Ajankohtaista

Kehittämispäällikön virka (Kirjasto)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Kirjasto

Kehittämispäällikön virka A24 (vakanssinro 10320) 1.10.2004 alkaen

Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu kirjastoon.

Kehittämispäällikön pääasiallisena tehtävänä on vastata kirjaston päivittäisistä henkilöstö- ja talousasioista sekä toimia ylikirjastonhoitajan sijaisena. Virkaan kuuluu esittelyvelvollisuus ylikirjastonhoitajan päätettävissä olevissa asioissa.

Kehittämispäällikön viran menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat tehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perusteellinen kokemus julkishal-linnon henkilöstö- ja talousasioista sekä kirjastoalalta. Monipuolinen kielitaito ja hyvät atk-taidot sekä hyvät vuorovaikutustaidot ja organisaatiokyky katsotaan erityisiksi meriiteiksi. Virkaan edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkaan kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta sekä virkaan hakemisesta ja nimittämisestä.

Hakuilmoitus ja virantäyttösuunnitelma ovat nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Tiedustelut: ylikirjastonhoitaja Pirjo Vatanen, puh. (014) 260 3373, sähköposti pirjo.vatanen@library.jyu.fi

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 18.8.2004 klo 16.15.


Jyväskylässä 26.päivänä heinäkuuta 2004

Henkilöstöjohtaja Markku Uusitalo

Lisätietoja:
Virantäyttösuunnitelma:

Kehittämispäällikön viran (A24, vakanssinumero 10320) täyttösuunnitelma

Viran tehtävät

Kehittämispäällikön tehtävänä on vastata kirjaston päivittäisistä henkilöstö- ja talousasioista ja toimia ylikirjastonhoitajan sijaisena. Näin suuri organisaatio (76 virkaa, henkilökuntaa keskimäärin 85–90, vuosibudjetti n. 6 milj. euroa) tarvitsee asioita valmistelevan ja asioiden toimeenpanosta vastaavan henkilön. Virkaan kuuluu esittelyvelvollisuus ylikirjastonhoitajan päätettävissä olevissa asioissa.

Kehittämispäällikön viran menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat tehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, koulutuksella tai muuten hankittu tietämys julkishallinnon henkilöstö- ja talousasioista sekä kirjastoalalta. Monipuolinen kielitaito ja hyvät atk-taidot sekä hyvät vuorovaikutustaidot ja organisaatiokyky katsotaan erityisiksi meriiteiksi.

Työkokemuksena julkishallinnon henkilöstö- ja talousasioista ja kirjastoalalta saatu kokemus on tärkeintä. Erityisesti arvostetaan yliopistomaailmasta sekä tieteellisistä kirjastoista saatua viran tehtäviin soveltuvaa kokemusta.

Virkaan edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakeminen

Kirjalliset hakemukset kehittämispäällikön virkaan osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja ne on toimitettava ennen hakuajan päättymistä yliopiston kirjaamoon Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto.
Hakemuksessa on mainittava, mitä virkaa hakee ja siitä tulee ilmetä hakijan yhteystiedot. Virkaan voidaan nimittää vain sitä hakenut henkilö. Hakemukseen liitetään nimikirjan ote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä mahdolliset todistusjäljennökset.

Nimittämismenettely

Nimityspäätöksen tekee kirjaston johtokunta (Jyväskylän yliopiston hallintojohtosääntö 31§ ja 10§). Valtion virkamieslain (750/94) 59§:n mukaan nimityspäätökseseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lisätietojen antaminen

Ylikirjastonhoitaja Pirjo Vatanen, puh. (014) 260 3373, sähköposti pirjo.vatanen.@jlibrary.jyu.fi

Tiedustelut: ylikirjastonhoitaja Pirjo Vatanen, puh (014) 260 3373, sähköposti pirjo.vatanen@library.jyu.fiTekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: