Ajankohtaista

08

31.08.2007
JYUNewsItemSähköjyvä 35
Sähköjyvä ilmestyy torstaisin, aineisto torstaina klo 12 mennessä osoitteella tiedotus@jyu.fi . Kansainvälistä henkilökuntaa ja vierailijoita palvellaksemme pyydämme tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan materiaalin myös englanniksi.
31.08.2007
JYUNewsItemUusi menetelmä vauvan kehityksen arviointiin
Vauvan neurologisen ja psyykkisen kehityksen arviointimenetelmä (Vane-psy) on neuvoloiden käyttöön sopiva uusi seulontamenetelmä, jonka avulla kehityksen häiriöitä voidaan tunnistaa jo vauvaiässä. Varhainen havaitseminen on tärkeää, koska tällöin on käytettävissä kehityksen kannalta herkkää aikaa ajatellen kehityksen korjaamista ja tukemista.
31.08.2007
JYUNewsItemAlkoholitutkimussäätiön apurahat rahapeliongelmia koskevaan tutkimukseen
Alkoholitutkimussäätiö julistaa haettavaksi apurahoja rahapeliongelmia koskevaan tutkimukseen.
31.08.2007
JYUNewsItemNordic Guest Researchers' Scholarship Programme 2008
In 2000, the Nordic Africa Institute initiated a new guest researchers’ programme, aimed at senior researchers in the Nordic countries. The duration of the stay is two months, but a shorter or a longer stay can be considered.
31.08.2007
JYUNewsItemTeknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kohdennettu tutkimushaku 2007
Yksi tiede- ja teknologianeuvoston ehdottamista, Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeisistä strategisen huippuosaamisen keskittymistä (SHOK), on suunnattu metallituotteet ja koneenrakennus –alalle. Tämä ala on nyt ja tulee olemaan myös pitkälle tulevaisuuteen yksi Suomen taloudellisen hyvinvoinnin tukijaloista.
31.08.2007
JYUEventYliopistolaitos uudistuu -keskustelutilaisuus
Alkamisaika: tiistai 11. syyskuuta 2007, 10.15
Päättymisaika: tiistai 11. syyskuuta 2007, 12.00
30.08.2007
JYUNewsItemVarhaiskasvatuksen assistentin mvs./KTK
Assistentin määräaikainen virkasuhde, jonka ala on varhaiskasvatus (vakanssinro 10228), ajaksi 3.10.2007 – 14.8.2008.
30.08.2007
JYUEventEmeritusluentosarja: professori Reijo Wilenius
Alkamisaika: tiistai 16. lokakuuta 2007, 16.15
Päättymisaika: tiistai 16. lokakuuta 2007, 18.00
Paikka: Seminaarimäki, yliopiston päärakennus, C1
30.08.2007
JYUEventEmeritusluentosarja: Professori, emeritus Heikki Leskinen
Alkamisaika: tiistai 30. lokakuuta 2007, 16.15
Päättymisaika: tiistai 30. lokakuuta 2007, 18.00
Paikka: Seminaarimäki, yliopiston päärakennus, C1
30.08.2007
JYUEventEmeritusluentosarja: Professori, emerita Sirkka Heiskanen-Mäkelä
Alkamisaika: tiistai 13. marraskuuta 2007, 16.15
Päättymisaika: tiistai 13. marraskuuta 2007, 18.00
Paikka: Seminaarimäki, yliopiston päärakennus, C1
30.08.2007
JYUEventEmeritusluentosarja: Professori, emerita Liisa Lautamatti
Alkamisaika: tiistai 27. marraskuuta 2007, 16.15
Päättymisaika: tiistai 27. marraskuuta 2007, 18.00
Paikka: Seminaarimäki, yliopiston päärakennus, C1
30.08.2007
JYUEventEmeritusluentosarja: Professori, emeritus Toivo Nygård
Alkamisaika: tiistai 11. joulukuuta 2007, 16.15
Päättymisaika: tiistai 11. joulukuuta 2007, 18.00
Paikka: Mattilanniemi, yliopiston päärakennus, C1
29.08.2007
JYUEventVäitös: FM Inga Arffman (Humanistinen tiedekunta)
Alkamisaika: perjantai 14. syyskuuta 2007, 12.00
Päättymisaika: perjantai 14. syyskuuta 2007, 23.59
Paikka: Seminaarimäki, Villa Rana, Paulaharjun sali
29.08.2007
JYUEventVäitös: FL Birgitta Stjernvall-Järvi (Humanistinen tiedekunta)
Alkamisaika: lauantai 13. lokakuuta 2007, 12.00
Päättymisaika: lauantai 13. lokakuuta 2007, 15.00
Paikka: Seminaarimäki, Villa Rana, Blomstedtin sali
29.08.2007
JYUEventVäitös: FM Sari Sulkunen (Humanistinen tiedekunta)
Alkamisaika: lauantai 17. marraskuuta 2007, 12.00
Päättymisaika: lauantai 17. marraskuuta 2007, 15.00
Paikka: Seminaarinmäki, A-rakennus, A103
29.08.2007
JYUEventVäitös: FM Marko Siitonen (Humanistinen tiedekunta)
Alkamisaika: lauantai 22. syyskuuta 2007, 12.00
Päättymisaika: lauantai 22. syyskuuta 2007, 15.00
Paikka: Seminaarimäki, Villa Rana, Blomstedtin sali
28.08.2007
JYUNewsItemVäitös: Uusia menetelmiä aivohalvauskuntoutukseen (Pyöriä)
TtM Outi Pyöriän fysioterapian väitöskirjan "Reliable Clinical Assessment of Stroke Patients’ Postural Control and Development of Physiotherapy in Stroke Rehabilitation" (Aivoverenkiertopotilaiden toimintakyvyn luotettava kliininen mittaaminen ja fysioterapian kehittäminen Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Juhani Sivenius (Kuopion yliopisto) ja kustoksena professori Ari Heinonen.
28.08.2007
JYUNewsItemVäitös: Aikuisen aito läsnäolo vahvistaa lapsen itsetuntoa (Koivisto)
KM Päivi Koiviston kasvatustieteen väitöskirjan ”Yksilöllistä huomiota arkisissa tilanteissa. Päiväkodin toimintakulttuurin kehittäminen lasten itsetuntoa vahvistavaksi” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Anneli Niikko (Joensuun yliopisto) ja kustoksena professori Helena Rasku-Puttonen.
28.08.2007
JYUNewsItemVäitös: Erilaiset valintapaineet nopeuttavat mahlakärpästen ilmiasun evoluutiota (Routtu)
FM Jarkko Routun evoluutiogenetiikan väitöskirjan "Genetic and phenotypic divergence in Drosophila virilis and D. montana" (Geneettinen ja fenotyyppinen erilaistuminen Drosophila virilis ja D. montana -lajien mahlakärpäsillä) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Leo Beukeboom (University of Groningen, Alankomaat) ja kustoksena professori Anneli Hoikkala.
28.08.2007
JYUNewsItemAjankohtainen käytettävyystutkimus esittäytyy Agorassa
Human-Technology Talents in Finland –konferenssi pe 7.9.2007 klo 9.15-18.00 Jyväskylän yliopiston Agorassa, salissa Alfa.
27.08.2007
JYUNewsItemVäitös: Optimistiset nuoret menestyvät lukiossa ja jatko-opinnoissa (Vahtera)
PsL Sirpa Vahteran psykologian väitöskirjan ”Optimistit opintiellä: opinnoissaan menestyvien nuorten hyvinvointi lukiosta jatko-opintoihin” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Hannu Perho (Joensuun yliopisto) ja kustoksena professori Jari-Erik Nurmi.
27.08.2007
JYUNewsItemVilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston apurahat
Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta apurahoja ja tutkimusrahoja matematiikan, fysiikan, tähtitieteen, meteorologian ja geofysiikan aloille.
27.08.2007
JYUNewsItemLaaja kyselytutkimus selvittää englannin kielen asemaa Suomessa
Suomalaisten englannin kielen käyttöä ja kieliasenteita selvitetään ensimmäistä kertaa valtakunnallisella kyselytutkimuksella syksyllä 2007. Aihe on julkisuudessakin herättänyt keskustelua ja kiistelyä, mutta tutkimusta siitä ei ole aikaisemmin juuri tehty. Kyselyn toteuttaa englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippututkimusyksikön Jyväskylän tutkimusryhmä yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa.
27.08.2007
JYUNewsItemVähittäiskaupan Tutkimussäätiön tutkimusapurahat
Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö myöntää vähittäiskauppaa koskevaan tutkimukseen tutkimusapurahoja. Apurahat ovat suuruudeltaan 500 - 5.000 euroa ja tutkimus voi olla tasoltaan pro gradusta tohtorinväitöskirjaan.
27.08.2007
JYUNewsItemErityispedagogiikan yliassistentin ja assistentin mvs./KTK
1. Yliassistentin määräaikainen virkasuhde, jonka ala on erityispedagogiikka (vakanssinro 11143), ajaksi 15.9.2007 - 31.12.2007 2. Assistentin määräaikainen virkasuhde, jonka ala on erityispedagogiikka (vakanssinro 10155), ajaksi 15.9.2007 - 31.12.2007
27.08.2007
JYUNewsItemNokia Oyj:n Säätiön apurahat vuonna 2007
Nokia Oyj:n Säätiö on Nokia Oyj:n lahjoitusvaroin perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoitus on Suomen tieto- ja tietoliikennetekniikan tieteellisen kehittämisen tukeminen sekä alan opetustoiminnan edistäminen Suomessa. Vuonna 2006 Säätiö jakoi apurahoja 88 henkilölle yhteensä 450 680 €.
27.08.2007
JYUEventHuman-Technology Talents in Finland -konfrerenssi
Alkamisaika: perjantai 07. syyskuuta 2007, 09.15
Päättymisaika: perjantai 07. syyskuuta 2007, 23.59
27.08.2007
JYUEventVäitös: FM Otto Pulkkinen (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
Alkamisaika: perjantai 14. syyskuuta 2007, 12.00
Päättymisaika: perjantai 14. syyskuuta 2007, 23.59
27.08.2007
JYUEventLisensiaatintutkimuksen tarkastustilaisuus: KTM Marianne Ekonen
Alkamisaika: keskiviikko 12. syyskuuta 2007, 14.00
Päättymisaika: keskiviikko 12. syyskuuta 2007, 23.59
24.08.2007
JYUNewsItemSuomalaisen viittomakielen lehtorin ja amanuenssin mvs./HTK
1. Lehtorin määräaikainen virkasuhde, jonka ala on suomalainen viittomakieli, ajaksi 1.1.2008 – 31.12.2009. 2. Amanuenssin määräaikainen virkasuhde (vakanssinro 00053) ajaksi 1.10.2007–31.7.2009.