Ajankohtaista

ECCOMAS: Yhteistyösopimus, kunniamitali ja nimityksiä

ECCOMAS-kongressi 24.-28.7. 2004
Jyväskylä Paviljonki
Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemi


Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän Teknologiakeskus ja Jykes allekirjoittavat tänään klo 13.00 Jyväskylä Paviljongissa aiesopimuksen Katalonian teknisen yliopiston yhteydessä toimivan CIMNE-tutkimuskeskuksen (International Center for Numerical Methods in Engineering, Barcelona, Espanja) kanssa. Sopimuksen allekirjoittavat Jyväskylän yliopiston Agora Centerin johtaja professori Pekka Neittaanmäki, CIMNEn johtaja professori Eugenio Oñate, projektipäällikkö Samuel Koivisto Teknologiakeskuksesta ja toimialajohtaja Satu Freyberg Jykesistä.

Sopimuksen tarkoituksena on lisätä yhteistyötä Jyväskylän ja Barcelonan seutujen välillä. Tämä tarkoittaa akateemisen tutkimustyön ja oppilas- ja henkilövaihdon lisäämistä sekä teollisuuden ja yritysmaailman yhteistyön jatkamista alueiden välillä. CIMNE-keskus koordinoi monipuolista tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä Latinalaisen Amerikan maiden kanssa. – Sopimuksen myötä Jyväskylän yliopistolle ja seudulle aukeaa uusi kanava laajalle yhteistyölle Latinalaisen Amerikan yliopistojen ja teknologiakeskusten kanssa, toteaa professori Pekka Neittaanmäki.

ECCOMAS-kongressin juhlapäivällisillä 27.7. luovutettiin Jyväskylän yliopiston kunniamitali ECCOMASin puheenjohtajalle, professori Eugenio Oñatelle. Espanjalainen Oñate on edistänyt monin tavoin Jyväskylän yliopiston kansainvälistä ja monitieteistä verkottumista tieteellisen laskennan alalla, samoin koko informaatioteknologia-alan eurooppalaista yhteistyötä.

Samassa tilaisuudessa tietotekniikan professori Pekka Neittaanmäki Jyväskylän yliopistosta valittiin ECCOMASin varapuheenjohtajaksi seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Neittaanmäki on ensimmäinen suomalainen eurooppalaisen ECCOMASin puheenjohtajistossa. ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences eli eurooppalainen yhteisö sovelletuissa tieteissä käytettäville laskennallisille menetelmille) on 26 kansallisen järjestön kattojärjestö, johon kuuluu yli 40 000 jäsentä. Järjestön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin professori Herbert Mang Wienin teknillisestä korkeakoulusta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi professori Ekkehard Ramm Stuttgartin yliopistosta.

ECCOMAS on perustettu vuonna 1993. Sen tehtävänä on tukea numeeristen menetelmien ja tietokonesimulaation aloilla aktiivisesti toimivien eurooppalaisten yliopistojen, tutkimus- ja teollisuuslaitosten yhteisiä pyrkimyksiä insinööri- ja sovelletuissa tieteissä.

Neljättä kertaa järjestettävä kansainvälinen ECCOMAS-kongressi (European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering) kokoaa Jyväskylään yli 1000 asiantuntijaa noin 50 maasta. He tutkivat matemaattisen mallintamisen, numeeristen menetelmien ja tietokonesimuloinnin teemoja insinööri- ja sovelletuissa tieteissä.

Lisätietoja:
Professori Pekka Neittaanmäki, puh. (014) 260 2733, 040-550 7005, pn@mit.jyu.fi
Yliassistentti Tuomo Rossi, puh. (014) 260 2755, 050-5930 676, tro@mit.jyu.fi

Projektipäällikkö Samuel Koivisto, puh. (014) 445 1119, 040-841 0700, samuel.koivisto@jsp.fi

Toimialajohtaja Satu Freyberg, puh. (014) 652 123, 0400-966 112, satu.freyberg@jykes.fi


http://www.cimne.upc.es/

Tekijä

Liisa Harjula
liisa.harjula@adm.jyu.fi
JY viestintä
kuuluu seuraaviin kategorioihin: