Ajankohtaista

Tutkimusamanuenssin mvs. (KTL)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Koulutuksen tutkimuslaitos

Tutkimusamanuenssin määräaikainen virkasuhde A18 ajaksi 1.10.2004 - 30.9.2006. Määräaikaisuuden perusteena on Euroopan komission Leonardo da Vinci -projekti.

Tutkimusamanuenssi työskentelee vastuullisen tutkijan ohjauksessa tutkimusprojektissa, jossa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen opiskelija-arvioinnin malleja ja suuntauksia Euroopan eri maissa. Suomen osalta projektissa kartoitetaan ammatillisen koulutuksen näyttöjen arviointia ja niiden hyviä käytäntöjä. Tutkimusamanuenssin tehtäviin kuuluu mm. käytännön järjestelyjä, yhteydenpitoa projektiin osallistuvien maiden edustajien kanssa, tutkimusaineiston keruuseen, analysointiin ja raportointiin liittyviä tehtäviä.

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa ylempi korkeakoulututkinto, ammatillisen koulutuksen tuntemus ja aikaisempi kokemus EU-projekteista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Virkasuh-teeseen edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi

Tiedustelut: Marja-Leena Stenström puh. (014) 260 3310 tai sähköpostitse: marja-leena.stenstrom@ktl.jyu.fi

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai PL 35, 40014 Jyväskylään yliopisto.
Hakuaika päättyy 12.8.2004 klo 16.15.


Jyväskylässä 26. päivänä heinäkuuta 2004


Henkilöstöjohtaja Markku Uusitalo

Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: