Ajankohtaista

Väitös: Internetpalveluiden laatua voidaan parantaa jakamalla käyttäjät palveluluokkiin (Kaario)

Alkamisaika: keskiviikko 23. kesäkuuta 2004, 12.00

Päättymisaika: keskiviikko 23. kesäkuuta 2004, 00.00

Paikka: Auditorio 1, Agora

FL Kimmo Kaarion tietotekniikan väitöskirjan ”Resource allocation and load balancing mechanisms for providing quality of service in the Internet” (Resurssinvaraus- ja kuormanjakomekanismeja Internetin palvelun laadun parantamiseksi) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Ph.D. Ladislav Samuelis (Technical University of Kosice, Slovakia) ja kustoksena professori Timo Hämäläinen.

Kimmo Kaario on tutkinut väitöskirjatyössään palvelun laatua (Quality of Service, QoS) tietoliikenneverkoissa. Hän esittelee työssään matemaattisia malleja ja algoritmeja, joiden avulla Internetin palveluiden laatua voidaan parantaa. Menetelmät liittyvät verkon resurssien jakamiseen erilaisia laatuvaatimuksia edellyttävien asiakkaiden kesken.

Perinteisen Internetin palvelu on perustunut parhaansa yrittämisen malliin, jossa asiakkaille ei ole voitu taata ennalta määriteltyä palvelun laatutasoa. Tulevaisuudessa Internetissä toimivat sovellukset voidaan Kaarion mukaan suunnitella palvelun laatukriteerit täyttäviksi ja Internetin käyttäjiä voidaan luokitella erilaisiin palveluluokkiin. Tästä avautuu mahdollisuuksia uusille sovelluksille ja liiketoimintamalleille. Kaario on tutkimuksessaan luonut pohjaa mekanismeille, joilla verkon resursseja jaetaan erilaiset vaatimukset omistaville käyttäjäluokille.

Kaario esittelee tutkimuksessaan intuitiivisesti kehitetyn kuormanjakoalgoritmin, joka on yleiskäyttöisyytensä vuoksi sovellettavissa hyvin erilaisissa verkkoympäristöissä ja sovelluksissa. Hän esittelee algoritmin soveltamista mm. aallonpituuksien allokointiin optisissa verkoissa, kuormanjakoon WWW-palvelinryppäissä sekä liikennesuunnitteluun Internetin runkoverkoissa. Sovelluksena Kaario esittää myös ehdotuksen kuormanjakoalgoritmin ja siihen liittyvien palveluluokkien integroinnista palveluiden hinnoitteluun, jolloin verkon operaattori pystyy jakamaan verkkoelementtien kapasiteettia dynaamisesti asiakkaiden muuttuvien tarpeiden ja palvelusopimusten mukaisesti. Lisäksi Kaario soveltaa algoritmia automaatiojärjestelmien prosessinohjausverkkoihin.

Lisätietoja

Kimmo Kaario, puh. 050 386 5544 kimmo.kaario@yomi.com tai viestintäharjoittelija Kaisa Räsänen, puh. (014) 260 1043, tiedotus@jyu.fi.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Computing numerona 38, 171s. (yhteenveto 1 s.), Jyväskylä 2004, ISSN 1456-5390, ISBN 951-39-1818-1. Sitä voi tilata Jyväskylän yliopiston julkaisuyksiköstä puh. (014) 260 3487, myynti@library.jyu.fi. Väittelijän kuvan voi pyytää sähköisenä osoitteesta marja-liisa.helimaki@adm.jyu.fi.

Kimmo Kaario valmistui ylioppilaaksi Mäkelänrinteen urheilulukiosta Helsingistä vuonna 1992. Filosofian maisteriksi Kaario valmistui Jyväskylän yliopistosta vuonna 1997 ja filosofian lisensiaatiksi vuonna 2000. Hän toimii tällä hetkellä hankepäällikkönä Yomi Software Oy:ssä Jyväskylässä. Vuosina 1996–1998 Kaario työskenteli Jyväskylän yliopistossa ja vuosina 1999–2003 tuotekehitystehtävissä Honeywell Oy:ssä.

Tekijä

Liisa Harjula
liisa.harjula@adm.jyu.fi
JY viestintä
kuuluu seuraaviin kategorioihin: