Ajankohtaista

JY:sta valmistuvat työllistyvät hyvin

Parhaiten ansaitsevat toimintaterapeutit ja kauppatieteilijät

Jyväskylän yliopistosta valmistuneiden työ vastaa hyvin heidän koulutusalaansa. Vain muutama prosentti ilmoitti, että heidän työnsä ei vastaa lainkaan heidän koulutusalaansa. Työ vastasi myös hyvin heidän koulutustasoaan.

Tämä selvisi Jyväskylän yliopiston Tutkimus- ja rekrytointipalvelun teettämässä tutkimuksessa, jossa selvitettiin valmistuneiden maistereiden työllisyystilannetta. Tutkimus toteutettiin tänä vuonna kuudetta kertaa.

Jyväskylän yliopistosta valmistui 1.8.2002–31.7.2003 1164 maisteria. Heistä 643 vastasi kyselyyn, joten vastausprosentti oli 55. Ahkerimmin kyselyyn vastasivat yhteiskuntatieteellisestä valmistuneet, kun taas laiskimmin vastasivat informaatioteknologian tiedekunnasta valmistuneet.

Valmistuneista suurin osa (39 %) oli kyselyhetkellä vakituisessa kokopäivätyössä, mutta lähes yhtä moni (36 %) oli määräaikaisessa kokopäivätyössä. Työttömänä oli kyselyhetkellä 4,5 % vastaajista ja jatko-opintoja suoritti 6,2 %. Parhaiten työllistyivät erityisopettajat ja informaatioteknologian osaajat, joiden taidoille on edelleen runsaasti kysyntää.

Valmistuneiden maistereiden työnantaja oli pääsääntöisesti kunta tai kuntayhtymä. Seuraavaksi eniten valmistuneet olivat sijoittuneet yliopistojen tai korkeakoulujen sekä suurten, yli 250 henkilöä työllistävien yritysten palvelukseen.

Valmistuneet olivat sijoittuneet maantieteellisesti lähinnä Keski-Suomeen (35 %) ja Uudellemaalle (22 %). Vähiten Jyväskylän yliopiston maistereita oli sijoittunut Kainuuseen.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden keskimääräinen bruttopalkka oli kyselyhetkellä 2254 euroa kuukaudessa. Bruttopalkkojen vaihteluväli oli melko suuri, sillä pienin palkka oli 800 euroa ja suurin palkka 5000 euroa.

Yliopiston korkeapalkkaisin pääaine oli liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa opiskeltava toimintaterapia (keskimääräinen bruttopalkka 2880 euroa kuussa). Hyvin ansaitsivat myös kauppatieteilijät, tietotekniikan osaajat ja tietyt kasvatustieteen erikoisosaajat.

Aineiston mukaan vastaajista selvästi suurin osa (60 %) oli ollut työssä valmistumishetkellä. Valmistuneiden työttömyys laski tasaisesti ensimmäisen työvuoden aikana. Suurin osa vastaajista oli solminut määräaikaisen työsuhteen, joiden määrä kasvoi aluksi nopeasti vuoden alkupuolella, jonka jälkeen se lähti hienoiseen laskuun. Vakituisen työn määrä puolestaan kasvoi tasaisesti koko vuoden ajan. Sekä vakituinen että määräaikainen työ vastasi suurimmalla osalla vastaajista heidän koulutustaan. Osa-aikaista työtä oli tehty hyvin vähän ensimmäisen työvuoden aikana.

Tutkimuksessa oltiin myös kiinnostuneita siitä, mitä valmistuneet tekisivät, jos saisivat aloittaa yliopisto-opinnot uudelleen.
- Suuri osa vastaajista ilmoitti, että he opiskelisivat lisää sivuaineita. Tämä on mielenkiintoinen tulos, sillä se on ristiriidassa nykyisten, nopean opiskelun tavoitteiden kanssa, kertoo uraohjaaja Annamari Rovamo.
Moni vastaaja olisi myös kaivannut lisää opinto- ja uraohjausta opiskeluaikanaan.

Valmistuneet vaikuttivat olevan melko tyytyväisiltä tutkintoonsa, sillä vajaa kolmannes suorittaisi nykyisen tutkintonsa sellaisenaan. Pääainetta vaihtaisi vain harva valmistuneista.

Lisätietoja:

Uraohjaaja Annamari Rovamo, puh. (014) 260 1084, 050-376 1198, annamari.rovamo@adm.jyu.fi

Tekijä

Liisa Harjula
liisa.harjula@adm.jyu.fi
JY viestintä
kuuluu seuraaviin kategorioihin: