Ajankohtaista

07

29.07.2004
Tiedote Suuri osa lapsista yksin kotona kesäloman aikana
Puolet (49 %) peruskoulun oppilaista viettää tämänkin kesäloman aikana kokonaisia päiviä yksin, millä tarkoitetaan joko yksin tai sisarusten tai ikätovereiden seurassa vietettyä aikaa vanhempien ollessa työssä. Näin siitäkin huolimatta, että ensimmäisten luokkien oppilaista 26 % ja kaikista oppilaista 10 % osallistui kesäkuussa koulun järjestämään kesätoimintaan. Tämä käy ilmi Sitran rahoittamassa Kokonaiskoulupäivä-projektissa saaduista tutkimustuloksista.
28.07.2004
Tiedote ECCOMAS: Yhteistyösopimus, kunniamitali ja nimityksiä
Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän Teknologiakeskus ja Jykes allekirjoittavat tänään klo 13.00 Jyväskylä Paviljongissa aiesopimuksen Katalonian teknisen yliopiston yhteydessä toimivan CIMNE-tutkimuskeskuksen (International Center for Numerical Methods in Engineering, Barcelona, Espanja) kanssa. Sopimuksen allekirjoittavat Jyväskylän yliopiston Agora Centerin johtaja professori Pekka Neittaanmäki, CIMNEn johtaja professori Eugenio Oñate, projektipäällikkö Samuel Koivisto Teknologiakeskuksesta ja toimialajohtaja Satu Freyberg Jykesistä.
27.07.2004
Tiedote ECCOMAS-kongressissa palkittiin nuoria tutkijoita
ECCOMAS-kongressin juhlapäivällisillä palkittiin kolme nuorta tutkijaa alansa huippuina Euroopassa. O. C. Zienkiewicz –palkinnon laskennallisen tekniikan alalla sai Perumal Nithiarasu Walesin yliopistosta. J. L. Lions –palkinnolla tieteellisen laskennan parhaana palkittiin puolestaan Mark Ainsworth Strathclyden yliopistosta Skotlannista.
27.07.2004
Tiedote Väitös: Tehokkaita malleja materiaalin murtumisen mallintamiseen (Linna)
TkL Riku Linnan fysiikan väitöskirjan "Dynamic Aspects in Brittle Fragmentation" (Dynaamiset piirteet hauraan materiaalin murtumisessa) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Hans Herrmann (Institut für Computerphysik, Stuttgartin yliopisto, Saksa) ja kustoksena professori Jussi Timonen.
26.07.2004
Tiedote Tutkimusamanuenssin mvs. (KTL)
Tutkimusamanuenssin määräaikainen virkasuhde A18
26.07.2004
Tiedote Tiedon jakaminen on haaste teollisuuden tuotekehitykselle
Johtavat eurooppalaiset asiantuntijat teollisuuden, tutkimuksen ja EU:n piiristä keskustelivat ECCOMAS-kongressissa tutkimuksen ja tuotekehityksen haasteista. Informaatioteknologia on tämän päivän työkalu tuoreimman tiedon välittämiselle, mutta teknologian lisäksi on otettava huomioon myös kommunikaatioon aina sisältyvä inhimillinen tekijä. Myös lisääntynyt monitieteisyys tuo omat mutkansa yhteistyölle.
26.07.2004
Tiedote Pienten puhelinten suunnitteluun tarvitaan isoja tietokoneita
- Parhaillaan käynnissä oleva digitaalinen konvergenssi eli eri alojen yhteensulautuminen kokoaa yhteen parhaat piirteet viestinnästä, informaatioteknologiasta, kulutuselektroniikasta sekä media- ja viihdeteollisuudesta yhdistäen ne uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi, kuvaili Nokian johtaja ja Technology Advisor Yrjö Neuvo ECCOMAS-kongressissa 26.7.
26.07.2004
Tiedote Kehittämispäällikön virka (Kirjasto)
Kehittämispäällikön virka A24 (vakanssinro 10320) 1.10.2004 alkaen
26.07.2004
Tiedote ECCOMAS: Laivat voi rakentaa betoni- ja teräskerroksista
- Tämän päivän laivanrakennuksen suunnittelun ja itse rakentamisen periaatteet juontavat juurensa vuosikymmenten taakse. Useimmat teräslaivat rakennetaan hitsaamalla yhteen levyjä, palkkeja, kehikkoja ja laipioita yli 60 vuotta sitten kehitettyjen mallien mukaan, kuvailivat norjalaiset tutkijat Pål G. Bergan ja Kåre Bakken ECCOMAS-kongressissa sunnuntaina 25.7.
23.07.2004
Tiedote ECCOMAS: Matemaattiset menetelmät yhä enemmän käytössä myös bio- ja lääketieteissä
- Matemaattisia työkaluja on käytetty perinteisesti eksakteissa luonnontieteissä, kemiassa ja fysiikassa, sekä insinööritieteissä, kuten mekaniikassa tai lämpötekniikassa. ECCOMAS-kongressissa on tällä kertaa vahvasti esillä myös bio- ja lääketieteiden eteneminen matemaattisten menetelmien käytössä. Lääketieteessä on saavutettu merkittäviä edistysaskeleita esimerkiksi sydämen toiminnan mallintamisessa, erilaisten kasvaimien tunnistamisessa ihmiskehosta sekä luiden rakenteiden tutkimuksessa matemaattisten menetelmien avulla. Biotieteissä puolestaan on kehitetty mm. pohjaveden laatuun ja ilmaston muutoksiin liittyviä simulointeja, kertoo professori Pekka Neittaanmäki.
22.07.2004
Tiedote Ivar Ekeland puhuu matematiikasta ja kohtalosta
Professori Ivar Ekeland pitää sunnuntaina 25.7. ECCOMAS-kongressin yhteydessä kaikille avoimen yleisöluennon. Maailmankuulu matemaatikko Ekeland toimii tätä nykyä Vancouverissa sijaitsevan Pacific Institute for the Mathematical Sciences –keskuksen johtajana. Luento liittyy Ekelandin uusimman kirjan, ”Paras mahdollisista maailmoista. Matematiikka ja tulevaisuus” (Art House), suomennoksen julkaisemiseen.
21.07.2004
Tiedote Kasvatuksen ja opetuksen kesäkongressi: Meidän koulu on kova juttu
Vuosittainen Kasvatuksen ja opetuksen kesäkongressi kokoaa Jyväskylään 600 osanottajaa: opettajia, varhaiskasvattajia, rehtoreita, vanhempia, avustajia, oppilashuoltohenkilöstöä ja opetushallinnon edustajia. Kolmen päivän aikana alan taitajat paneutuvat ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisesti merkittäviin kasvatus- ja opetusteemoihin sekä tarkastelevat kasvu- ja oppimisprosesseja useista näkökulmista.
20.07.2004
Tapahtuma Väitös: VÄITÖS: TkL Riku Linna
Alkamisaika: keskiviikko 04. elokuuta 2004, 12.00
Päättymisaika: keskiviikko 04. elokuuta 2004, 23.59
Paikka: FYS1, Ylistönrinne
19.07.2004
Tiedote Väitös: Koko määrää atomirypään muodon ja rakenteen (Manninen)
FM Kirsi Mannisen fysiikan väitöskirjan ”Studies of structures and melting of small metal clusters” (Tutkimus pienten metallirypäiden rakenteista ja sulamisesta) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Fernand Spiegelmann (CNRS and Universite Paul Sabatier, Toulouse, Ranska) ja kustoksena professori Matti Manninen.
19.07.2004
Tiedote ECCOMAS kokoaa laskennallisten menetelmien taitajat Jyväskylään
Neljättä kertaa järjestettävä kansainvälinen ECCOMAS-kongressi (European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering) kokoaa Jyväskylään yli 1050 asiantuntijaa 59 maasta. He tutkivat matemaattisen mallintamisen, numeeristen menetelmien ja tietokonesimuloinnin teemoja insinööri- ja sovelletuissa tieteissä.
15.07.2004
Tapahtuma Väitös: VÄITÖS/FL Katja Bergbacka
Alkamisaika: keskiviikko 01. syyskuuta 2004, 10.00
Päättymisaika: keskiviikko 01. syyskuuta 2004, 23.59
Paikka: Paulaharju, Villa Rana
15.07.2004
Tiedote Sähköjyvä 25
 
13.07.2004
Tapahtuma Aikuiskouluttajan pedagogisten opintojen elonkorjuutapahtuma
Alkamisaika: perjantai 27. elokuuta 2004, 00.00
Päättymisaika: lauantai 28. elokuuta 2004, 23.59
Paikka: Seminaarinmäki
13.07.2004
Tiedote ISBE 2004: Lapsipuolet, isoäidit ja naapurit tutkimuskohteina
Jyväskylässä järjestetyssä kansainvälisen käyttäytymisekologian kongressissa olivat esillä myös ihmisen käytökseen liittyvät teemat. Paviljonkiin on kokoontunut yli 900 monitieteisesti eläinten käyttäytymistä tutkivaa asiantuntijaa ympäri maailman. Luennoilla ja postereissa käsiteltiin mm. vanhemmuutta, elinkiertoevoluutiota ja ympäristönsuojeluun liittyvää käytöstä.
12.07.2004
Tiedote ISBE 2004: Lintujen muisti, sukupuolten konflikti ja parinvalinta aiheita kongressissa
Kansainvälisen käyttäytymisekologian kongressin puheenvuoroissa ja postereissa esillä olivat niin eläinten seksuaalivalinta, signaalien kehitys kuin geenien ja käyttäytymisen väliset yhteydetkin.
12.07.2004
Tapahtuma Väitös: VÄITÖS/FM Päivi Pylkkö
Alkamisaika: perjantai 06. elokuuta 2004, 12.00
Päättymisaika: perjantai 06. elokuuta 2004, 23.59
Paikka: YAA303, Ylistö
12.07.2004
Tapahtuma Väitös: VÄITÖS/FM Mikael Puurtinen
Alkamisaika: lauantai 04. syyskuuta 2004, 12.15
Päättymisaika: lauantai 04. syyskuuta 2004, 23.59
Paikka: YAA303, Ylistö
12.07.2004
Tapahtuma Väitös: VÄITÖS/FL Tuula Suontamo
Alkamisaika: perjantai 13. elokuuta 2004, 12.15
Päättymisaika: perjantai 13. elokuuta 2004, 23.59
Paikka: Auditorio 1, Agora
08.07.2004
Tiedote Sosiaalityön professorin mvs. (yhteiskuntat. tdk.)
Professorin määräaikainen (osa-aikainen 65 %) virkasuhde A28, jonka ala on sosiaalityö
08.07.2004
Tiedote 2 tulkin mvs:tta viittomakielessä (Humanistinen tdk.)
Kaksi tulkin määräaikaista virkasuhdetta A19 viittomakielessä
08.07.2004
Tiedote Kasvatustieteen assistentin virka (kasvatust. tdk)
Assistentin virka A19, jonka ala on kasvatustiede (vakanssinro 10172) 1.9.2004 alkavaksi ja 31.7.2007 päättyväksi toimikaudeksi.
07.07.2004
Tiedote MATINEn tutkimusrahat haussa
 
07.07.2004
Tiedote ISBE2004 kokoaa yli 900 käyttäytymisekologian tutkijaa Jyväskylään
Viikonloppuna käynnistyvä kansainvälinen käyttäytymisekologian kongressi kokoaa Jyväskylään yli 900 monitieteisesti eläinten käyttäytymistä tutkivaa asiantuntijaa ympäri maailman. Kongressi on järjestävän yhdistyksen, International Society for Behavioral Ecology (ISBE), kymmenes juhlakongressi. Joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma saatiin nyt ensimmäistä kertaa Suomeen.
06.07.2004
Tiedote Rehtori Sallinen: Kansainvälistymisestä lisävauhtia aluekehitykseen
- Keski-Suomi täyttää erinomaisesti valtionhallinnon alueellistamiselle asettamat ehdot, mutta kansainvälistymiskehitystä on vauhditettava, rehtori Aino Sallinen korosti Maakunnan menestyminen -seminaarissa Keuruulla.
02.07.2004
Tiedote Verkkotiedottajan virka/Hallintovirasto