Ajankohtaista

Professorin virka, jonka ala on fysiikka, erityisesti nanofysiikka/MLTK

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

julistetaan haettavaksi

 

Matemaattis‑luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikan laitos:

 

Professorin virka, jonka ala on fysiikka, erityisesti nanofysiikka (vakanssinro 13601) 1.8.2008 alkaen.

 

Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan fysiikan laitokselle.

 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään asetuksessa 309/1993. Virkaan vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

 

Professorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 8 - 11 (4 82,55 €/kk – 5 954,84 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Professorin viran täyttämistä varten on laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää virkaan kuuluvia tehtäviä ja kelpoisuusvaatimuksia, hakemista ja nimittämistä koskevat tiedot sekä tiedot hakemukseen liitettävistä hakemusasiakirjoista.

 

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja virantäyttöseloste tiedekunnan www‑sivulla: http://www.jyu.fi/science

 

Hakuilmoitus, virantäyttöseloste ja portfoliomalli ovat tilattavissa maksutta yliopiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.

 

Tiedustelut: professori Jukka Maalampi, puh. (014) 260 2423 ja hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, puh. (014) 260 2203.

 

Hakemukset osoitetaan Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan yliopiston kirjaa­moon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakuaika päättyy 30.5.2008 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

 

 

Jyväskylässä 30. päivänä huhtikuuta 2008

 

 

Hallintojohtaja                                                    Erkki Tuunanen

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: