Ajankohtaista

2004

16.11.2004
Tiedote Väitös: Taide auttaa kohtaamaan kulttuurierot (Pääjoki)
FL Tarja Pääjoen taidekasvatuksen väitöskirjan ”Taide kulttuurisena kohtaamispaikkana taidekasvatuksessa” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Juha Varto (Taideteollinen korkeakoulu) ja kustoksena professori Pauline von Bonsdorff.
16.11.2004
Tiedote Väitös: Reaktiot alaikäisten rikoksiin myötäilevät poliittisia suhdanteita (Harrikari)
YTM Timo Harrikarin yhteiskuntapolitiikan väitöskirjan ”Alaikäisyys ja rikollisuuden muuttuvat tulkinnat suomalaisessa lainsäätämiskäytännössä” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Paavo Uusitalo (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Marja Järvelä.
16.11.2004
Tiedote Liikuntakasvatuksen teemavuosi huipentuu
Euroopan Unionin liikuntakasvatuksen teemavuosi huipentuu 19.–20.11. päätösseminaariin Jyväskylän yliopistossa. Teemavuoden aikana on nostettu esille liikunnan ja urheilun kasvatuksellisia mahdollisuuksia sekä järjestetty lukuisia liikunta- ja urheilutapahtumia, joissa on pyritty lisäämään lasten ja nuorten osallisuutta, vähentämään syrjäytymistä sekä edistämään erilaisten toimijoiden välistä yhteistyötä.
16.11.2004
Tiedote Kielipedagogiikan yliopistonopettajan ja kasvatustieteen yliopistonopettajan mvs./Kasvatust. tdk.
1. Yliopistonopettajan määräaikainen virkasuhde A20, jonka ala on kielipedagogiikka, ajaksi 1.1.2005 – 31.7.2005 2. Yliopistonopettajan määräaikainen virkasuhde A20, jonka ala on kasvatustiede, ajaksi 1.3.2005 – 31.12.2005
16.11.2004
Tiedote Urheilun moraali tarkastelussa uutuusteoksessa
Artikkelikokoelmassa Pelit ja kentät käsitellään urheilun moraalikysymyksiä ja muita ajankohtaisia liikuntaan liittyviä aiheita. Kirjassa esitetään pohdintoja ruumiillisesta liikunnasta, poliittisista ideologioista ja olympialaisesta humanismista, etsitään urheilun moraalin arvolähtökohtia, esitellään liikuntahistorian erityiskysymyksiä ja paneudutaan sekä liikuntasosiologian että –suunnittelun tuoreimpiin lähestymistapoihin.
16.11.2004
Tapahtuma Infotilaisuus Nordplus-ohjelmista
Alkamisaika: torstai 09. joulukuuta 2004, 11.00
Päättymisaika: torstai 09. joulukuuta 2004, 23.59
Paikka: Agora Beeta
16.11.2004
Tapahtuma Väitös: FM Tuomas Lukkari
Alkamisaika: perjantai 03. joulukuuta 2004, 12.00
Päättymisaika: perjantai 03. joulukuuta 2004, 23.59
Paikka: Ambiotica, YAA303
15.11.2004
Tiedote Väitös: Uutta tietoa dendrimeereistä (Ropponen)
FL Jarmo Ropposen orgaanisen kemian väitöskirjan Aliphatic polyester dendrimers and dendrons (Alifaattiset polyesteridendrimeerit ja dendronit) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Mikael Skrifvars (University College of Borås, Ruotsi) ja kustoksena professori Kari Rissanen.
15.11.2004
Tiedote Naistutkimus muuttaa maailmaa teorian avulla
15. valtakunnalliset Naistutkimuspäivät järjestetään tänä vuonna Jyväskylän yliopistossa teemalla "Teorian tekoja". Päivillä tarjotaan foorumi tällä hetkellä naistutkimuksen alalla käytävälle vilkkaalle teoretisoinnille, joka on viime vuosikymmeninä merkittävästi vaikuttanut sekä muihin tieteenaloihin että yhteiskunnallisiin muutoksiin.
15.11.2004
Tiedote Väitöskirjatyö Tampereella - tutkijan toimi
Tutkijan toimi. Kyseessä on yhteistyöhanke Jyväskylän yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Hankkeessa pyritään ”humanisoimaan” tavallisia leivinhiivasoluja (Saccharomyces cerevisiae) tarkoituksena kehittää menetelmiä hormonienkaltaisten yhdisteiden määrittämiseksi.
15.11.2004
Tiedote Väitös: Uskontoturistit eivät pidä itseään uskontoturisteina (Pusztai)
MA Bertalan Pusztain etnologian väitöskirjan ”Religious Tourists – Constructing Authentic Experiences in Late modern Hungarian Catholicism” (Uskontoturistit - Autenttisen elämyksen rakentaminen myöhäismodernissa unkarilaisessa katolisuudessa) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Arne Bugge Amundsen (Oslon yliopisto) ja kustoksena professori Bo Lönnqvist.
15.11.2004
Tiedote Koettu kampus -kirjassa esillä piilossa olleet tarinat
Jyväskylän yliopisto viettää tänä vuonna 70-vuotisjuhliaan. Yliopiston tasa-arvotoimikunta halusi omalta osaltaan osallistua juhlintaan ja kirjautti ylös kampusten eloa. Syntyi teos Koettu kampus – kirjoituksia Jyväskylän yliopistosta. Kirja julkaistaan tasa-arvotoimikunnan syysjuhlan yhteydessä; mukana on sekä opiskelijoiden että henkilökunnan puheenvuoroja. Kirjan on toimittanut Riitta Koikkalainen.
15.11.2004
Tiedote Väitös: Ei se kipu sinänsä masenna vaan ne sen seuraukset (Kuusinen)
PsL Patrik Kuusisen psykologian väitöskirjan ”Pitkäaikainen kipu ja depressio. Yhteyttä säätelevät tekijät” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä on dosentti Antti Uutela (Kansanterveyslaitos) ja kustoksena professori Antero Toskala.
15.11.2004
Tiedote Fysiikan ja kemian päätoimisen tuntiop. mvs./Normaalikoulu
Fysiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen virkasuhde C54 ajalle 1.1. - 30.6.2005.
15.11.2004
Tapahtuma Elämäntaidot osana peruskoulun opetussuunnitelmaa?
Alkamisaika: perjantai 26. marraskuuta 2004, 10.00
Päättymisaika: perjantai 26. marraskuuta 2004, 23.59
Paikka: C3
15.11.2004
Tapahtuma Tämän kylän kuvia -valokuvanäyttely
Alkamisaika: tiistai 16. marraskuuta 2004, 08.00
Päättymisaika: perjantai 31. joulukuuta 2004, 23.59
Paikka: Yliopiston päärakennus, 1.kerros
12.11.2004
Tiedote Rehtorin apurahat tutkijakoulutukseen, tutkijaopiskelijoille, väitöstyön loppuunsaattamiseen ja lehtorin tutkimustyöhön 2005
 
12.11.2004
Tiedote Areiopagi-seminaari: Tiedän - siis uskon
Areiopagi–seminaari pe 10.12.2004 klo 12.00-17.30, Jyväskylän yliopiston päärakennus, C1. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tervetuloa!
11.11.2004
Tiedote Juhlakirja kertoo Jyväskylästä naisten kouluttautumisen edelläkävijänä
Jyväskylän yliopiston 70-vuotisjuhlakirjan Harvinaisesta moninaiseksi julkistamistilaisuus yliopiston kirjaston Ex Libris -näyttelytilassa keskiviikkona 17.11.2004 klo 13.15. Tervetuloa!
11.11.2004
Tiedote Sähköjyvä 40
 
11.11.2004
Tiedote Innosuomen maakunnalliset palkinnot jaettu
 
11.11.2004
Tiedote Rehtori Sallinen: JY ohjaustutkimuksen kansalliseksi keskukseksi
Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Sallinen korosti Ohjaus 2004 –seminaarissa 11. 11.2004 ohjausalan tutkimuksen vahvistamisen tarvetta.
11.11.2004
Tapahtuma Väitös: VÄITÖS: FL Tarja Pääjoki
Alkamisaika: perjantai 26. marraskuuta 2004, 12.00
Päättymisaika: perjantai 26. marraskuuta 2004, 23.59
Paikka: Blomstedt, Villa Rana
11.11.2004
Tapahtuma Yliopiston 70-vuotisjuhlakirjan julkistaminen
Alkamisaika: keskiviikko 17. marraskuuta 2004, 13.15
Päättymisaika: keskiviikko 17. marraskuuta 2004, 23.59
Paikka: Yliopiston kirjasto, Ex Libris -näyttelytila
10.11.2004
Tiedote Aikuiskasvatuksen, laskentatoimen ja valtio-opin professorit virkaan
Aikuiskasvatuksen professori Anneli Eteläpelto: Aikuiskasvatustutkimuksen haasteet ammatillisen identiteetin tukemisessa ja oppimisyhteisöjen rakentamisessa Laskentatoimen professori Marko Järvenpää: Strategisen ohjauksen ja suoritusmittauksen käytännön ja tutkimuksen haasteita Valtio-opin professori Pekka Korhonen: Mitä maailmanpolitiikka on?
10.11.2004
Tapahtuma Väitös: VÄITÖS: FL Heikki Maaranen
Alkamisaika: lauantai 04. joulukuuta 2004, 12.00
Päättymisaika: lauantai 04. joulukuuta 2004, 23.59
Paikka: S212, Seminarium
10.11.2004
Tapahtuma Paul McCartneyn Liverpool-oratorio
Alkamisaika: perjantai 12. marraskuuta 2004, 19.00
Päättymisaika: perjantai 12. marraskuuta 2004, 23.59
Paikka: Taulumäen kirkko
10.11.2004
Tapahtuma Vierailuluento: Professori Mimi White
Alkamisaika: torstai 11. marraskuuta 2004, 12.00
Päättymisaika: torstai 11. marraskuuta 2004, 23.59
Paikka: MaA 103
09.11.2004
Tiedote Väitös: Rakennetutkimusta röntgensäteillä ja tietokoneella (Saarenketo)
FM <B>Pauli Saarenkedon kemian alan väitöskirjan Structural studies of metal complexing Schiff bases, Schiff base derived N-glycosides and cyclophane &pi;-prismands (Schiffin emästen, N-glykosidien Schiffin emäsjohdannaisten ja syklofaani &pi;-prismandien muodostamien metallikompleksien rakenteiden tutkimus) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Markus Albrecht (Aachenin yliopisto, Saksa) ja kustoksena professori Kari Rissanen.
09.11.2004
Tiedote Liikennemyymälä hyödyntää uusiutuvaa energiaa
Viitasaaren 31.12. avattavassa ABC-liikennemyymälässä hyödynnetään uusiutuvaa energiaa monilla tavoin. Tuulivoiman hyödyntämistä valmistellaan 16.11., jolloin liikennemyymälän 30-metrisen mainostornin huipulle asennetaan teholtaan 10 kW tuuliturbiini, joka tulee syöttämään tuottamansa sähkön aseman verkkoon.