Ajankohtaista

Osastosihteerin mvs. (Täydennyskoulutuskeskus)


JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Täydennyskoulutuskeskus

Osastosihteerin määräaikainen virkasuhde A18 ajaksi 1.9.2004 – 31.8.2007.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Osastosihteerin tehtäviin kuuluu täydennyskoulutuskeskuksen taloushallinnon tehtävät, asiakasrekisterin ylläpito, asiakaspalvelu sekä monipuoliset toimistotehtävät.

Virkasuhteen menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat merkonomin, tradenomin tai vastaava koulutus ja käytännön kokemus taloushallintoon painottuvien toimistotehtävien hoitamisesta valtionhallinnon organisaatiossa. Valtion talousarviokirjanpidon osaaminen sekä MS Office –työkalujen hyvä hallinta katsotaan merkittäväksi eduksi. Lisäksi arvostamme perehtyneisyyttä AdeEko+ -kirjanpito-järjestelmään ja Persona Travel –matkanhallintaohjelmaan sekä valtion matkustussäännön tuntemista.

Osastosihteeriltä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Lisäksi eduksi luetaan hyvä englannin kielen taito.

Joustava asennoituminen erilaisiin toimistotehtäviin, kiinnostus uuden oppimiseen ja halu ottaa vastaan uusia haasteita, hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn edesauttavat tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa. Yliopiston toimintaympäristön ja täydennyskoulutustoiminnan tuntemus katsotaan merkittäväksi eduksi.

Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkasuhteeseen kuuluvista tehtävistä ja hakemisesta.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunnitelma täydennyskoulutuskeskuksen www-sivulla: http://www.cec.jyu.fi

Hakuilmoitus ja virantäyttösuunnitelma ovat maksutta tilattavissa yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Tiedustelut: täydennyskoulutuskeskuksen varajohtaja Mirjami Olmiala 2.7.2004 saakka sekä 2. – 6.8.2004, puh. (014) 260 3783 ja suunnittelija Salme Vaaraniemi 9.7.2004 saakka, puh. (014) 260 3735.

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 6.8.2004 klo 16.15.


Jyväskylässä 16. päivänä kesäkuuta 2004


Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Lisätietoja:
Virantäyttösuunnitelma:
http://www.cec.jyu.fiTekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: