Ajankohtaista

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa virkoja haettavana


JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Matemaattis luonnontieteellisen tiedekunta

Bio- ja ympäristötieteiden laitos:

1) Yliassistentin virka A22, jonka ala on evoluutiogenetiikka (nro 13664) 1.3.2005 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi
2) Yliassistentin virka A22, jonka ala on ekologia ja ympäristönhoito (nro 11136) 1.3.2005 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi
3) Yliassistentin virka A22, jonka ala on ekologia ja ympäristönhoito (nro 13505) 1.3.2005 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi
4) Yliassistentin määräaikainen virkasuhde A22, jonka ala on evoluutioekologia (nro 11216) ajaksi 1.3.2005 – 31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Fysiikan laitos:

5) Yliassistentin virka A22, jonka ala on fysiikka (nro 13663) 1.4.2005 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi
6) Yliassistentin virka A22, jonka ala on fysiikka, erityisesti kokeellinen materiaalifysiikka (nro 13665) 1.4.2005 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi
7) Assistentin virka A20, jonka ala on fysiikka (nro 10162) 1.8.2005 alkavaksi 3-vuotiskaudeksi.
8) Laboratoriomestarin virka A16 (nro 13667) 1.4.2005 alkaen
9) Erikoistutkijan määräaikainen virkasuhde A25 (nro 10249) ajaksi 1.4.2005 – 31.12.2009
10) Erikoistutkijan määräaikainen virkasuhde A25 (nro 10250) ajaksi 1.4.2005 – 31.12.2009

Määräaikaisuuden perusteena (kohdat 9-10) on kiihdytinlaboratorion määräaikainen EU:n 6 puiteohjelman tutkimushanke Integrated Infrastructure Initiative/Transnational Access.

Kemian laitos:

11) Professorin virka A28, jonka ala on kemia, alan täsmennys hybridimateriaalien synteesikemia (nro 13662) 1.8.2005 alkaen viiden vuoden määräajaksi.
12) Tutkijan määräaikainen virkasuhde A20 ajaksi 1.2.2005 - 31.12.2008
Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke Nanostructured Gelled Fuels.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos:

13) Professorin virka A28, jonka ala on tilastotiede (nro 11197)
14) Yliassistentin virka A22, jonka ala on tilastotiede (nro 13675) 1.8.2005 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi.

Virat ovat yliopiston yhteisiä ja sijoitettu matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.

Virkojen ja virkasuhteiden täyttämistä varten laaditut virantäyttöselosteet tai täyttösuunnitelmat, jotka sisältävät virkoihin ja virkasuhteisiin kuuluvia tehtäviä ja kelpoisuusvaatimuksia sekä hakemista koskevat tiedot, ovat saatavissa maksutta tiedekunnan kansliasta, puh. (014) 260 2200 tai yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024. Virantäyttöselosteet ja -suunnitelmat ovat nähtävissä myös tiedekunnan www sivulla http://www.jyu.fi/mtdk

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi

Hakijoita pyydetään ilmoittamaan halukkuutensa sijaisuuksien tai avoimien virkojen väliaikaiseen hoitamiseen.

Lisätietoja viroista 1–4) antaa professori Anneli Hoikkala, puh. (014) 260 2296, viroista 5–10) professori Matti Leino, puh. (014) 260 2423, virasta 11) professori Henrik Kunttu, puh. (014) 260 2552, virasta 12) FT Arno Hahma, puh. 050 428 5243 ja viroista 13-14) lehtori Harri Högmander, puh. (014) 260 2989. Lisätietoja antaa myös hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, puh. (014) 260 2203.

Hakemukset osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja ne tulee toimittaa yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy kohdissa 1 – 10, 12 ja 14) 21.1.2005 klo 16.15 ja kohdissa 11 ja 13) 28.1.2005 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

Jyväskylässä 29. päivänä joulukuuta 2004


Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Lisätietoja:
Virantäyttöselosteet ja -suunnitelmat:
http://www.jyu.fi/mtdk


Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: