Ajankohtaista

Kehittämispäällikön ja järjestelmäsuunnittelijan tss. tehtävät/atk-keskus

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Atk-keskus

1. Kehittämispäällikön määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajaksi 1.2.2005 – 31.12.2007.

Atk-keskus ylläpitää ja kehittää verkon peruspalveluja eri ympäristöissä (Novell, Unix/Linux ja Microsoft AD). Eri ympäristöjen palvelujen koordinointia, kehittämisen ja ylläpidon yhteisiä toimintatapoja ja palveluarkki-tehtuuria sekä sen dokumentointia halutaan määrätietoisesti kehittää. Myös rajapintamäärittelyt verkon palveluiden ja fyysisen verkon toiminnallisuuksien välillä (esim. tietoturvaratkaisut) vaativat jatkokehittämistä.

Kehittämispäällikön keskeisiä tehtäviä ovat:
-tavoitearkkitehtuurin määrittely ja toteutus yhteistyössä ylläpitäjien ja palvelujen käyttäjien kanssa (esim. mitä tehdään missäkin ympäristössä, minkä käyttäjäryhmien peruspalvelut missäkin ympäristössä, verkkotason ja palvelujen rajapinnat)
-yhteisten toimintatapojen määrittely palvelujen ylläpitoon ja kehittämiseen
-palvelujen ylläpidon ja kehittämisen uudelleen organisointi (tehtävät, työn jaot, kehittämisvastuiden määrittely)

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston atk-henkilökuntaa koskevan atk-työehtosopimuksen mukaan. Tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään A ja lopullinen palkkaus määräytyy työkokemuksen, koulutuksen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaan.

Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa edesauttaa:
-soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
-laaja käytännön kokemus työasema- ja palvelinympäristöjen ylläpidosta ja kehittämisestä erilaisissa tietoteknisissä ympäristöissä
-eri ympäristöjen (Novell, Unix/Linux, MS AD) syvällinen tuntemus
-kokemus järjestelmäalustojen yhteensovittamisesta ja integroinnista
-näkemys ja kokemus järjestelmäarkkitehtuureista (palve-lin/palveluarkkitehtuuri, palvelujen ja fyysisen verkon rajapinnat) ja niiden dokumentoinnista
-riittävää tietoverkkotekniikan ja tietoturvan tuntemus
-esimies-, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot

Tehtävään edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Eduksi luetaan yliopistomaailman ja sen verkkopalvelujen ja niiden käyttäjänäkökulman tuntemus ja projektityökokemus sekä hyvä englannin kielen taito.

Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen projekti.

2. Järjestelmäsuunnittelijan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajaksi 1.2.2005 – 30.11.2005.

Tehtäviin kuuluu Novell-verkon ja sen palvelujen ylläpito ja osallistuminen palvelujen/palvelinten ylläpitoryhmien toimintaan. Keskeisiä Novell- verkon palveluja ovat työasemaverkon ylläpito, Groupwise-sähköposti sekä tiedosto- ja tulostuspalvelut. Työasemia verkossa on n. 2500 kpl.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston atk-henkilökuntaa koskevan atk-työehtosopimuksen mukaan. Tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään B ja lopullinen palkkaus määräytyy työkokemuksen, koulutuksen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaan.

Tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, hyvä Novell Netware-ympäristön ja sen ylläpidon työvälineiden ja käytäntöjen tuntemus. Eduksi luetaan myös muiden palvelinympäristöjen (Microsoft AD, Unix/Linux) tuntemus sekä hyvä englannin kie-len taito.

Tehtävään edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito katsotaan eduksi.

Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Määräaikaisen tehtävän (kohta 1) täyttämistä varten on laadittu täyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa tehtävään kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta sekä tehtävään hakemisesta ja nimittämisestä.

Hakuilmoitus ja täyttösuunnitelma ovat nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Tiedustelut: Johtaja Esa Auramäki puh. (014) 260 3601, e-mail: esa.auramaki@cc.jyu.fi

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimi-tetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 12.1.2005 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.


Jyväskylässä 22. päivänä joulukuuta 2004


Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Lisätietoja:
Täyttösuunnitelma:


Kehittämispäällikön määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajaksi 1.2.2005 – 31.12.2007 Atk-keskuksessa.

Atk-keskus on tietohallinnon toimintoja tukeva ja kehittävä yksikkö. Sen perustehtävänä on kehittää ja ylläpitää tietoteknisiä perusrakenteita kuten tietoliikenneverkkoa, erilaisia palvelimia/yhteisiä palveluja ja työasemia ja se tarjoaa joukon käyttäjille suoraan suunnattuja palveluja sekä toimii palvelujen tuottajana ja projektien toteuttajana niissä tehtävissä, jotka yliopisto sille antaa.

Atk-keskus ylläpitää ja kehittää verkon peruspalveluja eri ympäristöissä (Novell, Unix/Linux ja Microsoft AD). Eri ympäristöjen palvelujen koordinointia, kehittämisen ja ylläpidon yhteisiä toimintatapoja ja palveluarkki-tehtuuria sekä sen dokumentointia halutaan määrätietoisesti kehittää. Myös rajapintamäärittelyt verkon palveluiden ja fyysisen verkon toiminnallisuuksien välillä (esim. tietoturvaratkaisut) vaativat jatkokehittämistä.

Kehittämispäällikön keskeisiä tehtäviä ovat
-tavoitearkkitehtuurin määrittely ja toteutus yhteistyössä ylläpitäjien ja palvelujen käyttäjien kanssa (esim. mitä tehdään missäkin ympäristössä, minkä käyttäjäryhmien peruspalvelut missäkin ympäristössä, verkkotason ja palvelujen rajapinnat)
-yhteisten toimintatapojen määrittely palvelujen ylläpitoon ja kehittämiseen
-palvelujen ylläpidon ja kehittämisen uudelleen organisointi (tehtävät, työn jaot, kehittämisvastuiden määrittely)

Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa edesauttaa:
-soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
-laaja käytännön kokemus työasema- ja palvelinympäristöjen ylläpidosta ja kehittämisestä erilaisissa tietoteknisissä ympäristöissä
-eri ympäristöjen (Novell, Unix/Linux, MS AD) syvällinen tuntemus
-kokemus järjestelmäalustojen yhteensovittamisesta ja integroinnista
-näkemys ja kokemus järjestelmäarkkitehtuureista (palve-lin/palveluarkkitehtuuri, palvelujen ja fyysisen verkon rajapinnat) ja niiden dokumentoinnista
-riittävää tietoverkkotekniikan ja tietoturvan tuntemus
-esimies-, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot

Tehtävään edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Eduksi luetaan yliopistomaailman ja sen verkkopalvelujen ja niiden käyttäjänäkökulman tuntemus ja projektityökokemus. Tehtävän menestyksellistä suorittamista edesauttaa myös hyvä englannin kielen taito.

Määräaikaisuuden perusteena on haettavana olevan tehtävän projektiluonne: kehittämispäällikkö toimii palveluarkkitehtuurin kehittämisprojektin vetäjänä. Projektin lopputuloksena syntyy uusi palveluarkkitehtuuri ja selkeät yhteiset toimintatavat ja organisointi tämän arkkitehtuurin ylläpitoon ja kehittämiseen.

Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: