Ajankohtaista

Sosiaalityön professorin mvs. (yhteiskuntat. tdk.)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Professorin määräaikainen (osa-aikainen 65 %) virkasuhde A28, jonka ala on sosiaalityö, ajaksi 1.1.2005 – 31.12.2006.

Virkasuhde liittyy sosiaalityön ammatilliseen erikoistumiskoulutukseen kuntouttava sosiaalityö – erikoisalalla.

Määräaikaisuuden perusteena on sosiaalityön ammatillinen erikoistumiskoulutus.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään asetuksessa 309/1993. Professorilta vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkasuhteeseen kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta sekä virkasuhteeseen hakemisesta ja nimittämisestä.

Hakemukseen tulee liittää Jyväskylän yliopiston hallituksen periaatepäätöksen mukainen opetusansioiden portfolio, jonka malli on virantäyttösuunnitelman liitteenä.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunnitelma tiedekunnan www sivulla http://www.jyu.fi/tdk/yht/
sekä tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Tiedustelut: professori Mikko Mäntysaari: mmantys@cc.jyu.fi tai puh. (014) 260 2917.

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 4.8.2004 klo 16.15.


Jyväskylässä 5. päivänä heinäkuuta 2004


Talouspäällikkö Päivi Seppä

Lisätietoja:
Virantäyttösuunnitelma:
http://www.jyu.fi/tdk/yht/

Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: