Ajankohtaista

MATINEn tutkimusrahat haussa

Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE)tutkimusrahat vuodeksi 2005 ovat haettavissa 30.9.2004 mennessä.

Hakuohje: http://www.defmin.fi

Tekijä

Matti Vuorio
matine@plm.vn.fi
09- 1608 8158
kuuluu seuraaviin kategorioihin: