Ajankohtaista

Koulutussuunnittelijan virka

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Koulutussuunnittelijan virka A21 (vakanssinro 13649) 1.2.2005 alkaen

Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan psykologian laitoksen Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikalle.

Koulutussuunnittelijan tehtäviin kuuluu:

- Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan toiminnan organisointitehtävät
- koulutussuunnittelutehtävät
- kliiniseen hoitotyöhön osallistuminen
- tutkimusprojekteihin osallistuminen
- klinikan hallinnolliset tehtävät

Viran menestyksellisessä hoitamisessa edesauttaa psykologin tutkinto. Eduksi katsotaan, että hakijalla on lisäksi psykoterapeutin tai erikoispsykologian koulutusta sekä kokemusta Psykoterapian klinikan ja psykologia laitoksen tehtävissä.

Koulutussuunnittelijalta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkaan kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta sekä viran hakemisesta ja virkaan nimittämisestä.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunnitelma tiedekunnan www-sivuilla: http://www.jyu.fi/tdk/yht/ ja tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Tiedustelut: professori Jukka Aaltonen, puh. 050 564 9012.

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa virkaan, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postiosoite PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 4.1.2005 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.


Jyväskylässä 22. päivänä joulukuuta 2004


Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Lisätietoja:
Virantäyttösuunnitelma:
http://www.jyu.fi/tdk/yht/

Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: