Ajankohtaista

Osastosihteerin mvs./Psykologian laitos

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Osastosihteerin määräaikainen virkasuhde A16 (osa-aikainen 82,8 %) ajaksi 1.2.2005 - 31.12.2010.

Tehtävä sijoittuu psykologian laitokseen. Osastosihteeri on Psykonet yliopistoverkoston erikoisalasihteerin tehtävässä psykoterapian, kehitys- ja kasvatuspsykologian ja työn ja organisaatioiden psykologian erikoisaloilla.

Virkasuhteen hoitamiseen kuuluvat Psykonet – yliopistoverkoston talouteen ja hallintoon liittyviä tehtäviä sekä erikoisalan koulutukseen liittyviä opintohallinnon tehtäviä. Osastosihteeri toimii sihteerinä verkoston kokouksissa, joten tehtävä vaatii matkustusvalmiutta.

Virkasuhteen menestyksellisessä hoitamisessa edesauttaa kokemus edellä mainittujen tehtävien hoidosta ja soveltuva kaupallinen koulutus. Eduksi katsotaan Psykonet - yliopistoverkoston ja Lotus Notes-järjestelmän käytännön kokemus sekä Jyväskylän yliopiston henkilöstö- ja taloushallinnon tuntemus.

Virkasuhteeseen edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito katsotaan eduksi.

Määräaikaisuuden perusteena on Psykonet yliopistoverkoston valtakunnallinen tehtävä.

Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkasuhteeseen kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta sekä virkasuhteeseen hakemisesta ja nimittämisestä.

Tiedustelut: professori Tapani Korhonen, puh (014) 260 2847 ja professori Jarl Wahlström puh. (014) 260 2873.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunnitelma yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan www-sivulla: http://www.jyu.fi/tdk/yht/ sekä tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan kirjaamoon, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 7.1.2005 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

Jyväskylässä 22. päivänä joulukuuta 2004


Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Lisätietoja:
Virantäyttösuunnitelma:
http://www.jyu.fi/tdk/yht/osastosihteeri.htm

Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: