Ajankohtaista

Suunnittelijan mvs./hallintovirasto


JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Hallintovirasto, suunnittelu ja kehittäminen

Suunnittelijan määräaikainen virkasuhde A22 ajalle 1.2.2005 – 31.12.2006

Suunnittelijan tehtävänä on sekä säännönmukaisen että tarvepohjaisen tilastotiedon tuottaminen tukemaan monipuolisesti yliopiston suunnittelua, päätöksentekoa ja seurantaa. Tehtäviin kuuluu:

- toimia yliopiston tietovarastohankkeen vastuullisena toteuttajana,
- luoda muita teknisiä ratkaisuja, joiden avulla tiedekunnat sekä aine- ja erillislaitokset aiempaa paremmin voivat hyödyntää eri tietojärjestelmien sisäl-tämää tietovarantoa,
- osallistua yliopiston toimintakertomuksen ja muun yliopistotasoisen raportointitiedon tuottamiseen sekä
- tukea yliopiston sisäistä tulosohjausprosessia tuottamalla monipuolisesti yliopiston eri yksiköiden toimintaa kuvaavaa seurantatietoa.

Virkasuhteen menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat alaltaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, yliopistotoiminnan tuntemus ja kokemus tietojärjestelmien kehittämistyöstä. Virkasuhteeseen vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Määräaikaisuuden perusteena on tiedonhallintajärjestelmähanke.

Hakuilmoitus ja virantäyttösuunnitelma ovat nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Leena Treuthardt, puh. (014) 260 1077.

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 17.1.2005 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.


Jyväskylässä 28. päivänä joulukuuta 2004


Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Lisätietoja:
Virantäyttösuunnitelma:

Suunnittelijan määräaikainen virkasuhde A22 ajaksi 1.2.2005 – 31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on tiedonhallintajärjestelmähanke.

Tehtävät

Suunnittelijan tehtävänä on sekä säännönmukaisen että tarvepohjaisen tilastotiedon tuottaminen tukemaan monipuolisesti yliopiston suunnittelua, päätöksentekoa ja seurantaa.
Tehtäviin kuuluu:
- toimia yliopiston tietovarastohankkeen vastuullisena toteuttajana,
- luoda muita teknisiä ratkaisuja, joiden avulla tiedekunnat sekä aine- ja erillislaitokset aiempaa paremmin voivat hyödyntää eri tietojärjestelmien sisäl-tämää tietovarantoa,
- osallistua yliopiston toimintakertomuksen ja muun yliopistotasoisen raportointitiedon tuottamiseen,
- tukea yliopiston sisäistä tulosohjausprosessia tuottamalla monipuolisesti yliopiston eri yksiköiden toimintaa kuvaavaa seurantatietoa sekä
- osallistua valtakunnallisen KOTA-tietojärjestelmän kehittämistyöhön.

Koulutus ja kokemus

Tehtävien hoitamisessa edesauttavat alaltaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, yliopistotoiminnan tuntemus ja kokemus tietojärjestelmien kehittämistyöstä. Suunnittelijalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakuilmoitus ja täyttösuunnitelma

Hakuilmoitus ja virantäyttösuunnitelma ovat nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi

Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkasuhteeseen kuuluvista tehtävistä, kelpoisuuden osoittamisesta, virkasuhteen hakemisesta ja nimittämisestä.

Virkasuhteeseen nimittäminen

Tiedustelut: suunnittelupäällikkö Leena Treuthardt, puh. (014) 260 1077. Nimittävä viranomainen on hallintojohtaja.

Hakeminen

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35 , 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 17.1.2005 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.
Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: