Ajankohtaista

Tutkijan mvs./liikunta-ja terv.tiet. tdk

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
julistetaan haettavaksi

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Tutkijan määräaikainen virkasuhde A 19 ajaksi 1.2.2005 -31.1.2006

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa sijaitseva Suomen gerontologian tutkimuskeskus hakee tutkijaa tutkimusprojektiin ” Myostatin and estrogen –related pathways in muscle performance – genetic and molecular studies in early postmenopausal and older women”. Tutkimusta rahoittaa opetusministeriö. Tutkimussuunnitelman pohjana on kolme laajempaa tutkimuskokonaisuutta: 1) iäkkäiden suomalaisten naisten kaksostutkimusaineisto (FITSA) erilaisten terveyteen ja toimintakykyyn tai sen vajavaisuuteen liittyvien ominaisuuksien perinnöllisyydestä, 2) varhaisessa menopaussissa olevien naisten hormonikorvaushoito yhdistettynä fyysiseen harjoitteluun, 3) iäkkäiden, lonkkamurtumasta selvinneiden henkilöiden kuntoutus fyysisellä harjoittelulla. Näistä tutkimuksista on käytettävissä monipuoliset lihasten massaan, koostumukseen ja toimintakykyyn liittyvät fenotyyppitiedot. Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää lihaksen kasvun säätelyyn negatiivisesti vaikuttavan myostatiinin ja sitä säätelevien proteiinien genotyyppejä, geenien ja proteiinien ilmentymisen tasoja sekä myostatiinin proteiinitason säätelyä. Lihaksen kasvun positiivisena säätelijänä tutkitaan estrogeenin vaikutusta estrogeenireseptorialfan kautta.

Tutkijalta edellytetään jatko-opintosuunnitelman tekemistä tohtorin tutkintoa varten yhdessä ohjaajien kanssa. Suunnitelman sisältö voidaan kohdentaa yhdessä sovittavalle tutkimuskokonaisuuden osa-alueelle.

Tehtävien menestyksellistä hoitamista edesauttavat ylempi korkeakoulututkinto solu- tai molekyylibiologian tai vastaavalta alalta, käytännön taidot solu- ja molekyylibiologian tekniikoista (esim. immunologiset menetelmät, RNA –analytiikka) sekä hyvä englannin kielen taito.

Virkasuhteeseen vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkimusprojekti.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi

Tiedustelut: dosentti Vuokko Kovanen sähköpostitse vuokko.kovanen@sport.jyu.fi tai puhelimitse 014-260 2163 ja dosentti Sarianna Sipilä sähköpostitse sipila@sport.jyu.fi tai puhelimitse 014-260 2155.

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjanote tai oikeaksi todistettu ansioluettelo tarvittavine liitteineen, osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan kirjaamoon, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 14.1.2005 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.


Jyväskylässä 31. päivänä joulukuuta 2004


Hallintojohtaja Erkki Tuunanen

Tekijä

Leena Hänninen
leena.hanninen@adm.jyu.fi
(014) 260 1010
henkilöstöpalvelut
kuuluu seuraaviin kategorioihin: