Ajankohtaista

09

30.09.2008
Tiedote Uusi opettajan opas Lukemalla ja tekemällä
Niilo Mäki Instituutin julkaisemassa kirjassa Lukemalla ja tekemällä, opettajan opas lukivaikeudesta ammatillisille oppilaitoksille, käsitellään nuorten lukivaikeuksia toisella asteella, lähinnä ammatillisissa opinnoissa. Kirja on suunnattu ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteleville opettajille sekä kaikille nuorten parissa työskenteleville.
30.09.2008
Tapahtuma Prof. Avela ja Nikula
Alkamisaika: keskiviikko 03. joulukuuta 2008, 12.00
Päättymisaika: keskiviikko 03. joulukuuta 2008, 14.00
Paikka: Seminaarinmäki, päärakennus, juhlasali C 1
30.09.2008
Tapahtuma Kulttuuri kasvaa lähellä -luentosarja: Kulttuurin taloudellinen vaikuttavuus
Alkamisaika: tiistai 05. toukokuuta 2009, 18.00
Päättymisaika: tiistai 05. toukokuuta 2009, 20.00
Paikka: Seminaarinmäki, yliopiston päärakennus, juhlasali (C 1)
30.09.2008
Tapahtuma Kulttuuri kasvaa lähellä -luentosarja: Kulttuuri vastuullisen yritystoiminnan osana
Alkamisaika: torstai 02. huhtikuuta 2009, 18.00
Päättymisaika: torstai 02. huhtikuuta 2009, 20.00
Paikka: Seminaarinmäki, yliopiston päärakennus, juhlasali (C 1)
30.09.2008
Tapahtuma Kulttuuri kasvaa lähellä -luentosarja: Luovat alueet
Alkamisaika: tiistai 03. maaliskuuta 2009, 18.00
Päättymisaika: tiistai 03. maaliskuuta 2009, 20.00
Paikka: Seminaarinmäki, yliopiston päärakennus, juhlasali (C1)
30.09.2008
Tapahtuma Kulttuuri kasvaa lähellä -luentosarja: Mitä on eettinen kulttuuri?
Alkamisaika: tiistai 03. helmikuuta 2009, 18.00
Päättymisaika: tiistai 03. helmikuuta 2009, 20.00
Paikka: Seminaarinmäki, yliopiston päärakennus, juhlasali (C1)
30.09.2008
Tapahtuma Kulttuuri kasvaa lähellä -luentosarja: Kulttuurin ja talouden uusi suhde - hypeä vai ei?
Alkamisaika: tiistai 13. tammikuuta 2009, 18.00
Päättymisaika: tiistai 13. tammikuuta 2009, 20.00
Paikka: Seminaarinmäki, yliopiston päärakennus, juhlasali (C 1)
30.09.2008
Tapahtuma Kulttuuri kasvaa lähellä -luentosarja: Kulttuuri ja kestävä kehitys
Alkamisaika: tiistai 02. joulukuuta 2008, 18.00
Päättymisaika: tiistai 02. joulukuuta 2008, 20.00
Paikka: Seminaarinmäki, yliopiston päärakennus, juhlasali (C 1)
30.09.2008
Tapahtuma Kulttuuri kasvaa lähellä -luentosarja: Taitelija tekee, kuka maksaa?
Alkamisaika: tiistai 04. marraskuuta 2008, 18.00
Päättymisaika: tiistai 04. marraskuuta 2008, 20.00
Paikka: Seminaarinmäki, yliopiston päärakennus, juhlasali (C 1)
30.09.2008
Tapahtuma Kulttuuri kasvaa lähellä -luentosarja: Elävä kieli
Alkamisaika: keskiviikko 01. lokakuuta 2008, 14.00
Päättymisaika: torstai 02. lokakuuta 2008, 16.00
Paikka: Mattilanniemi, Agora, Auditorio 1
30.09.2008
Tiedote Konferenssi: Käänne lasten ja nuorten kontrollissa
Konferenssi: Children, Youth, and Social Control in Transformation – Lapset, nuoret ja sosiaalisen kontrollin muutos -konferenssi 9.-10.10.2008, Jyväskylän yliopisto, Seminaarinmäki, Liikunta-rakennus (L)
29.09.2008
Tapahtuma Väitös: FM Juha Lehrbäck (Matemaattis-luonnontieteellinen tietekunta)
Alkamisaika: lauantai 29. marraskuuta 2008, 12.00
Päättymisaika: lauantai 29. marraskuuta 2008, 15.00
Paikka: Seminaarinmäki, Villa Rana, Paulaharjun sali
29.09.2008
Tapahtuma Väitös: FM Patrik Michel (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
Alkamisaika: perjantai 17. lokakuuta 2008, 12.00
Päättymisaika: perjantai 17. lokakuuta 2008, 15.00
Paikka: Ylistönrinne, Ambiotica, YAA303
29.09.2008
Tiedote Erityisstipendejä Jyväskylän yliopistossa opiskeleville
Jyväskylän yliopiston rehtori julistaa haettavaksi Jyväskylän yliopistossa opiskelevien vammaisten opiskelijoiden akateemisen koulutuksen tukemiseen tarkoitettuja apurahoja.
29.09.2008
Tiedote Amanuenssin virka / Matemaattis-luonnontiet. tdk.
Amanuenssin virka (vakanssinro 00029) 1.3.2009 alkaen. Hakuaika päättyy 20.10.2008 klo 16.15.
29.09.2008
Tiedote Vanhusten viikko: Yliopiston ovet ovat avoinna myös varttuneelle väelle
Suomessa vietetään vanhusten viikkoa 6.-10.10.2008 teemalla ”Viisas vanhuus”. Teema herättää kysymyksen, riittävätkö ikääntyneiden kokemukset ja aiemmin opitut tiedot ja taidot selviytymiseen nyky-yhteiskunnan haasteista? Onko yhteiskunnan tehtävä huolehtia ikäihmisten taitojen kehittämisestä? Koskeeko koulutuksellinen tasa-arvo ja elinikäinen oppiminen myös seniorikansalaisia? Yliopistot vastaavat yhdessä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa haasteeseen tarjoamalla oppimisen mahdollisuuksia ikääntyvien yliopistoissa ja avoimessa yliopistossa.
29.09.2008
Tiedote Aikuisopiskelijan viikolla tarjouksia avoimen opinnoista ja tietoiskuja tukimuodoista
Aikuisopiskelijan viikko 29.9.-5.10.2008: Oppien hyvä elämä.
29.09.2008
Tiedote Syksyn haku käynnistyy – nyt sähköisenä
Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja informaatioteknologian tiedekunta ottavat uusia opiskelijoita tammikuussa 2009 alkavaan koulutukseen. Hakuaika käynnistyy lokakuun alussa ja päättyy perjantaina 14.11.2008.
29.09.2008
Tiedote Väitös: Man Ray avaintaiteilijaksi videotaidekasvatukseen (Coelho)
TaM Jacques Coelhon taidekasvatuksen väitöskirjan "The Vision of the Cyclops. From Painting to Video. Ways of Seeing in the 20th Century and Through the Eyes of Man Ray" (Kykloopin myytti. Maalauksesta videoon. Tarkastelutapoja 1900-lukuun ja Man Rayn visioihin) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Tom Sandqvist (Lids Skola /Konstfack) ja kustoksena professori Pauline von Bonsdorff.
26.09.2008
Tiedote Ydinjäte koetaan uhkaksi
Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteisen kyselytutkimuksen alustavista tuloksista ilmenee, että yli kolmannes Eurajoen ja sen naapurikuntien asukkaista kokee ydinjätteiden loppusijoituslaitoksen uhkana jo omana aikanaan. Tulevia sukupolvia ajatellen asukkaista vielä suurempi osa näkee uhkan todelliseksi. Enemmän kuin joka toinen kyselyyn vastannut kokee uhkan selkeäksi tulevien sukupolvien terveyden ja turvallisuuden suhteen.
26.09.2008
Tiedote Comenius-palkinto tohtori Onerva Mäelle
KT (h.c.) Onerva Mäelle on myönnetty Unescon kansainvälinen Jan Amos Comenius –palkinto. Palkintoa hänelle ehdottivat Jyväskylän yliopisto ja Niilo Mäki -säätiö. Palkinto luovutetaan Mäelle Genevessä pidettävän kansainvälisen kasvatuskongressin ICE:n yhteydessä 26.11.2008.
26.09.2008
Tiedote Apurahoja ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille Jyväskylän yliopistossa
Jyväskylän yliopisto julistaa haettavaksi 22 stipendiä, arvoltaan 1000 euroa, ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille.
26.09.2008
Tiedote Väitös: Kuinka ohuena suprajohtava lanka pysyy suprajohtavana? (Zgirski)
M.Sc. Maciej Zgirskin fysiikan väitöskirjan ”Experimental study of fluctuations in ultra-narrow superconducting nanowires” (Kokeellinen tutkimus ultraohuiden suprajohtavien nanolankojen fluktuaatiosta) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Teunis Martien Klapwijk (Delft University of Technology, Alankomaat) ja kustoksena dosentti Konstantin Arutyunov (Jyväskylän yliopisto).
25.09.2008
Tiedote Sähköjyvä 39, 25.9.2008
Jyväskylän yliopiston viikkotiedote | University of Jyväskylä weekly bulletin
25.09.2008
Tiedote Visiting Research Fellowships at the Institute for Advanced Studies in the Humanities, Edinburgh
Applications are invited for Visiting Research Fellowships of between two and six months, tenable in the period: June 2009-September 2011.
25.09.2008
Tiedote Säästöpankkien säätiöiden apurahat
Säästöpankkien Tutkimussäätiö myöntää apurahoja tutkimuksiin, jotka käsittelevät rahamarkkinoihin ja säästämiseen liittyviä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja oikeudellisia kysymyksiä.
24.09.2008
Tiedote Kongressi: Perheen vuorovaikutuksessa oppivat niin teinit kuin täditkin
4th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR) 24.–27.9. 2008, Agora, Mattilanniemi
24.09.2008
Tiedote Kongressi: Perhe tärkeä tukiverkko maahanmuuttajille
4th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR) 24.-27.9, 2008, Agora, Mattilanniemi Jyväskylässä järjestettävä kansainvälinen perhetutkimuskongressi kokoaa yhteen alan asiantuntijoita ympäri Eurooppaa. Eräs kongressin tärkeimmistä teemoista on monikulttuurisuus, jota käsitellään muun muassa maahanmuuttajien, suvaitsevaisuuden ja parisuhteen näkökulmista.
24.09.2008
Tiedote Fortumin säätiön apurahat 2009
Fortumin säätiö myöntää apurahoja luonnontieteiden, teknillistieteiden ja taloustieteiden tutkimus- opetus- ja kehitystyöhön energia-alalla.
24.09.2008
Tiedote Kongressi: Työ hyväksi perhe-elämälle?
Yksi Jyväskylässä 24.–27.9.2008 järjestettävän kansainvälisen perhetutkimuskongressin keskeisistä teemoista on työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Kongressissa esiteltävät tutkimukset paljastavat uusinta tietoa muun muassa miesten ja naisten erilaisista kokemuksista ja vastuista perhe-elämässä, työ- ja perhe-elämän roolien yhteisvaikutuksista sekä siitä, miten töiden ja perheen yhteensovittamista voitaisiin helpottaa käytännössä.