Ajankohtaista

Psykoterapian professorin virka/yhteiskuntatiet. tdk.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Professorin virka A28, jonka ala on psykoterapia (vakanssinumero 10827) 1.8.2005 alkaen.

Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan psykologian laitokselle.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään asetuksessa 309/1993. Virkaan vaaditaan riittävä suomen kielen taito sekä kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttöseloste, jossa on lisätietoa virkaan kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta sekä viran hakemisesta ja virkaan nimittämisestä.

Hakemukseen tulee liittää Jyväskylän yliopiston hallituksen periaatepäätöksen mukainen opetusansioiden portfolio, jonka malli on virantäyttöselosteen liitteenä.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja virantäyttöseloste tiedekunnan www sivulla: http://www.jyu.fi/tdk/yht/ sekä tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Hakijoita pyydetään ilmoittamaan halukkuutensa viran määräaikaiseen hoitamiseen ennen viran täyttöä.

Tiedustelut: varadekaani Jarl Wahlström, puh. (014) 260 2873 ja hallintopäällikkö Raili Törmäkangas, puh. (014) 260 2803.

Täydelliset hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimi-tetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 26.1.2005 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.Jyväskylässä 27. päivänä joulukuuta 2004


Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Lisätietoja:
Virantäyttöseloste:
http://www.jyu.fi/tdk/yht/


Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: