Ajankohtaista

Childhood - The 12th Summer School of Cultural Studies - Kulttuurintutkimuksen kesäkoulu

Alkamisaika: tiistai 31. toukokuuta 2005, 00.00

Päättymisaika: perjantai 03. kesäkuuta 2005, 23.59

CHILDHOOD –The 12th Summer School of Cultural Studies Kulttuurin tutkimuksen verkosto ja Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskus järjestävät kahdennentoista valtakunnallisen kulttuurintutkimuksen kesäkoulun Jyväskylässä 31.5. – 3.6.2005. Kesäkoulun aiheena on lapsuus kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä. Lapsuus on lasten kokemusten ja lapsuutta koskevien diskurssien ja pedagogisten käytäntöjen leikkauskohta. Lapsuus on lapsen sosiaalista ehdollistamista, mutta se on myös lasten itsensä tuottamaa. Millaisen tilan kulttuuri luo ja jättää lapselle? Millaisia mahdollisuuksia se avaa, millaisia rajoituksia se asettaa? Kesäkoulussa ovat esillä erilaiset lapsuuskäsitykset eri tieteenalojen ja tutkimusotteiden näkökulmasta. ”Kulttuurinen lapsuus” merkitsee lapsuuden tarkastelua yhteiskunnan ja kulttuurin kokonaisuudessa. Meneillään olevat muutokset muuttavat myös lapsuutta, lapselle määrittyvää aikaa ja tilaa. Tämä tekee tärkeäksi pohtia myös lapsuuden historioita sekä laajassa historiallisessa että nykyhetken lapsuuskertomusten perspektiivissä. Muisti ja muistot välittävät myös oman lapsuu-den aikuisuuteen. Lapsuustutkimuksessa on jo vuosikymmenien ajan tarkasteltu lapsia aktiivisina kulttuuritoimijoina. Samalla kulttuuri muovautuu yhä kovemmassa markkinoiden ja kasvatusinstituutioiden välisessä jännitteessä. Markkinat, kulttuuripolitiikka ja kulttuuri yksilöllisenä ja yhteisöllisenä itseilmaisuna ja kommunikaationa (”omana tarkoituksenaan”) koskevat myös lasten kulttuuria ja sen mahdollisuuksia. Lastenkulttuuri on kulttuurisen lapsuuden erityinen alue, jossa lasten luovuus ja taidekasvatuksellinen näkökulma korostuvat. Tutkailtavina voivat olla eri ilmaisumuodot lastenkirjallisuudesta audiovisuaaliseen mediaan ja tanssiin – niin lasten tuottamaan kuin lapsille tehtyyn. Uuden lapsuustutkimuksen lapsilähtöinen näkökulma on vahvasti esillä kesäkoulussa. Se tarkoittaa myös lasten erilaisuuden huomioon ottamista esimerkiksi sukupuolen, kulttuurierojen ja vammaisuuden kannalta. Vuoden 2005 kesäkoulun opettajiksi ovat jo lupautuneet FT Margareta Rönnberg (Medier, kommunikation och film, Högskolan I Gävle, Ruotsi), TaT, FK, KuvO, PkO Päivi Granö (Rauman opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto) sekä VTT Harriet Strandell (Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto). Englanninkielisen kesäkoulun työtapoina ovat luennot ja seminaari-istunnot, joissa käsitellään osallistujien tutkimuksia ja saadaan henkilökohtaista palautetta. Seminaarien intensiiviopetus on tarkoitettu eri aloilla toimiville kulttuurintutkimuksen jatko-opiskelijoille, mutta luennot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Kesäkoulu on maksuton. Kesäkouluun valitaan hakemusten perusteella 15-20 eri alojen jatko-opiskelijaa, joiden tutkimushankkeet liittyvät kesäkoulun teemaan. Hakemukseen tulee liittää lyhyt selostus hakijasta (”intellectual biography”), tutkimusaiheesta ja -aineistosta sekä englanninkielinen abstrakti (100-200 sanaa) suunnitellusta seminaarialustuksesta sekä sen otsikko. Hakijoille tiedotetaan hyväksymisestä viikolla 6. Kesäkouluun hyväksyttyjen seminaarialustusten tulee olla valmiina viimeistään 5.4.2005.

http://www.jyu.fi/kultut

Tekijä

Leena Kaukio
leena.kaukio@campus.jyu.fi
014-260 1317
Taiku/Nykykulttuurin tutkimuskeskus
kuuluu seuraaviin kategorioihin: