Ajankohtaista

Suunnittelijan mvs./yhteiskuntatiet. tdk.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Suunnittelijan määräaikainen virkasuhde A18 ajalle 1.2.2005 - 31.12.2005.

Suunnittelijan tehtävänä on tiiviissä yhteistyössä tiedekunnan ja laitosten opinto- ja tutkintohallinnon henkilöstön sekä opetushenkilökunnan kanssa suunnitella, organisoida ja kehittää tutkintorakenteen uudistamista. Tähän liittyviä tehtäviä ovat:

- Opetussuunnitelmat ja opintojen mitoitus sekä opinto-oppaan suunnittelu
- Kurssihallintajärjestelmän kehittäminen tiedekunnassa
- Henkilökohtaisten opetussuunnitelmien (e-hops) kehittäminen
- Tiedekunnan pysyväismääräysten uudistaminen ja korvaavuuskäsittelyt
- Opiskelijavalintajärjestelmien kehittäminen ja neuvonta

Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat ylempi korkeakoulututkinto ja tiedekunnan toimintatapojen sekä yliopiston ja valtakunnallisten tietojärjestelmien tunteminen ja hallinta (HAREK, KORPPI, KOTA, JORE). Virkasuhteeseen vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Määräaikaisuuden perusteena on tutkintorakenteeseen liittyvien opiskeluprosessien kehittäminen vuoden 2005 aikana.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi .

Tiedustelut: opintoasianpäällikkö Maija Salo (014) 260 2804 tai hallintopäällikkö Raili Törmäkangas (104) 260 2803.

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan kirjaamoon, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 30.12.2004 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

Jyväskylässä 16. päivänä joulukuuta 2004


Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: