Ajankohtaista

3 kpl projektisuunnittelijan mvs. (Chydenius-instituutti)

Kokkolassa sijaitseva Chydenius-instituutti – Kokkolan yliopistokeskus on Jyväskylän yliopiston erillislaitos. Toiminnallisesti se on Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen yhteinen yksikkö. Alueellisena ja valtakunnallisena koulutuksen järjestäjänä ja osaamiskeskuksena instituutti on kehittynyt voimakkaasti. Vuoden 2004 alusta instituutti toimii Kokkolan yliopistokeskuksena. Henkilökunnan vahvuus on n. 90. Instituutilla on toimipaikat Kokkolan lisäksi Pietarsaaressa ja Kaustisella.

Haettavaksi julistetaan

3 kappaletta projektisuunnittelijan määräaikaista virkasuhdetta A18 ajalle 1.8.2004 – 31.7.2005.

Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen Pk – yrityksille suunnattu tietojenkäsittelyn kokonaissuunnitelma (PYSTI) – hanke.

Tehtävänä on hankeen kohdeyrityksissä tapahtuva suunnittelu ja kehittämistyö.

Virkasuhteen tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, käytännön kokemus suunnittelu- ja kehittämistöistä, jonkin ohjelmointikielen hallinta (mielellään C++), kokemus tuotannonohjauksesta, kokemus työympäristön pystytyksestä (Client - Server) ja tietoturvasta. Virkasuhteeseen edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa ja lisäksi hyvää englannin kielen kirjallista taitoa.

Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkasuhteeseen kuuluvista tehtävistä, kelpoisuuden osoittamisesta, virkasuhteen hakemisesta ja nimittämisestä.

Hakuilmoitus ja virantäyttösuunnitelma ovat nähtävänä yliopiston www-sivuilla: http://www.jyu.fi.

Tiedustelut: projektipäällikkö Tommi Viitasaari, puh 040 5084 571, e-mail: tommi.viitasaari@chydenius.fi

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarikatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 2.7.2004 klo 16.15.


Jyväskylässä 16. päivänä kesäkuuta 2004Hallintojohtaja Erkki Tuunanen


Lisätietoja:
Virantäyttösuunnitelma:


Informaatioteknologian yksikkö, Chydenius-instituutti

Pk – yrityksille suunnattu tietojenkäsittelyn kokonaissuunnitelma (PYSTI) – hankkeen määräaikaisten virkasuhteiden täyttösuunnitelma

Pk – yrityksille suunnattu tietojenkäsittelyn kokonaissuunnitelma (PYSTI) – hankkeessa tehdään pienille ja keskisuurille pk-yrityksille tietojärjestelmien kokonaissuunnitelma ja toteutetaan jokin kehityskohde. Kehittämishankkeeseen pyritään saamaan 6 yritystä, joilla on tietotekniikan kehittämistarpeita. Välillisenä kohderyhmänä ovat muut alueen pk-yritykset, julkisen sektorin edustajat ja muut projektin toimenpiteistä kiinnostuneet tahot.

1.-3. 3kpl Projektisuunnittelijan määräaikaista virkasuhdetta A18 ajaksi 1.8.2004 – 31.7.2005

Virkasuhteen tehtävät. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen Pk – yrityksille suunnattu tietojenkäsittelyn kokonaissuunnitelma (PYSTI) – hanke. Tehtävänä on hankeen kohdeyrityksissä tapahtuva suunnittelu ja kehittämistyö.

Virkasuhteen tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat ammattikorkeakoulututkinto informaatioteknologian alalta, käytännön kokemus suunnittelu ja -kehittämistöistä, jonkin ohjelmointikielen hallinta (mielellään C++), kokemus tuotannonohjauksesta, kokemus työympäristön pystytyksestä (Client - Server) ja tietoturvasta.

Virkasuhteeseen edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa ja lisäksi hyvää englannin kielen kirjallista taitoa.

Hakemus. Virkasuhteita koskevat kirjalliset hakemukset mahdollisine todistusjäljennöksineen ja muine liitteineen on osoitettava Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarikatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.
Tarkemmat tiedot hakuajasta ovat hakuilmoituksessa, joka on nähtävänä yliopiston www-sivuilla: http://www.jyu.fi.

Tiedustelut. Projektipäällikkö Tommi Viitasaari, puh 040 5084 571, e-mail: tommi.viitasaari@chydenius.fi

Nimittämismenettely. Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön 32 § 3 momentin mukaan johtaja nimittää henkilökunnan, jolta ei edellytetä ylempää korkeakoulututkintoa.

Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: