Ajankohtaista

JUHLAVUODEN ALOITEKAMPANJAN PARHAAT PALKITTIIN

Alkamisaika: torstai 23. joulukuuta 2004, 00.00

Päättymisaika: torstai 23. joulukuuta 2004, 00.00

Jyväskylän yliopisto palkitsi 70. juhlavuotensa kunniaksi henkilöstönsä jäseniä, jotka ansioituivat ideanikkareina juhlavuoden aloitekampanjassa. Kampanjan tarkoituksena oli kannustaa henkilöstön omatoimista työn ja työympäristön kehittämistä. Seitsemälle parhaalle aloitteelle myönnettiin 150-300 euron tunnustuspalkkio 23.12. pidetyillä yliopiston joulukahveilla.

Henkilöstöltä pyydettiin ehdotuksia, joilla voidaan parantaa työskentelytapoja tai työpaikan viihtyvyyttä, työmenetelmiä tai -välineitä, vähentää kustannuksia, parantaa työn tuottavuutta, poistaa tarpeetonta työtä tai muuten lisätä yliopistoyhteisön toimivuutta. Vararehtori Timo Tiihosen johdolla toiminut aloitetoimikunta sai yhteensä 29 aloite-esitystä eri puolilta yliopistoa.
Toimikuntaan kuului ylioppilaskunnan ja henkilöstöjärjestöjen edustajia sekä lakimies. Toimikunta pyysi lausunnot ehdotusta koskevista yksiköistä ja seurasi kampanjan loppuvaiheessa, mihin toimiin aloitteet olivat johtaneet.

- Yliopistomaailmassa aivan uudentyyppistä kokeiluamme voi pitää onnistuneena, sillä kampanja aktivoi kattavasti yliopiston eri osia ja eri henkilöstöryhmiä. Myös palkintojen ulkopuolelle jääneet aloitteet olivat ansiokkaita ja tärkeitä, vararehtori Timo Tiihonen luonnehti kampanjan antia.

Palkitut aloitteet (aakkosjärjestyksessä):

Kehittämispäällikkö Päivi Fadjukoff, Agora Center
Henkilöstömenojen kohdentamisen kehittäminen.
- Hankkeiden todellisten kulujenseurannan ja raportoinnin parantaminen. Loma-ajan palkan ja lomakorvausten sisällyttäminen asianmukaisesti hankkeiden budjetteihin.

Assistentti Leena Hiltunen, tietotekniikan laitos
Agoran "osoitejärjestelmän" kehittäminen.
- Katujärjestelmään verrattavat nimet Agoran käytäville.

Ma prof. Jouko Huttunen, kasvatustieteen laitos
"Toimiva tiimi" -tunnustuspalkinto yliopiston tukipalveluhenkilöstölle.
- Arvostuksen osoittaminen tukipalveluhenkilöstölle. Tukipalveluhenkilöstön laadukkaan toiminnan tärkeys johtamisen laadun tukena ja takeena.

Lehtori Anna-Marja Ihatsu, OKL
Vanhan Normaalikoulun pihan kehittäminen Seminaarinmäen sydämeksi.
- Asfaltin purkaminen ja istutuksien tekeminen pihaan.

Laboratorioteknikko Anssi Ikonen
Turbon laakerien kunnon seuranta.
- kiihdytinlaboratorion pumppujen laakerointien automaattinen kunnonseuranta. Turboihin asennetaan anturi- ja näyttöyksikkö laakerien jatkuvaan seurantaan.

prof. Sirpa Leppänen, kielten laitos/englanti
Työnohjausjärjestelmän kehittäminen ja vakiinnuttaminen.
- Pysyvän työnohjausjärjestelmän järjestäminen kattavasti henkilökunnan käyttöön. Työhön ja työyhteisöön liittyviä ongelmia ja haasteita käsittelevää keskustelutukea ja neuvontaa.

Yliopistonopettaja Pekka Pirinen, taloustieteet
Liikennejärjestelyt Mattilanniemen risteyksen toimivuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi.
- Suojateiden paikan muuttaminen, parkkipaikan risteyksen leventäminen, Ahlmaninkadun ja Vapaudenkadun leventäminen yhdellä kaistalla.


Lisätietoja:
Vararehtori Timo Tiihonen, puh. (014) 260 2741, 050-373 2125, tiihonen@mit.jyu.fi
Aloitetoimikunnan sihteeri Aino Palmroth, puh. (014) 260 1019, aino.palmroth@adm.jyu.fi

Tekijä

Anu Mustonen
anu.mustonen@adm.jyu.fi
(014) 260 1054
viestintä
kuuluu seuraaviin kategorioihin: