Ajankohtaista

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja JY:n yhteistyö laajenee

Uusi toimipaikka Jyväskylään

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Jyväskylän yliopisto ovat tänään allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti organisaatioiden välistä yhteistyötä laajennetaan.

Päämääränä on luoda Jyväskylän alueelle valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä kalatalouden tutkimus- ja koulutuskeskittymä. Yhteistyö laajentaa ja monipuolistaa Jyväskylän alueen riista- ja kalatalouden tutkimusta ja siten vahvistaa yliopiston kansainvälisesti merkittävää osaamista. Syventyvä yhteistyö mahdollistaa aikaisempaa monipuolisemman perus- ja jatkokoulutuksen. Yhteistyöhön toivotaan osallistuvan myös alueen muiden kala- ja riistatalouden vaikuttajien.

Kehittämistoimien pidemmän ajan tavoitteena on osaamisen syventämisen ja laajentamisen keinoin vahvistaa yritysten, alueiden ja koko talouden kilpailukykyä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Jyväskylän yliopiston tutkimusyhteistyön paino-alueita ovat tutkimus- ja tilastomenetelmien kehittäminen, kalojen ja vesiviljelyn tutkimus sekä alue- ja toimialataloustieteen sekä yritysten liiketoimintaosaamista koskeva tutkimus.

Strategiansa mukaisesti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos vahvistaa toimintojaan Jyvässeudulla. Tutkimuslaitoksen lähivuosien tavoitteena on ollut luoda toimivia tutkijayhteisöjä kalan-, riistan- ja porontutkimuksen kannalta tärkeisiin yliopistokaupunkeihin. Tutkimusyksiköt sijoittuvat Helsinkiin, Joensuuhun, Jyväskylään, Ouluun ja Turkuun.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on perustanut toimipaikan Jyväskylään. Jyväskylän toimipaikkaan tulee lähivuosina arviolta 10 - 15 henkeä. Aluksi kasvu tapahtuu tutkimuslaitoksen omien voimavarojen siirroilla. Tutkimukseen liittyvä kokeellinen toiminta jää edelleen Laukaaseen.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vesiviljelyjohto siirtyi kesäkuun alussa Helsingistä Laukaaseen lähemmäksi vesiviljelyn käytännön toimintaa. Uusi vesiviljelyn johtaja aloitti työnsä Laukaassa 1.6.2004.


Lisätietoja:
Ylijohtaja Kare Turtiainen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, puh. 0205 751 310
Tutkimusjohtaja Juhani Kettunen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, puh. 0205 751 220
Professori Juha Karjalainen, Jyväskylän yliopisto, puh. 014-260 2325
Hallintojohtaja Erkki Tuunanen, Jyväskylän yliopisto, puh. 014-260 1009

Tekijä

Liisa Harjula
liisa.harjula@adm.jyu.fi
JY viestintä
kuuluu seuraaviin kategorioihin: