Ajankohtaista

suunniittelijan virkasuhde/ITK /tietotekniikan l.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi:

Informaatioteknologian tiedekunta

Suunnittelijan (A22), jonka ala on tietotekniikka, erityisesti ohjelmistotekniikka, määräaikainen virkasuhde ajalle 1.9.2004 - 31.7.2005.

Suunnittelijan tehtävänä on koordinoida kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen siirtymiseen liittyvä opinto-ohjelman muutosprosessi ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehdon osalta. Lisäksi tehtäviin liittyy ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehdon opetusta, ohjelmistotekniikan opinnäytetöiden ohjausta ja tarkastusta, sovellusprojektien teknistä avustamista sekä omien jatko-opintojen suorittamista.

Suunnittelijalta edellytetään erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen ymmärtämisen taitoa.

Määräaikainen virkasuhde on sijoitettu Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tietotekniikan laitokselle. Määräaikaisuuden perusteena on tutkintoasetuksen muutokseen liittyvä ohjelmistotekniikan suuntautumisvaihtoehdon uuden opintokokonaisuuden määrittelyn koordinointi 31.7.2005 mennessä.

Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu täyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkasuhteen tehtävistä ja virkasuhteen hakemisesta ja nimittämisestä.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja virantäyttöseloste tiedekunnan www-sivulla: http://www.it.jyu.fi/

Hakuilmoitus ja virantäyttöseloste ovat myös maksutta tilattavissa yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Tiedustelut: ohjelmistotekniikan professori Tommi Kärkkäinen (014) 260 2772 (tka@mit.jyu.fi).

Hakemukset liitteineen osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35 (T), 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Hakuaika päättyy 7.7.2004 klo 16.15.


Jyväskylässä 24 päivänä kesäkuuta 2004

Hallintojohtaja Erkki Tuunanen


Lisätietoja:
Virkasuhteen täyttösuunnitelma:
http://www.it.jyu.fi/virat/

Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: