Ajankohtaista

Tietojärjestelmätieteen lehtorin virka (Informaatioteknologian tdk.)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Informaatioteknologian tiedekunta

Lehtorin virka A24, jonka ala on tietojärjestelmätiede (vakanssinro 10606) 1.9.2004 alkaen.

Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tietojenkäsittelytieteiden laitokselle.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään asetuksessa 309/1993. Virkaan vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Tietojärjestelmätieteen lehtorin tehtävänä on huolehtia tietojärjestelmätieteen järjestelmäkehityksen ja tietohallinnon alaan liittyvästä opetuksesta, sen kehittämisestä ja jatko-opiskelijoiden ohjauksesta. Lehtori osallistuu tarvittaessa opiskelijoiden opinto-ohjaukseen, ohjaa vuosittain eritasoisia opinnäytetöitä ja tekee opetusalaan liittyvää tutkimusta.

Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkaan kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta sekä viran hakemisesta ja nimittämisestä.

Hakemukseen tulee liittää Jyväskylän yliopiston hallituksen periaatepäätöksen mukainen opetusansioiden portfolio.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunnitelma sekä informaatioteknologian tiedekunnan soveltama portfoliomalli tiedekunnan www-sivulla: http://www.it.jyu.fi/

Hakuilmoitus ja virantäyttösuunnitelma ovat myös maksutta tilattavissa yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Tiedustelut: tietojenkäsittelytieteen laitoksen varajohtaja Pasi Tyrväinen puh. (014) 260 3093 (pasi.tyrvainen@jyu.fi) ja professori Seppo Puuronen puh. (014) 260 3028 (sepi@cs.jyu.fi)

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 14.7.2004 klo 16.15.

Jyväskylässä 16. päivänä kesäkuuta 2004Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Lisätietoja:
Virantäyttösuunnitelma:
http://www.it.jyu.fi/


Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: