megaelektronivolttia.

Tähän mennessä asemaa ovat hyödyntäneet mm. Astrium Space Saksasta ja Ranskasta, Swedish Space Corporation, Saab-Ericsson Space, CNES ja ONERA Ranskasta sekä suomalainen Patria. Sopimuksen myötä Jyväskylän kiinnostavuus testauspaikkana kasvaa merkittävästi. Jyväskylässä testattuja komponentteja käytetään mm. kansainvälisellä ISS- avaruusasemalla ja SMART-1 satelliitissa.

Lisätietoja:
Dosentti Ari Virtanen, puh. 050 5419 401, ari.virtanen@phys.jyu.fi

Tekijä

Liisa Harjula
liisa.harjula@adm.jyu.fi
JY viestintä
kuuluu seuraaviin kategorioihin: