Ajankohtaista

2004

14.12.2004
Tiedote Väitös: Taipuma-aalloilla voi mitata luiden lujuutta (Moilanen)
FM Petro Moilasen soveltavan fysiikan väitöskirjan Ultrasonic guided wave measurements in bone (Ohjattujen ultraääniaaltojen käyttö luun mittauksissa) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä toimii Dr. Christian M. Langton (Centre for Methabolic Bone Disease, Hull Royal Infirmary, United Kingdom) ja kustoksena professori Jussi Timonen.
14.12.2004
Tapahtuma Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen 2. publiikki
Alkamisaika: torstai 16. joulukuuta 2004, 18.00
Päättymisaika: torstai 16. joulukuuta 2004, 23.59
Paikka: Agora, Lea Pulkkisen sali
13.12.2004
Tiedote Väitös: Oikoteitä laskennallisten mallien käyttöön (Kujala)
FM Janne Kujalan tieteellisen laskennan väitöskirjan ”On computation in statistical models with a psychophysical application” (Laskennasta tilastollisissa malleissa psykofysiikkaan soveltaen) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä FT Keijo Ruotsalainen (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Pekka Neittaanmäki.
13.12.2004
Tiedote Uutuusteos: Tuttu peilautuu vieraan kautta
Vierauden käsite, kulttuurienvälisen oppimisen välttämättömyys, kulttuurienvälinen kasvatus sekä vieraan kielen opetus kielikasvatuksena ovat aiheita, joihin perehdytään Pauli Kaikkosen uudessa teoksessa Vierauden keskellä – vierauden, monikulttuurisuuden ja kulttuurienvälisen kasvatuksen aineksia.
10.12.2004
Tiedote Väitös: Uusi menetelmä numeerisen simulointimallin tarkkuuden arviointiin (Frolov)
FM Maxim Frolovin tieteellisen laskennan väitöskirjan ”Reliable Control over Approximation Errors by Functional Type A Posteriori Estimates” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Rolf Stenberg (Teknillinen korkeakoulu) ja kustoksena professori Pekka Neittaanmäki.
10.12.2004
Tiedote Väitös: Monet tekijät vaikuttavat pisaran imeytymiseen (Raiskinmäki)
FM Pasi Raiskinmäen soveltavan fysiikan väitöskirjan Dynamics of multiphase flows: liquid- particle suspensions and droplet spreading (Monifaasivirtausten dynamiikkaa: partikkelisuspensiot ja nestepisaran leviäminen) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä toimii professori Alfons Hoekstra (Amsterdamin yliopisto) ja kustoksena professori Jussi Timonen.
10.12.2004
Tiedote Väitös: Hoitomolekyylejä luonnonkumiallergian siedätyshoitoon (Karisola)
FM Piia Karisolan molekyylibiologian väitöskirjan ”Immunological characterization and engineering of the major latex allergen, hevein (Hev b 6.02)” (Luonnonkumiallergian pääallergeenin, heveiinin (Hev b 6.02), immunologisten ominaisuuksien karakterisointi ja muokkaus) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä toimii immunologian professori Rob C. Aalberse (Department of Immunopathology, University of Amsterdam, Netherlands) ja kustoksena on molekyylibiologian professori Markku Kulomaa.
09.12.2004
Tiedote Väitös: Työelämän vaatimukset suosivat nuoria (Paloniemi)
KL Susanna Paloniemen kasvatustieteen väitöskirjan ”Ikä, kokemus ja osaaminen työelämässä. Työntekijöiden käsityksiä iän ja kokemuksen merkityksestä osaamisessa ja sen kehittämisessä ” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Raija Julkunen ja kustoksena professori Jorma Kuusinen.
09.12.2004
Tiedote Verkostoituminen ja kasvukeskusten vahvistaminen teknologiayrittäjyyden elinehdot
Jyväskylän yliopistosäätiö ja yliopiston taloustieteiden tiedekunta järjestivät 9.12. seminaarin, jossa esillä olivat teknologiayrittäjyyden haasteet sekä yliopiston ja elinkeinoelämän vuorovaikutuksen edistäminen.
09.12.2004
Tiedote Näyttely: Luokkahuoneesta taidemuseoon - opettajan matka
Sirpa Svahn-Kumpulaisen ja Marja-Leena Bilundin lisensiaattityöhön liittyvä näyttely Näyttely avoinna Jyväskylän yliopiston Galleria Pinacothecassa, M-rakennus 14.12.04 –7.1.2005 ma-to 8-18, pe 8-16. Seminaarinkatu 15, 40100 Jyväskylä. Avajaiset ma 13.12. klo 17.00, tervetuloa!
09.12.2004
Tiedote Sähköjyvä 44
 
09.12.2004
Tiedote Väitös: Lapsi- ja perhekeskeinen työskentely ei ole itsestäänselvää (Kovanen)
KM Päivi Kovasen erityispedagogiikan väitöskirjan ”Oppiminen ja asiantuntijuus varhaiskasvatuksessa. Varhaisen oppimaan ohjaamisen suunnitelma erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjauksessa”. tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Eeva Hujala (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Paula Määttä.
08.12.2004
Tiedote Julkaisu: Oppia oppimisesta - myös työpaikoille!
Nyt julkaistavan teoksen KORKEAKOULUTUS, OPPIMINEN JA TYÖELÄMÄ mukaan työelämässä tarvitaan selkeimmin sosiokulttuurisia taitoja; siis ihmisten kanssa toimeen tulemista sekä asiakassuhteissa, esiintymistilanteissa että erilaisissa yhteistöissä joko tiimeissä tai neuvotteluissa.
08.12.2004
Tiedote Amerilta huomattava tuki hyvinvointiteknologian tutkimukseen
Amerin Kulttuurisäätiö on päättänyt myöntää 240 000 euron määrärahan Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnalle tutkimusta varten. Rahoitus maksetaan vuosina 2004-2007, ja sillä perustetaan määräaikainen terveysteknologian professorin virkasuhde.
08.12.2004
Tiedote Cheng, Järvenpää ja Häkkinen uusiksi professoreiksi
 
08.12.2004
Tiedote Väitös: Sanomalehtien politiikan uutiset aiempaa tasapuolisempia (Holmberg)
FL Jukka Holmbergin journalistiikan väitöskirjan ”Etusivun politiikkaa. Yhteiskunnallisten toimijoiden representointi suomalaisissa sanomalehtiuutisissa 1987-2003.” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Pertti Suhonen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Raimo Salokangas.
08.12.2004
Tiedote Väitös: Kuntoutukseen päästään liian myöhään (Kurki)
PsL Merja Kurjen psykologian väitöskirjan ”Missä kunnossa kuntoutukseen, entä kuntoutuksen jälkeen?” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä on professori Markku Ojanen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Antero Toskala.
08.12.2004
Tiedote Kansantaloustieteen assistentin ja suunnittelijan virat (taloustiet. tdk.)
1. Assistentin virka A20, jonka ala on kansantaloustiede (vakanssinro 10129) ajaksi 1.1.2005 – 31.12.2007. 2. Suunnittelijan virka A20 (vakanssinro 13668) 1.1.2005 alkaen
08.12.2004
Tapahtuma Väitös: VÄITÖS: FM Jukka Törnroos
Alkamisaika: lauantai 15. tammikuuta 2005, 12.00
Päättymisaika: lauantai 15. tammikuuta 2005, 23.59
Paikka: S212, Seminarium
08.12.2004
Tapahtuma UE-kollokvio: Combined heat and power production from wood pellets in micro scale
Alkamisaika: torstai 16. joulukuuta 2004, 15.15
Päättymisaika: torstai 16. joulukuuta 2004, 23.59
Paikka: KEM3, Kemian laitos
08.12.2004
Tapahtuma Väitös: VÄITÖS: FM Janne Kujala
Alkamisaika: torstai 16. joulukuuta 2004, 12.00
Päättymisaika: torstai 16. joulukuuta 2004, 23.59
Paikka: S212, Seminarium
08.12.2004
Tapahtuma Jyväskylän Musica-kuoron joulukonsertti
Alkamisaika: tiistai 14. joulukuuta 2004, 21.00
Päättymisaika: tiistai 14. joulukuuta 2004, 23.59
Paikka: Jyväskylän kaupunginkirkko
08.12.2004
Tapahtuma Professori Markku Kulomaan jäähyväisluento
Alkamisaika: tiistai 14. joulukuuta 2004, 15.15
Päättymisaika: tiistai 14. joulukuuta 2004, 23.59
Paikka: Ambiotica YAA303
07.12.2004
Tiedote Komissaari Olli Rehn: Kasvu ja työllisyys EU:n haasteena
Agora ICT-foorumi, Jyväskylä, 7.12.2004 - Eurooppa-neuvosto määritteli maaliskuussa 2000 EU:lle strategian, jota ryhdyttiin kutsumaan kokouspaikan mukaisesti Lissabonin strategiaksi. Tavoitteeksi asetettiin nostaa EU maailman kilpailukykyisimmäksi talousalueeksi vuoteen 2010 mennessä.
07.12.2004
Tiedote Tutkijan mvs. /Koulutuksen tutkimuslaitos
 
07.12.2004
Tiedote Väitös: Talousvaihtelut näkyivät Kontiomäen kehityksessä (Lagerblom)
FL Kimmo Lagerblomin etnologian väitöskirjan ”Kaukana Kainuussa, valtaväylän varrella. Etnologinen elinkaaritutkimus Kontiomäen rautatieläisyhteisöstä vuosina 1950-1973.” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Pekka Leimu (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Bo Lönnqvist.
07.12.2004
Tiedote Utmärkta PISA-resultat också i Svenskfinland
PISA 2003 blev en ny framgång för 15-åringarna i den finländska grundskolan. Av de 40 nationer eller regioner som deltog i undersökningen placerade sig Finland främst i samtliga undersökta ämnen, det vill säga i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning. Finland delade tätpositionen med minst en och högst fem andra nationer, som hade ungefär samma resultat.
07.12.2004
Tiedote PISA 2003: Suomalaisnuorten osaaminen maailman huippua
Suomalaisnuorten osaaminen on OECD-maiden huippuluokkaa niin matematiikassa, luonnontieteissä, lukutaidossa kuin ongelmanratkaisutaidoissakin. Tiedot ilmenevät OECD:n PISA 2003 -tutkimuksen tuloksista.
07.12.2004
Tiedote Väitös: Ydinrakennelaskuja eksoottisia hiukkasia etsiviin kokeisiin (Holmlund)
FM Eero Holmlundin fysiikan väitöskirjan ‟Microscopic nuclear-structure calculations for the neutrino- and LSP-scattering processes” (Mikroskooppisia ydinrakennelaskuja neutriinoiden ja LSP-hiukkasten sirontaprosesseille) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori John D. Vergados Ioanninan yliopistosta (Kreikka) ja kustoksena professori Jouni Suhonen.
07.12.2004
Tapahtuma Tiedotustilaisuus Leivonmäen luontokeskushankkeesta
Alkamisaika: perjantai 28. tammikuuta 2005, 12.00
Päättymisaika: perjantai 28. tammikuuta 2005, 23.59
Paikka: Vesilinna, Keski-Suomen luontomuseo