Ajankohtaista

Väitös: Ikääntyvien ihmisten seksuaalisuus voi olla vaikea asia hoitotyön ammattilaisille (Rautasalo)

Alkamisaika: perjantai 12. joulukuuta 2008, 12.00

Päättymisaika: perjantai 12. joulukuuta 2008, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Liikunta, sali L303

Eija RautasaloTHM Eija Rautasalon gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjan "Hoitotyön ammattilaisten näkemyksiä ikääntyvien ihmisten seksuaalisuudesta" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Marja Jylhä (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Taina Rantanen.

 

”Eräs hoitotyön ammattilainen sanoi, että en minä nyt mittää erikoista mieti, hommat on tehtävä, eikä sitä kerkee kaikkiin kotkotuksiin mukkaa. Pistän peiton piälle ja sanon, että nyt nukkumaan, eläkä siinä seksillä hupsuttele. Enkä minä mieti sen potilaan tarkoituksia pitempään, nii ja kelle siitä oisi hyötyä.”

 

Eija Rautasalon tutki hoitotyön ammattilaisten näkemyksiä ikääntyvien ihmisten seksuaalisuudesta. Miten hoitotyön ammattilaiset ottavat huomioon ja ratkaisevat hoitotyössä tilanteita, joihin liittyy ikääntyvien ihmisten seksuaalisuuden ilmauksia, Rautasalo kysyi.

 

 

Kaikki ikääntyneet heteroita?

 

Hoitotyön ammattilaiset kertoivat, että he olivat kohdanneet arjen hoitotyössä pelkästään heteroseksuaalisesti suuntautuneita ikääntyviä ihmisiä. Haastateltavat sanoivat, että jotkut ikääntyneet ihmiset voivat olla homoseksuaalisia, mutta ne olivat ”piilojuttuja”. 

 

- Homoseksuaalisuuden nähtiin tulevan esille tulevaisuuden asiana ikääntyneiden ihmisten hoitotyön kohtaamisissa ja heidän kohtaamiseensa tuli valmistautua, Rautasalo kertoo.

 

Vanhuksiksi, sairaiksi ja uskonnollisesti suuntautuneiksi nimetyille ihmisille ei ilmaistu sukupuolta siinä mielessä, että heitä ei kutsuttu ”naisiksi” tai ”miehiksi”. Iän lisääntymisen ja vanhuuden, sairauksien tai uskonnollisen suuntautuneisuuden kerrottiin määräävän osalle ikääntyvistä ihmisistä seksuaalisuuden rajat ja ehdot. 

 

 

Menneisyyden tapahtumat voivat nousta vanhuudessa esiin

 

Seksuaalisuuteen liittyvät menneisyyden kipeät tapahtumat voivat tulla esiin peitetysti ja aiheuttaa ikääntyville ihmisille, erityisesti naisille, pelkoa ja ahdistusta. Haastateltavat pitivätkin tärkeänä, että ikääntyvät ihmiset ohjattaisiin seksuaaliterapiaan aina tarvittaessa. Haastateltavat kertoivat saattaneensa joskus jättää ikääntyvät ihmiset huomiotta, olla reagoimatta heidän hätäänsä tai poistua paikalta vihaisena. Se, ettei tiedetty, mitä tehdään esimerkiksi seksuaalisesti häiritsevän potilaan kanssa, osoitti hoitotyön ammattilaisten mielestä yhteisöllisten sopimusten puutetta tai niiden ohjeistuksen ymmärtämisvaikeuksia.

 

Hoitotyön ammattilaiset pitivät tärkeänä, että he pystyisivät kohtaamaan hoidettavansa ennakkoasenteista vapaina ja ilman moralisointia. Osa haastateltavista kertoi ammatillisen pätevyytensä vahvistuneen kokemuksen myötä eivätkä ikääntyvien ihmisten arvaamattomat ja epätavallisetkaan seksuaalisuuden ilmaisut tällöin hämmästyttäneet.

 

Ammattilaiset joutuvat pohtimaan paljon omia seksuaalisuuteen liittyviä tunteitaan, mielipiteitään ja asenteitaan, ennen kuin he ovat valmiita kohtaamaan ikääntyvien ihmisten seksuaalisuuden ilmauksia. Eräs haastateltava painotti, että on kohtuutonta edellyttää, että jokainen hoitotyön ammattilainen olisi erehtymätön tai että jokaisen ammattitaito olisi täysin moitteeton.

 

 

Koulutukseen lisää tietoa seksuaalisuudesta

 

Hoitotyön ammattilaiset toivat esille, että nykynuoret tulevat olemaan vanhana erilaisia kuin nykyiset vanhat. Uusia ulottuvuuksia ikääntyvien ihmisten seksuaalisuuden suhteen tuonee mukanaan myös niin kutsuttu yhdenikäisyyden kulttuuriin siirtyminen. Tämä tarkoittaa, että kronologisen iän merkitys vähenee ja ihmisen identiteetti määräytyy selkeämmin hänen valitsemansa elämäntyylin, mieltymysten, kulutustottumusten ja harrastusten kautta.

 

Ikääntyvien ihmisten seksuaalisuus hoitotyössä tarvitsee uutta tutkimuksellista tietoa.

- Tarkastelin lähihoitajien, sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, fysioterapeuttien ja terveystieteiden maisteriohjelman koulutussisältöjä ja totesin, että koulutuksissa on erittäin vähän seksuaalisuuteen liittyviä opintoja. Tiedon levittäminen ikääntyvien ihmisten seksuaalisuudesta kuuluu hoitotyön opintoihin, lisä- ja jatkokoulutukseen sekä erikoistumisopintoihin. Seksuaalisuuteen liittyvä tiedon käyttö hoitotyön kohtaamisissa mahdollistaa ikääntyvien ihmisten seksuaalioikeuksien toteutumisen, Rautasalo kertoo.

 

Lisätietoja:

Eija Rautasalo, puh. 040 869 6038 email: eija.rautasalo@diak.fi

Tiedottaja Liisa Harjula, puh. (014) 260 1043, tiedotus@jyu.fi, josta saa väittelijän kuvan sähköisessä muodossa.

 

Eija Rautasalo kirjoitti ylioppilaaksi Porrassalmen yhteislyseossa Mikkelissä.

Yo-merkonomiksi hän valmistui vuonna 1975 Mikkelin Kauppaopistosta. Sisätautikirurgisen sairaanhoitajan tutkinnon hän suoritti vuonna 1994 Mikkelin terveydenhuolto-oppilaitoksessa. Terveydenhuollon maisteriksi hän valmistui vuonna 1997 Jyväskylän yliopistosta. Nykyisin Eija Rautasalo työskentelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa, Diak Itä, Pieksämäellä, hoitotyön lehtorina.

 

Teos on julkaistu sarjassa: Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja

A Tutkimuksia 19

ISBN 978-952-493-055-0(nid.)

ISSN: 1455-9919

Painettua julkaisua saa: Granum-verkkokirjakauppa http://granum.uta.fi

 

 

ABSTRACT

 

Eija Rautasalo

Nursing professionals´ views on ageing people´s sexuality/

Hoitotyön ammattilaisten näkemyksiä ikääntyvien ihmisten seksuaalisuudesta

Jyväskylä University 2008

 

The objective of this qualitative research was to study and understand the nursing professionals´ views of the sexuality of ageing people as encountered in their everyday work. The nursing professionals´ opinions of the sexuality of ageing people was based on three themes. First, how nursing professionals understand the sexuality of ageing people. Second, how they take into consideration and solve situations involving expressions of ageing people´s sexuality in their work. Third, how professionals think that encountering of ageing people´s sexuality is connected to nursing professionals´ professionality in their own opinion.

 The research material was gathered in 2003 and 2004. Ten nurses, three public health nurses, two physiotherapists and seven practical nurses participated in the theme interview. The analyzing method was content analysis.

 According to this research nursing professionals understood gendered sexuality as heterosexually oriented males´ and females´ sexuality. Sexuality between two persons was perceived as the sexuality of married or unmarried couples. It was also perceived as children´s and near relatives´ experiences in sexuality of their parents. The gender dissolving sexuality was perceived as the sexuality of the ageing, ill or religious persons.   Professional nursing staff needed to be aware of the holistic situation of the clients in order to support the elderly people´s sexuality. The professionals can pay attention and react to each situation when regarding the elderly people´s sexuality valuable, and by promoting a versatile social reality. Also perceiving sexuality as an everyday matter was important. It was also possible that the elderly people’s sexuality got undermined if the sense of ethical principles of the work decreased and they lacked common guidelines in the work.

 The results showed that encountering ageing people´s sexuality can promote, maintain or diminish the nursing professionals´ professional skills. Professional skills can be strengthened by agreeing on common guidelines and working procedures, and securing the difference between personal and working self. When ageing people´s sexuality was considered as everyday work, nursing professionals saw themselves  able to maintain professionalism. By questioning sexual needs, the ageing people´s sexuality could be undervalued. Lack in understanding ageing people´s sexuality could degrade the professionalism of the nursing professionals in their own opinion.

 The sexuality of the elderly people was still a taboo. It is important to research this issue, so that people could discuss the sexuality of the elderly openly with the elderly people themselves and those who produce nursing services. This research supports the policy of the national sexual- and reproduction health planning. It should be an issue considered in all nursing conduct.

 

Keywords: sexuality, ageing people, encountering, nursing staff, professionalism, qualitative resource, content analysis, hermeneutics

 

 

 

 

 

 

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: