Ajankohtaista

Tiedon jakaminen on haaste teollisuuden tuotekehitykselle

ECCOMAS-kongressi 24.-28.7. 2004
Jyväskylä Paviljonki
Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemi
Paneelikeskustelu ma 26.7. klo 11.-12.30


Johtavat eurooppalaiset asiantuntijat teollisuuden, tutkimuksen ja EU:n piiristä keskustelivat ECCOMAS-kongressissa tutkimuksen ja tuotekehityksen haasteista. Informaatioteknologia on tämän päivän työkalu tuoreimman tiedon välittämiselle, mutta teknologian lisäksi on otettava huomioon myös kommunikaatioon aina sisältyvä inhimillinen tekijä. Myös lisääntynyt monitieteisyys tuo omat mutkansa yhteistyölle.

Varatoimitusjohtaja Markku Karlsson Metso-konsernista korosti keskustelussa tiedon jakamisen tärkeyttä yhteistyökumppanien kesken. Metson ratkaisu on ollut luoda kaikkia kumppaneita hyödyttäviä liittoja innovaatioiden leviämisen edistämiseksi.

Varatoimitusjohtaja Yrjö Neuvo Nokiasta kuvasi, miten lähes 40 % Nokian työntekijöistä työskentelee tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Nokialla on tutkimusta ja tuotekehitystä 54 yksikössä 11 maassa. Näin Nokia mahdollistaa läsnäolonsa alueilla, joissa johtava tietotaito ja ekspertit sijaitsevat. Jokainen yksikkö keskittyy omaan erityisosaamisen alueeseensa ja pyrkii olemaan oman alansa huippuja maailmassa. - Yhteistyö yksiköiden välillä on elintärkeää uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, Neuvo painotti.

Tohtori Dietrich Knörzer EU:n komissiosta kertoi EU:n tukemista tutkimusprojekteista, joissa yhdistettiin informaatio- ja lentokoneteollisuuden kärkiosaamista. - Yhä monimutkaistuva teknologia vaatii myös yhä tarkempaa luotettavuuden testaamista, Knörzer summasi.

- Ilmailuteollisuus tuottaa monimutkaisimpia tuotteita maailmassa. Se on täysin kansainvälistä liiketoimintaa ja onnistuminen edellyttää eri kulttuurien, kielien ja välineiden tuntemusta. Onnistumisen edellytyksenä ovat yhteiset standardit ja toimintatavat, projekti- ja tietoalustat ja yhteistyön välineet. Niitäkin tärkeämpiä tänä päivänä ovat tieteidenväliset taidot ja tiedonhallinta, määritteli tohtori Friedemann Ost Saksasta.

Tohtori Bruno Stoufflet kertoi edellisen olevan totta myös ranskalaisessa lentokoneteollisuudessa. Tuotekehitys on alalla nykyisin yleensä usean yhtiön yhteistyötä. Stoufflet kuvaili saatuja kokemuksia projektista, jossa kehitystyö oli tehty täysin keinotekoisessa ympäristössä.

Professori Pål G. Bergan toi kokemuksensa norjalaisesta laivanrakennusteollisuudesta keskusteluun. Bergen painotti kehitystyössä mukana olevien tahojen moninaisuutta: laivan omistajat, laivanrakentajat, viranomaiset, lastinomistajat, vakuutusyhtiöt, pankit ja monet muut ovat kaikki tärkeitä työn onnistumisessa. - Erittäin globaalilla ja kilpailulla alalla uuden tutkimustiedon soveltaminen on elinehto, hän muistutti.

Professori Eugenio Oñate kertoi johtamansa espanjalaisen tutkimuslaitoksen laajasta yhteistyöverkostosta Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Hän kertoi myös laitoksen yhteydessä syntyneestä yritystoiminnasta.

Paneelikeskustelu ja muuta kongressin maanantain 26.6. ohjelmaa on klo 8.30-12.30 nähtävissä suorana lähetyksenä Internetissä.

Neljättä kertaa järjestettävä kansainvälinen ECCOMAS-kongressi (European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering) kokoaa Jyväskylään yli 1050 asiantuntijaa 59 maasta. He tutkivat matemaattisen mallintamisen, numeeristen menetelmien ja tietokonesimuloinnin teemoja insinööri- ja sovelletuissa tieteissä. Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettävään tapahtumaan saapuu tutkijoiden lisäksi noin 100 edustajaa teknologia-alan yrityksistä. Yhdessä kesän laajimmista kongresseista kuullaan yli 1000 esitelmää tieteellisen laskennan, optimoinnin ja tietotekniikan aloilta.

ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences eli eurooppalainen yhteisö sovelletuissa tieteissä käytettäville laskennallisille menetelmille) on perustettu vuonna 1993. Sen tehtävänä on tukea numeeristen menetelmien ja tietokonesimulaation aloilla aktiivisesti toimivien eurooppalaisten yliopistojen, tutkimus- ja teollisuuslaitosten yhteisiä pyrkimyksiä insinööri- ja sovelletuissa tieteissä.

Lisätietoja:
Professori Pekka Neittaanmäki, puh. (014) 260 2733, 040-550 7005, pn@mit.jyu.fi
Yliassistentti Tuomo Rossi, puh. (014) 260 2755, 050-5930 676, tro@mit.jyu.fi
Kongressijärjestelyistä vastaava Pirjo-Leena Pitkänen, puh. (014) 339 8156, pirjo-leena.pitkanen@jyvaskylaan.com


Maanantain 26.7. videolähetys on nähtävissä osoitteessa:
rtsp://darwin.cc.jyu.fi/eccomas2004.sdp

Lähetys on MPEG-4 formaatissa ja katsomiseen tarvitaan QuickTime Player 6.1 tai uudempi.

Tekijä

Liisa Harjula
liisa.harjula@adm.jyu.fi
JY viestintä
kuuluu seuraaviin kategorioihin: