Ajankohtaista

Syyllistävä ja ristiriitainen vanhemmuus haitaksi lasten oppimiselle

Alkamisaika: tiistai 22. kesäkuuta 2004, 00.00

Päättymisaika: tiistai 22. kesäkuuta 2004, 00.00

SYYLLISTÄVÄ JA RISTIRIITAINEN VANHEMMUUS HAITAKSI LASTEN OPPIMISELLE

Syyllistävä kasvatustapa on haitallista lapsen oppimiselle, selviää Koulutaitojen ja motivaation kehitys –tutkimuksen tuloksista. Kaisa Aunolan ja Jari-Erik Nurmen tekemässä tutkimuksessa erilaisista perheympäristöistä tulevien lasten oppimistulokset ensimmäisten kouluvuosien aikana poikkesivat toisistaan.

Lasten matemaattisten taitojen kehityksen kannalta haitallisimmaksi osoittautui kasvatustapa, jota luonnehti äidin syyllistävä, eli häpeän ja syyllisyyden tunteita ruokkiva kasvatusasenne, eritoten jos se yhdistyi samanaikaisesti myös myönteisten tunteiden ilmaisuun. Lapset, joiden äitien vanhemmuudelle oli ominaista tällainen ristiriitainen viestintä tunnetasolla (yhtäältä lämminhenkisyys, toisaalta syyllistävyys), kehittyivät matemaattisissa taidoissaan hitaammin kuin lapset, joiden äidit osoittivat myönteisiä ja lämpimiä tunteita mutta jotka eivät kasvatusasenteiltaan olleet lasta syyllistäviä. Lapsen koulumenestys ei sen sijaan näyttänyt heijastuvan vanhempien kasvatustapoihin.

Suomen Akatemian rahoittamassa, professori Jari-Erik Nurmen johtamassa tutkimushankkeessa on seurattu runsaan kahdensadan lapsen koulutaitojen kehitystä esiopetusvuoden alusta neljännen kouluvuoden loppuun. Samaan aikaan vanhemmilta on kysytty heidän tyypillisistä kasvatustavoistaan. Tutkimus on pitkittäistutkimus, jossa lasten kehitystä on tähän mennessä seurattu esiopetusvuoden alusta neljännen luokan loppuun, yhteensä 7 kertaa. Tutkimus on toteutettu kolmessa Jyväskylän seudun kunnassa. Aunolan ja Nurmen tutkimus julkaistaan tänä vuonna Developmental Psychology - aikakauslehdessä.


Kerromme mielellämme lisää

Professori Jari-Erik Nurmi, puh. 044 370 4649, nurmi@psyka.jyu.fi
Yliassistentti Kaisa Aunola, puh. (014) 260 2797, aunola@psyka.jyu.fi


Julkaisun tiedot

Aunola, K., & Nurmi, J. -E. (painossa). Maternal Affection Moderates the Impact of Psychological Control on a Child´s Mathematical Performance. Developmental Psychology.

Tekijä

Kaisa Räsänen
tiedotus@jyu.fi
(014) 260 1043
JY viestintä
kuuluu seuraaviin kategorioihin: