Ajankohtaista

Atk-suunnittelijan ja suunnittelijan mvs/Chydenius-instituutti

Kokkolassa sijaitseva Chydenius-instituutti – Kokkolan yliopistokeskus on opetuksen laadusta palkittu aikuiskoulutuksen huippuosaaja. Se on hallinnollisesti Jyväskylän yliopistoon kuuluva erillislaitos ja toiminnallisesti Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen yhteinen yksikkö. Chydenius-instituutti järjestää tutkintoon johtavaa yliopistollista koulutusta, avoimen yliopiston opintoja, täydennyskoulutusta sekä tutkimus- ja kehittämispalveluja. Maisteriopintoja voi tällä hetkellä suorittaa kasvatustieteessä ja tietotekniikassa, lähi-vuosina myös sosiaalityössä. Chydenius-instituutissa opiskeli vuonna 2003 noin 7000 opiskelijaa, työntekijöitä on noin 100. Instituutilla on toimipaikat Kokkolan lisäksi Pietarsaaressa ja Kaustisella.

Haettavaksi julistetaan Chydenius-instituutti – Kokkolan yliopistokeskuksessa

1. ATK-suunnittelijan määräaikainen virkasuhde A18 (tieto- ja viestintätekniikan tukipalvelut) ajaksi 1.2.2005 – 31.12.2006.

Työtehtävät sisältävät yliopistokeskuksen henkilökunnan ja opiskelijoiden tieto- ja viestin-tätekniikan ohjaus- ja konsultaatiotehtäviä sekä TVT laitteiden ja TCP/IP verkkoihin liittyviä ylläpitotehtäviä.

Virkasuhteen menestyksellistä hoitamista edesauttavat tehtävään soveltuva koulutus, hyvä opetusteknologiakokemus ja tietämys Windows Active Directory ympäristöstä sekä ongelmanratkaisukyky ja kyky itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme hyvää englannin kielen kirjallista taitoa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tieto- ja viestintätekniikan, erityisesti digitaalisen oppimateriaalituotannon tuntemusta.

Atk-suunnittelijan virkasuhteeseen edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito katsotaan eduksi.

Määräaikaisuuden perusteena on TVT strategian toimeenpano sekä yhteistyösopimus.

2. Suunnittelijan määräaikainen virkasuhde A21 (opetusteknologia) ajaksi 1.2. -31.12.2005.

Työtehtävät sisältävät erilaisten opetusteknologiapalveluiden toteuttamista ja markkinoin-tia sisäisenä ja ulkoisena palvelutoimintana Kokkolan yliopistokeskuksessa.

Virkasuhteen menestyksellistä hoitamista edesauttavat alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot, erinomainen tieto- ja viestintätekniikan käytön tuntemus ja erilaisten digitaalisen oppimateriaalituotantoprosessien tuntemus sekä yhteistyötaidot eri alojen ammattilaisten kanssa. Arvostamme hyvää englannin kielen kirjallista taitoa.

Suunnittelijan virkasuhteeseen vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Määräaikaisuuden perusteena on opetusteknologiapalveluiden tuotteistamis- ja markkinointihanke.

Virkasuhteiden täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelmat, joissa on lisätietoa virkasuhteisiin kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta sekä virkasuhteiden hakemisesta ja nimittämisestä.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunnitelmat Chydenius-instituutti – Kokkolan yliopistokeskuksen sivulla: http://www.chydenius.fi sekä tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Tiedustelut: kohta 1) erikoissuunnittelija Pentti Impiö, puh. (06) 8294 223 tai 040-561 82 81 tai atk-päällikkö Marko Hägglund puh. (06) 8294 275 tai 040-771 03 38 kohta 2) erikoissuunnittelija Pentti Impiö, puh. (06) 8294 223 tai 040-561 82 81.

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 12.1.2005 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

Jyväskylässä 23. päivänä joulukuuta 2004

Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Lisätietoja:
Virantäyttösuunnitelmat:
http://www.chydenius.fi


Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: