Ajankohtaista

Johtamisen yliassistentin virka (taloustiet. tdk)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Taloustieteiden tiedekunta

Yliassistentin virka A22, jonka ala on johtaminen, erityisesti yrityksen strategiat (nro 13653), ajaksi 1.2.2005 - 31.12.2009.

Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu taloustieteiden tiedekuntaan.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään asetuksessa 309/1993. Virkaan vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmär-tää ruotsin kieltä.

Viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkaan kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta sekä virkaan hakemisesta ja nimittämisestä.

Hakijoita pyydetään liittämään hakemukseensa yliopiston hallituksen periaatepäätöksen mukainen opetusansioiden portfolio, jonka malli on tilattavissa yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunnitelma tiedekunnan www-sivulla: http://www.jyu.fi/economics/current/ sekä tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

Tiedustelut: professori Tuomo Takala, puh. (014) 260 2953, e-mail: tatakala@econ.jyu.fi sekä hallintopäällikkö Veikko Jokinen, puh. (014) 260 2957, e-mail: vjokinen@econ.jyu.fi

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.
Hakuaika päättyy 14.1.2005 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.


Jyväskylässä 30. päivänä joulukuuta 2004


Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Lisätietoja:
Virantäyttösuunnitelma:
http://www.jyu.fi/economics/current/


Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: