Ajankohtaista

Suomen Syöpäsäätiön apurahat haussa

Suomen Syöpäinstituutin Säätiö

TUTKIJANTOIMET JA APURAHAT HAETTAVINA
- HAKU PÄÄTTYY MAANANTAINA 17.1.2005 klo 15.00

Tutkimusalueina tulevat kyseeseen pääosin Suomessa tehtävä epidemiologinen, kliininen tai kokeellinen syöpätutkimus.

1) VARTTUNEEN SYÖPÄTUTKIJAN TOIMI (kaksivuotinen)
Kaksivuotinen toimi (A25) on tarkoitettu dosentille tai vastaavan pätevyyden saavuttaneelle itsenäistyvälle syöpätutkijalle. Toimi alkaa 1.8.2005.

2) TOHTORITUTKIJAN TOIMI (yksivuotinen)
Yksivuotinen toimi (A22) on tarkoitettu väitelleelle, nk. post doc - vaiheessa olevalle nuorelle tutkijalle. Nuorena tutkijana pidetään hakijaa, jonka väitöstilaisuudesta on kulunut enintään viisi vuotta. Toimi alkaa 1.8.2005.

3) VÄITÖSKIRJAOPPILAAN APURAHA (kaksivuotinen)
Apurahan tarkoituksena on tehostaa tutkijakoulutusta korkeatasoisissa epidemiologisissa, kliinisissä ja kokeellisissa syöväntutkimusryhmissä, joissa tutkimusryhmän johtajan vastuulla voidaan nimetä lupaava
väitöskirjaoppilas apurahan saajaksi. Henkilökohtainen apuraha on 13.000 euroa vuodessa kahtena peräkkäisenä vuotena.
Apuraha myönnetään TUTKIMUSRYHMÄN JOHTAJAN (vain yksi nimetty hakija) HAKEMUKSEN PERUSTEELLA hänen ohjaamalleen nuorelle väitöskirjaa aloittelevalle syöpätutkijalle,
niin että tutkimusryhmän johtajalla on vuotuinen raportointivelvollisuus väitöskirjan etenemisen suhteen. Väitöskirjaa tekevät tutkijat eivät voi hakea apurahaa itse. Viiden sivun mittaisen vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää luonnehdinta tutkimusryhmästä, nuoresta tutkijasta ja hänen projektistaan. Liitteinä nuoren tutkijan lyhyt CV, tutkimusryhmän johtajan lyhyt CV ja julkaisuluettelo viimeisten viiden vuoden ajalta (ei
abstrakteja). Apurahakausi voi alkaa 1.5.2005.

HAKUMENETTELY: Vapaamuotoinen hakemus liitteineen lähetetään 15 kappaleena (1 alkuperäinen ja 14 kopiota) osoitteella Suomen Syöpäinstituutin Säätiön
hallitus, Haartmaninkatu 3, 00290 Helsinki. Vapaamuotoinen
tutkimussuunnitelma korkeintaan 5 sivua. Liitteet: Lyhyt CV, julkaisuluettelo viimeisten viiden vuoden ajalta (ei abstrakteja).
Väitöskirjaoppilaan apurahahakemukseen liitteenä myös nuoren tutkijan lyhyt CV. Hakemus liitteineen nidotaan yhdeksi nipuksi, ja ensimmäisellä sivulla tulee olla hakijan yhteystiedot sähköpostiosoitteineen ja tutkimustyön suorituspaikka.

HAKU PÄÄTTYY: Hakemukset liitteineen tulee olla perillä maanantaina 17.1.2005 klo 15.00 mennessä. Käsiteltäväksi ei oteta faksilla eikä sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia. Hakemus käsitellään sellaisena kuin
se on jätetty hakuajan päättyessä. Hakemuksia ei palauteta.
PÄÄTÖKSET: Toimien ja apurahojen saajat julkistetaan huhtikuussa 2005 ja saajaluettelo on nähtävillä www.cancer.fi -sivuilla. Myönnetyt toimet ja apurahat ilmoitetaan saajille sähköpostitse.

Lisätietoja: säätiön asiamies Tuula Helander, puh. (09) 191 26446, sähköposti Tuula.Helander@helsinki.fi

SUOMEN SYÖPÄINSTITUUTIN SÄÄTIÖN HALLITUS
Tekijä

Tuula Helander
tuula.helander@helsinki.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: