Ajankohtaista

suunnittelijan virkasuhde/YTK


JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi:


Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Virtuaaliopetuksen suunnittelijan A22 määräaikainen virkasuhde ajalle 1.8. 31.12.2004.

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET toteuttaa opetusministeriön rahoituksella virtuaaliyliopistohanketta, joka on yksi Suomen virtuaaliyliopiston osahankkeista. Hankkeen tavoitteena on kehittää sosiaalityön virtuaaliopetusta tuottamalla ja toteuttamalla verkkokursseja sekä kehittämällä opetushenkilökunnan tietoteknisiä valmiuksia. SOSNETin kaikilla kuudella laitoksella kehitetään sosiaalityön verkko opetusta yhteistyössä muiden verkoston jäsenten kanssa.

Virtuaaliopetuksen suunnittelijan virkasuhteeseen nimitettävän tehtävänä on kahden hyvinvointipalveluita käsittävän verkkokurssin sisällön tuottaminen. Kurssien tekniseen toteuttamiseen suunnittelija saa tarvitsemaansa lisäapua. Tehtävään kuuluu muu verkko opetuksen suunnittelu ja hankkeen toiminnan kehittäminen yhteistyössä Jyväskylässä toimivan toisen suunnittelijan sekä hankkeen tiimin kanssa.

Virtuaaliopetuksen suunnittelijan tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttavat tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, sosiaalityön sekä tietotekniikan ja verkko opetuksen tuntemus. Suunnittelijalta edellytetään erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen ymmärtämisen taitoa.

Oikeaksi todistetut kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan viimeistään 30.6.2004 klo 16.15 osoitteella Jyväskylän yliopisto / kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto (käyntiosoite: Seminaarinkatu 15). Hakemuksia ei palauteta.

Jyväskylässä 24. päivänä kesäkuuta 2004


Hallintojohtaja Erkki TuunanenLisätietoja:
Professori Mikko Mäntysaari mmantys@cc.jyu.fi tai (014) 260 2917
Suunnittelija Riikka Westman rijowest@yfi.jyu.fi tai (014) 260 3121

Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: