Ajankohtaista

05

30.05.2008
Tapahtuma Johdon kyselytunti yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille
Alkamisaika: keskiviikko 11. kesäkuuta 2008, 10.15
Päättymisaika: keskiviikko 11. kesäkuuta 2008, 12.00
Paikka: Seminaarinmäki, Musica, M103
30.05.2008
Tapahtuma Limits of Personhood Conference
Alkamisaika: perjantai 06. kesäkuuta 2008, 08.30
Päättymisaika: sunnuntai 08. kesäkuuta 2008, 14.00
Paikka: Seminaarinmäki, Historica
30.05.2008
Tiedote Erityislapsi päivähoidossa puhuttaa asiantuntijoita
Valtakunnallisten varhaisvuosien erityiskasvatuksen kesäpäivien otsikkona on tänä vuonna ”Erityisen tavallisia menetelmiä”. Nimellä halutaan tuulettaa jakoa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja muille lapsille tarkoitettujen menetelmien välillä. Kesäpäivät järjestää Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen erityispedagogiikan yksikkö yhdessä varhaisvuosien erityiskasvatuksen tutkijaverkoston kanssa.
29.05.2008
Tiedote Vuosikertomus kokoaa hyvät tulokset
Jyväskylän yliopiston tulos oli paras kautta aikojen. Maisteritulos 1374 oli korkein koskaan saavutettu. Yliopisto oli kuudetta vuotta peräkkäin maan toiseksi suurin maisterikouluttaja. Myös tohtoritulos 130 oli yliopiston paras ja ylitti 129:n tavoitteen. Vuodesta teki historiallisen myös yliopiston aktiivisesti edistämä allianssiyhteistyö Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.
28.05.2008
Tiedote Konferenssi: Onko monikielisyys uhka vai mahdollisuus?
Kansainvälisessä monikielisyyskonferenssissa käsitellään monikielisyyttä yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmista ja pohditaan miten ja millaisena monikielisyys näkyy ja välittyy jokapäiväisessä elämässä, kuten työssä, koulussa, vapaa-aikana ja mediassa, millaisia arvoja ia ideologioita monikielisyyteen liittyy ja mikä on median rooli monikielisyyden kanavana ja paikkana.
28.05.2008
Tiedote Kirjallisuudella ja ääniteknologioilla on paljon yhteistä
Kirjallinen kieli voidaan ymmärtää äänen tallentamisen ja toistamisen teknologiana. Näin väittää dosentti ja akatemiatutkija Mikko Keskinen tutkimuksessaan Audio Book: Essays on Sound Technologies in Narrative Fiction.
28.05.2008
Tiedote Jyväskylän yliopisto edistää koulutuksen arviointia Bosnia ja Hertsegovinassa
Jyväskylän yliopisto ja sen konsulttiyritys UniServices Oy yhdessä skotlantilaisen Qualification Authorityn (SQA) kanssa voittivat Euroopan komission tarjouskilpailun opetussuunnitelma- ja arviointilaitoksen perustamista Bosnia ja Hertsegovinaan tukevasta hankkeesta. Uusi laitos perustetaan Mostariin. Sen tehtävänä on kehittää esikoulun, peruskoulun sekä toisen asteen yleisen ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmia sekä oppimistulosten ja muuta arviointia. Kaupan arvo on puoli miljoonaa euroa.
28.05.2008
Tiedote Terveystiedon yliopistonopettajan mvs./LTK
Yliopistonopettajan määräaikainen virkasuhde, jonka ala on terveystieto, ajaksi 1.8.2008 - 31.7.2011. Hakuaika päättyy 12.6.2008 klo 16.15.
28.05.2008
Tiedote Virastomestarin virka/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Virastomestarin virka (vakanssinumero 13422) 1.8.2008 alkaen. Hakuaika päättyy 13.6.2008 klo 16.15.
28.05.2008
Tiedote Seminaari: Perheen juuria etsimässä
Seminaari: Perheen dynamiikka, verkostot ja sosiaalinen pääoma 1750–1850 Kuudes Kustaa Vaasa -seminaari, Jyväskylä 6.–7.6.2008
28.05.2008
Tiedote Edita-apurahat
Apurahojen kokonaissumma on 22 000 euroa, joka voidaan jakaa useamman hakijan kesken.
27.05.2008
Tiedote HPY:n Tutkimussäätiön apurahat
HPY:n Tutkimussäätiö - HTF:s Forskningsstiftelse Apurahat 2008
27.05.2008
Tiedote Väitös: Uusia toimivia välineitä liikunnan edistämiseen (Aittasalo)
THM Minna Aittasalon terveyskasvatuksen alan väitöskirjan "Promoting Physical Activity of Working Aged Adults with Selected Personal Approaches in Primary Health Care. Feasibility, Effectiveness and an Example of Nationwide Dissemination" (Työikäisten liikunnan edistäminen avoterveydenhuollossa – eri edistämistapojen toteuttamiskelpoisuus, vaikuttavuus ja käyttöönotto) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä on professori Adrian Bauman, School of Public Health, Faculty of Medicine, University of Sydney ja kustoksena professori Lasse Kannas.
27.05.2008
Tapahtuma Kuudes Kustaa Vaasa seminaari: Perheen dynamiikka, verkostot ja sosiaalinen pääoma 1750–1850
Alkamisaika: perjantai 06. kesäkuuta 2008, 12.00
Päättymisaika: lauantai 07. kesäkuuta 2008, 17.00
Paikka: Seminaarinmäki
26.05.2008
Tiedote Väitös: Voimaharjoittelusta apua lonkkamurtuman jälkeisessä kuntoutuksessa (Portegijs)
MSc Erja Portegijsin gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjan ”Asymmetrical lower limb muscle strength deficit in older people” (Alaraajojen lihasvoiman puoliero iäkkäillä ihmisillä) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä on professori Roger A Fielding (Tufts University, Boston, USA) ja kustoksena professori Taina Rantanen.
26.05.2008
Tiedote Väitös: Vuorovaikutuskonfliktit ovat itsetuntemuksen kasvunpaikkoja (Kujala)
KM Maria Kujalan kasvatustieteiden väitöskirjan ”Muukalaisena omassa maassa. Miten kasvaa vuorovaikutuskonflikteissa?” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä FT, yliassistentti Reijo Kupiainen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Pentti Moilanen.
23.05.2008
Tapahtuma Lisensiaatintutkimuksen tarkastustilaisuus: LitM Teppo Kalajan
Alkamisaika: maanantai 16. kesäkuuta 2008, 12.00
Päättymisaika: maanantai 16. kesäkuuta 2008, 15.00
Paikka: Seminaarinmäki, Liikunta, L209
23.05.2008
Tiedote Hakijatilastot 2008: Jyväskylän yliopisto säilytti suosionsa
Jyväskylän yliopiston opiskelupaikoista käytävä kilpailu on yhä kiivasta. Jokaista aloituspaikkaa haki tänä keväänä keskimäärin 7 henkilöä. Kaikkiaan hakemuksia lähetettiin 11 686, mikä on lähes sama kuin viime vuonna. Hakijoita oli nyt 54 enemmän.
22.05.2008
Tiedote Missä menee luonnon ja kulttuurin raja?
Kulttuurin tutkimuksen verkosto ja Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskus järjestävät valtakunnallisen kulttuurintutkimuksen kesäkoulun nyt viidettätoista kertaa. Englanninkielisen kesäkoulun teemana on tänä vuonna kulttuurin ja luonnon rajatyö.
22.05.2008
Tapahtuma Mathematical modeling and design
Alkamisaika: tiistai 27. toukokuuta 2008, 12.00
Päättymisaika: tiistai 27. toukokuuta 2008, 14.00
Paikka: Mattilanniemi, Agora, Lea Pulkkisen sali
21.05.2008
Tiedote Janne Ihalaisesta nanotieteiden professori
Jyväskylän yliopiston hallitus nimitti FT Janne Ihalaisen professorin virkaan, jonka alana on nanotieteet, alan täsmennys biologiset nanotieteet, 1.1.2009 alkaen matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, bio- ja ympäristötieteiden laitokseen.
21.05.2008
Tiedote Missä liikuntatutkimuksen vaikuttavuus?
Liikuntatieteiden vaikuttavuutta arvioidaan XII Liikuntatieteiden päivillä 4.-5.6. Jyväskylän yliopistossa. Samalla päivillä tarkistetaan liikuntatietieteiden nykykunto ja uusimmat tulokset sekä linjataan liikuntatutkimuksen tulevat suunnat.
21.05.2008
Tapahtuma Sosiaalinen media ja web 2.0 oppimiskäytössä
Alkamisaika: torstai 29. toukokuuta 2008, 13.00
Päättymisaika: torstai 29. toukokuuta 2008, 16.00
Paikka: Mattilanniemi, Agora, AgBeeta
21.05.2008
Tapahtuma 15th Summer School of Cultural Studies: Nature and culture - addressing the boudary
Alkamisaika: tiistai 03. kesäkuuta 2008, 10.15
Päättymisaika: tiistai 03. kesäkuuta 2008, 11.45
Paikka: Seminaarinmäki, JT120, Juomatehdas
21.05.2008
Tiedote Säteilyturvakeskus ja Jyväskylän yliopisto yhteistyöhön
Säteilyturvakeskus ja Jyväskylän yliopisto ovat solmineet tutkimusyhteistyösopimuksen 20.5. Yhteistyötä tehdään erityisesti ydinfysiikan tutkimuksen alueella. Säteilyturvallisuusalalla on sopimuksen myötä hyödynnettävissä fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorion laitteet ja menetelmät, kuten ensi vuonna asennettava protonisyklotroni.
21.05.2008
Tapahtuma 15th Summer School of Cultural Studies: Nature and culture - addressing the boudary
Alkamisaika: keskiviikko 04. kesäkuuta 2008, 10.15
Päättymisaika: keskiviikko 04. kesäkuuta 2008, 11.45
Paikka: Seminaarinmäki, JT120, Juomatehdas
20.05.2008
Tiedote Lehtorin määräaikainen virkasuhde, jonka ala on liikuntapedagogiikka/LTK
Lehtorin määräaikainen virkasuhde, jonka ala on liikuntapedagogiikka, ajaksi 1.8.2008 – 31.12.2008 (Liikunnan aineenopettajankoulutuksen kehittämishanke 2007 - 2009 / pätevöittämiskoulutus). Hakuaika päättyy 2.6.2008 klo 16.15.
20.05.2008
Tiedote Kaksi äidinkielen ja kirjallisuuden päätoimisen tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta/Normaalikoulu
Kaksi äidinkielen ja kirjallisuuden päätoimisen tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta ajalle 1.8.2008–31.7.2009. Hakuaika päättyy 6.6.2008 klo 16.15.
20.05.2008
Tapahtuma 15th Summer School in Cultural Studies: Nature and boundary - addressing the boudary
Alkamisaika: maanantai 02. kesäkuuta 2008, 10.15
Päättymisaika: maanantai 02. kesäkuuta 2008, 13.00
Paikka: Seminaarinmäki, JT120, Juomatehdas
20.05.2008
Tapahtuma Professori Roger A. Fielding: Lower extremity muscle power is a critical determinant of function in older adults
Alkamisaika: maanantai 09. kesäkuuta 2008, 10.15
Päättymisaika: maanantai 09. kesäkuuta 2008, 11.45
Paikka: Seminaarinmäki, Viveca, 130.3, 1. krs