Ajankohtaista

07

02.07.2004
Tiedote 2 yliassistentin mvs:tta (matemaattis-luonnont. tdk)
1. Yliassistentin määräaikainen virkasuhde A22, jonka ala on matematiikka ja tilastotiede 2. Yliassistentin määräaikainen virkasuhde A22, jonka ala on fysiikka
02.07.2004
Tiedote Lisensiaatintyö: Poikien kunto heikentynyt selvästi 25 vuodessa
Pertti Huotari vertasi liikuntapedagogiikan lisensiaatintutkimuksessaan suomalaisten koululaisten fyysistä kuntoa vuosina 1976 ja 2001. Lisäksi hän selvitti, millainen on koululaisten kunto kehon massaindeksin, liikuntaharrastuksen, liikunnan monipuolisuuden ja omistettujen liikuntavälineiden mukaan luokitelluissa ryhmissä sekä miten nämä tekijät selittävät kuntoa ja ovatko kunnon selitysmallit muuttuneet 25 vuoden aikana.
02.07.2004
Tiedote Verkkotiedottajan virka/Hallintovirasto
 
01.07.2004
Tiedote Sähköjyvä 24